A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért (továbbiakban: Adatkezelő) adományozói és a hírlevélre feliratkozók (továbbiakban Felhasználók) személyes adatait kezeli, amit kizárólag informálás, kapcsolattartás céljából használ fel. Kizárólag azon személyes adatot kezeli az Adatkezelő, amely az adatkezelés céljainak megvalósulásához szükséges, személyes adatokat csak a szükséges mértékig és ideig kezel.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait is igénybe veheti, amennyiben a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előiŕásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

Az Adatkezelő gondoskodni az adatok biztonságáról és azokat megfelelő intézkedésekkel védi.

Az adatkezelő címe: 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.

 Az adatkezelő elérhetősége: info@vadaskert.hu

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó (adományozás, vagy a feliratkozás során) kifejezetten hozzájárulását adja, az általa önkéntesen megadott a személyes adatainak   kezeléséhez.

 

Adatkezelés időtartama: a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatkezelés célja adatcsoportonként.

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalapja
családi- és utónév A kapcsolattartáshoz

szükséges.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés

a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

 

 

e-mail cím, telefonszám (opcionális)

A Felhasználó egyszerű és hatékony eléréséhez szükséges. Kizárólag az Alapítványhoz kapcsolódó információk kerülnek

megosztásra.

 

A Felhasználó kérheti az Adatkezelőt:

 

  1. Kezelt adatokról tájékoztatás: az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt személyes adatokról, továbbá az adat harmadik félnek történt átadásáról. Az adatok forrását, kezelésé célját és jogalapját is megjelöli a Felhasználó vonatkozásában. Az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkérés ingyenes, azonban 6 hónapon belüli ismételt adatkérés esetén az Adatkezelő díjat számolhat fel, amennyiben a Felhasználó visszaélésé szerűen gyakorolja az igénylést.

 

  1. Személyes adatainak módosítását.
  2. Személyes adatainak törlését.

A Felhasználó jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti az Adatkezelő. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Ha a Felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári biŕóság előtt érvényesitheti, továbbáa Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu).