Állás

1. Kórházigazgató

A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért pályázatot hirdet a Vadaskert Kórház és Szakambulancia szervezeti egység szakmai munkakör betöltése mellett kórházigazgatói beosztás ellátására

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről alapján)

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 4 évre szól.
Az Alapítvánnyal munkaviszonyban álló nyertes pályázó esetén a Kuratórium új munkaszerződést köt, figyelembe véve az alapítványnál munkaviszonyban eltöltött időt.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– A Vadaskert Kórház- és Szakambulancia felelős vezetőjeként irányítja és ellenőrzi a kórház vezető munkatársainak a munkáját, felelős a szervezeti egység tevékenységének irányításáért, magas színvonalú szakmai működésének biztosításáért;
– A gyermekpszichiátriai tevékenységhez kapcsolódó kutatás és oktatás/továbbképzés szakmai irányítása;
– A kórház humánpolitikai- és minőségbiztosítási tevékenységének, az egészségügyi ellátást érintően a gazdasági elemző és informatikai munkának a felügyelete;
– A rendelkezésére álló erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás;
– Az egészségügyi jogi és a szakmai szabályoknak megfelelő működésről való felelős gondoskodás;
– Az SZMSZ -ben és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása.

Munkabér és juttatások: Megegyezés szerint

Pályázati feltételek :
– gyermekpszichiátriai szakvizsga megléte;
– megszerzett tudományos minősítés (legalább doktori fokozat);
– magyar vagy európai úniós tagállami állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– többes szakvizsga
– vezetői tapasztalat
– gyakorlati oktatásban, továbbképzésben szerzett tapasztalat.
– egészségügyi ellátásban eltöltött több éves szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Részletes szakmai önéletrajz;
– Végzettséget igazoló okiratok másolata;
– Érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– Tudományos publikációk jegyzéke;
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e, hogy az Alapítvány a személyes adatait a pályázat elbírálását követően (sikertelen pályázat esetén) 4 hónapig nyilvántartsa és kezelje;
– Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja;
Motivációs levél, amelyben a pályázó bemutatja a lehetséges szakmai programját a négy éves vezetői megbízás időtartamára

A beosztás betölthetőségének kezdő időpontja: 2020.10.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gádoros Julianna nyújt a +36 70 370-8410 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Elektronikus úton Tóth Zoltán Attila kuratóriumi elnök részére az allaspalyazat@vadaskert.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.vadaskert.hu
FB Vadaskert Alapítvány

Sikeres pályázat esetén, a munkába állás feltétele: belépés napján érvényes, 3 hónapon belüli hatósági erkölcsi bizonyítvány és a foglalkozás-egészségügyi orvos által kiállított elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vadaskert.hu honlapon szerezhet.

 

2. Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos 

A munkakör betöltésére gyermek- és ifjúságpszichiáter, vagy a terület iránt érdeklődő, pszichiáter szakvizsgával rendelkező szakorvost várunk.

Főbb Feladatok:

A Vadaskert Kórház egyik 8-10 ágyas részlegének vezetése, ahol szakorvosjelöltekből, pszichológusból, gyógypedagógusból és ápolókból/foglalkoztatókból álló team közös munkáját koordinálja majd.  Az osztályos klinikai munka intézményünkben túlnyomórészt előjegyzés alapján történik.

A munkaidő kisebb része (kb. 20%-a) ambuláns betegellátás célját szolgálja. Az osztályos és ambuláns munkát folyamatos belső képzések és esetmegbeszélések egészítik ki, hogy egyetlen kolléga se maradjon magára a felmerülő kérdésekkel és a nehezebb esetekkel.

A kórház 24 órás ügyeletet biztosít, amelyben leendő kollégánk elsősorban készenléti feladatokat lát majd el.

Bérezés:

A fizetés a mindenkori egészségügyi bértáblához igazodik. Az alapbér igény szerint intézményünkben zajló kutatásokban, illetve magánfinanszírozott rendelésben való részvétellel növelhető; az ilyen jellegű tevékenységekhez a munkáltató munkaidő kedvezménnyel járul hozzá.

Az anyagi lehetőségeken túl a munkáltató a törvény által engedélyezett maximális mértékben számítja be munkaidőnek a továbbképzéssel töltött időt (évi 10 munkanap).

Fényképes szakmai önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk: info@vadaskert.hu