Méhkas nevű részlegünkön 10-18 év közötti serdülők számára szervezünk kognitív – viselkedésterápiás szemléletű, tematikus, egy hetes (hétfőtől péntekig tartó) csoportfoglalkozásokat. Profilunk a kényszerbetegség, szorongás, szociális készség fejlesztés, hiperaktivitás és Tourette szindróma kezelését öleli fel. A tematikus hetek egy-egy pszichiátriai betegség vagy tünetcsoport köré épülnek, melyek során a foglalkozások az adott betegségre célzott, speciálisan kidolgozott program szerint zajlanak. Ebből adódóan a foglalkozásokon résztvevő gyermekek életkoruk és problémáik jellegét tekintve homogén csoportot alkotnak – a heti tematikának megfelelő, hasonló jellegű nehézségekkel küzdenek. Annak érdekében, hogy mindenkire megfelelő figyelmet fordíthassunk, 8-10 fős, kis létszámú csoportokat szervezünk, ill. párban vezetjük őket. Előzetes ambuláns interjú után, vagy osztályos kivizsgálást követően érkeznek hozzánk a gyermekek.

Alapvető célkitűzéseink közé tartozik az adott problémakörre vonatkozó pszichoedukáció, a meglévő tünetek csökkentése, megszüntetése hatékony megküzdési stratégiák kialakításán és begyakorlásán keresztül, ill. a szociális készségek, a problémamegoldás, stressz kezelés és önhatékonyság fejlesztése. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden gyermek megtalálja a személyiségéhez leginkább illő eszköztárat, és azokat a mindennapokban is bátran és sikeresen merje alkalmazni.

Bár a kitűzött célok megvalósításához a módszertani hátteret elsősorban a kognitív-viselkedésterápia elemei (pl. kombinált stratégiák elsajátítása, modellálás és modelltanulás, in vivo helyzetekben gyakorlás, jutalmazás) biztosítják, a program során igyekszünk komplex terápiás eszköztárat is alkalmazni (pl.relaxáció, video tréning, élményterápiás feladatok).

Mindemellett fontosnak tarjuk hangsúlyozni a csoportterápiás megközelítés jelentőségét. Ebben a korcsoportban megnő a barátok, osztálytársak visszajelzéseinek, elfogadásának és véleményének jelentősége, amit a csoportterápia során felhasználunk. A csoportban végzett munka leképzi a beilleszkedési problémákat, felfedi a rejtett nehézségeket, melyek egyéni terápia kapcsán esetleg lassabban kerülnének felszínre. Ezek mellett az „itt és most” szituációk lehetőséget teremthetnek a korrekció megbeszélésére és begyakorlására is.

A hét zárása során (péntek délelőtt) a szülők gyermekük állapotát illetően részletes tájékoztatást kapnak.

A napi kétszer (délelőtt és délután) megtartott csoportfoglalkozások között a gyermekeknek lehetőségük van szabadidős tevékenységre, lazításra (pl. szabadon választható játékra, sportra, kézműves elfoglaltságra, film nézésre, kirándulásra, stb.)

Elérhetőség: 06-1-392-1409