EMTICS-7th Framework Programme- HEALTH.2011.2.2.1-3 projektet: Addictive and/or compulsive behaviour in children and adolescents: translating pre-clinical results into therapies) 2012 végén beindítottuk, melyben 19 európai kutatóközpont vesz részt vizsgálva a tik zavarok és a streptococcus fertőzés kapcsolatát. Intézményünkben 80 olyan családot követünk 16 hónapig, ahol tikelő gyermek él, illetve három évig követünk 15 olyan családot ahol egészséges 3-10 éves korú testvér van. Jelenleg is folyik a betegbevétel és az utánkövetés.
Hazai project vezető: Dr Tárnok Zsanett

2014–ben folytattuk a munkát az ADDUCE (Attention Deficit Hyperactivity Disorder Drugs Use Chronic Effects – Figyelemzavarban és hiperaktivitásban alkalmazott gyógyszerek krónikus hatásai) vizsgálat keretében, melyhez 2011–ben csatlakoztunk. Az ADDUCE egy olyan európai, multicentrikus farmakovigilancia vizsgálat, amely 6-17 éves gyermekek hosszú távú metilfenidát-kezelésének biztonságosságát vizsgálja.
Hazai project vezető: Dr Nagy Péter

Bioklíma Projekt címmel 2013 őszén az SE, a BME és a Gödöllői Egyetem együttműködésével indult autizmus kutatás. A Bioklíma projekt célja, hogy a klímaváltozás esetleges epigenetikai hatását kísérli meg igazolnia az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek, fiatalok és felnőttek genetikai vizsgálatával.
Kutatás vezetője: Dr Molnár Mária Judit
Vizsgálatvezető a Vadaskertben: Prekop Csilla

„Biobehavior (in)flexibilitás vizsgálata korai kezdetű depresszió esetén” című nemzetközi kutatás, mely egy korábbi kutatás folytatásaként került intézetünkbe. (Szeged-Budapest-Pittsburgh-Tampa vizsgálat). A vizsgálat 2014 márciusában lezárult. A kutatást a NIH támogatja, Magyarországon 3 vizsgálóhely (Szeged Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Önálló Osztály, Budapest Vadaskert Kórház, Pécs Gyermekpszichiátriai Ambulancia) közreműködésével. A projekt célja 11- 19 év fölötti major depressziós gyermekek és testvéreik vizsgálata, öt éves utókövetése, valamint egészséges gyermekek kontrollként való bevonása. A vizsgálat két részre bontható, a vagus tónus mérése a szívfrekvencia variabilitás alapján valamint teljes körű gyermekpszichiátriai diagnosztika.
Vizsgálatvezető a Vadaskertben: Dr Kiss Enikő

2013-ban az ELTE Klinikai Pszichológiai és Addiktológiai Tanszékkel közös kooperációban elkezdtünk egy implicit tanulással foglalkozó kutatást: A Tourette szindrómában jelentkező tik előtti késztetés és az implicit tanulás (deficit), valamint figyelmi folyamatok összefüggésének vizsgálata címmel. Jelenleg adatgyűjtés valamint a kontroll csoport megszervezése folyik.
Vizsgálatvezető a Vadaskertben: Dr Tárnok Zsanett
Első alkalommal Vadaskerti kivizsgálásra felvett 418 gyemek adatainak feldolgozása folytatódott több szempont szerint. Ez a vizsgálat gyermekkorban megjelenő pszichés zavarok és az életminőség, az öngyilkos magatartás és a köszöb alatti zavarok témakörökre fókuszál.
Vizsgálatvezető: Dr Balázs Judit

Diszkinézia vizsgálatot folytattuk ADHD diagnózisú gyermekeknél, mely a gyógyszeres terápia mellékhatásainak vizsgálatával foglalkozik.
Vizsgálatvezető: Dr Balázs Judit

“A viselkedészavar hátterében álló neurobiológiai tényezők vizsgálata”, illetve a Debreceni Egyetem Pszichológia Intézetével közös “A viselkedészavar hátterében álló interperszonális vonások vizsgálata” című, egymással összefüggő kutatások adatgyűjtését 2014-es évben befejeztük, 2014-ben az adatok feldolgozása, illetve közlemények megjelentetése zajlott.
Vizsgálatvezető: Dr Halász József

Az ELTE-vel együttműküdésben 2014 januárjában elkezdtük az OTKA által támogatott 108336 azonosító számú, ”Externalizációs zavarok dimenzionális megközelítése: agresszivitás, szuicidalitás és szociális aspektusok” című kutatásunk
Vizsgálatvezető: Dr Balázs Judit
Senor kutató: Dr Halász József

Working in Europe to Stop Truancy Among Youth (WE‐STAY)

 • 2010-2013: EU –HETES KERETPROGRAM (FP-7) (Project nr. 241542)
 • Nemzetközi tudományos vizsgálat 11 ország részvételével
 • koordinátor: Karolinska Institutet
 • Hazai centrum: Vadaskert
 • Hazai project vezető: Dr Balázs Judit
 • A vizsgálat sikeresen zárult 2013-ban, jelentés EU-nak elküldve

Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME)

 • 2010-2013: EU – DG SANCO (Contract: 2009.12.19.)
 • Nemzetközi tudományos vizsgálat 7 ország részvételével
 • Vizsgálat célja hatékony öngyilkosság megelőző program fejlesztése
 • koordinátor: Karolinska Institutet
 • Hazai centrum: Vadaskert
 • Hazai project vezető: Dr Balázs Judit
 • A vizsgálat sikeresen zárult 2013-ban, jelentés EU-nak elküldve

Saving and Empowering Young Lifes in Europe (SEYLE)

 • 2009-2011: EU –HETES KERETPROGRAM (FP-7) (Project nr. 223091)
 • Nemzetközi tudományos vizsgálat 12 ország részvételével
 • Vizsgálat célja hatékony öngyilkosság megelőző program fejlesztése
 • koordinátor: Karolinska Institutet
 • Hazai centrum: Vadaskert
 • Hazai project vezető: Dr Balázs Judit