Elsődleges célja, hogy anyagi eszközeivel támogassa gyermek- és ifjúsági pszichiátriai intézmény létesítését, működtetését és a létrehozott intézmény fejlesztését, amely a sérült gyermekek orvosi, pedagógiai-iskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézményen belül igyekszik megoldani, ezzel megteremtheti a gyógyító rehabilitáló munka korszerű modelljét. Mintát ad olyan gyermek- és serdülőpszichiátriai intézmények létesítésére és működtetésére, amely a gyermekek orvosi, pedagógiai, oktatási és szociális problémáit szoros szakmai integráció keretében igyekszik mego1dani.

További célja, hogy támogatni kívánja azokat a törekvéseket, melyek a területi el1átásban, az orvosi-gyógyítói, a gyermekvédelmi és bűnmegelőzési, valamint az oktató-nevelő szakemberek munkáját a segítségre szoruló gyermek érdekében összehangolják, hozzájárul a területen dolgozó szakemberek képzéséhez, szakmai színvonaluk emeléséhez. Célja továbbá, hogy tudományos kutatást inspiráljon, valamint tudományos kutatásban részt vegyen.


Azonosító adatok

Teljes név:
Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért

Rövid név:
Vadaskert Alapítvány

Cím: 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.

Bírósági bejegyzés:

Fővárosi Bíróság Pk.63548/1990

Nyilvántartási száma:

470

Adószám:
19007191-1-41

Bankszámla szám:
B.B.: 10102244-09370306-00000004

Email:
info@vadaskert.hu

Postacím:
1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.

Központi telefonszám:
06-1-392-1400

Kuratóriumi tagok:
Tóth Zoltán (elnök), Gál Ilona (elnököt helyettesítő tag),  Dr. Bolyós Csilla Katalin (tag), Dr. Gádoros Julianna (tag),  Dr. Nagyné Dr. Baji Ildikó (tag)

Felügyelő bizottság tagjai:
Donkáné Verebes Éva (elnök), Dr. Babarczy Anna (tag), Bartók Júlia Ágnes (tag)

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:
Fővárosi Főügyészség
Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16.
Postacím: 1372 Budapest, Pf. 438.
Telefonszám: 06-1-354-5500
Email: info@mku.hu
Honlap: www.mklu.hu

 

Közhasznúsági beszámolók:

2022 >>