A Vadaskert Alapítvány által folyamatos ellátás keretében működtetett Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai kórház és Szakambulancián ellátott szakfeladat:
· gyermek és ifjúságpszichiátria;
· gyermek és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció;
· pszichológiai ellátás;
· gyógypedagógiai ellátás;

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem finanszírozott esetek:
· magyar, illetve EU-s TAJ számmal nem rendelkezők,
· államközi szerződés alapján nem ellátandók,
· nem menekült státuszban lévők,
· külföldi biztosítás alapján nem finanszírozottak,
· magánbetegek

Az egészségügyi szolgáltató, az OEP által nem finanszírozott ellátások esetében, a 96/2003. (VII. 15.)
Korm. rendelet valamint a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel az intézmény belső szabályzatára a következő térítési díjakat állapítja meg:

A szolgáltatások mentesek az ÁFA alól (MAA). Fenti térítési díj jegyzék érvényessége: 2018. április 01.-től, visszavonásig, illetve módosításig.

Első szakorvos vizsgálat 18 000 Ft
Azonos ellátáshoz tartozó második kontroll szakorvosi vizsgálat 12 000 Ft
Vényírás 3 000 Ft
Családterápia ülésenként 18 000 Ft
Szakorvosi vélemény írásba foglalása, lelet véleményezése 11 000 Ft
Klinikai pszichológiai első konzultáció 12 000 Ft
Azonos ellátáshoz tartozó minden további pszichológiai vizit 10 000 Ft
Gyógypedagógiai első vizsgálat 10 000 Ft
Azonos ellátáshoz tartozó minden további gyógypedagógiai fejlesztés 8 000 Ft
Azonos ellátáshoz tartozó minden további gyógypedagógiai fejlesztés eszközökkel kiegészítve 9 500 Ft
Komplex gyógypedagógiai vélemény írásba foglalása 10 000 Ft
Csoportfoglalkozáson való részvétel/fő 3 500 Ft
Fekvőbeteg ellátás/nap – teljes ellátás mellett 55 000 Ft
Nappali kórházi ellátás/nap – teljes ellátás mellett 22 500 Ft
   
Hozzátartozó részére szállás térítési díja (nap/fő) 2500 Ft
Hozzátartozó részére szállás+4x-i étkezés/ nap/fő 4500 Ft
Hozzátartozó részére napi 2x-i étkezés díja (nap/fő) 900 Ft
Papíralapú dokumentáció másolása oldalanként 100 Ft 

színes másolat oldalanként: 150 Ft

  50 oldalig 5 000 Ft 

50 oldal felett oldalanként + 100 Ft