TSMT hatásai

Motoros , pszichomotoros terület
nagy- finom és beszédmozgások minőségi-mennyiségi javulása (a kéreg alatti szabályozó folyamatok érése, a mozgásfejlődés beindítása, az izomtónus normalizációja)
megküzdés, „átjutási” és túlélési stratégiák javulása
a fizikai- és koordinációs képességek javulása
a praxis (konkrét műveletek eszközökkel) fejlődése
az egyensúlyérzék fejlődése
a veszélyhelyzet kialakulása (érettebb helyzetfelismerések
szerialitási (sorozat, egymásutániság) képesség
testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás
szem-kéz koordináció
mozgástervezési képesség
impulzivitás csökkenése

Pszichés-kognitív terület
a nyelvi készség (befogadó, kifejező) fejlődése
a megértési, emlékezeti és a tanulási folyamatok fejlődése (megfigyelő képesség, egyidejű többcsatornás figyelem, utánzás-mintamásolás, ok-okozati összefüggések, kontroll funkciók)
harmonikusabb játéktevékenységek megjelenése
érdeklődés, nyitottság a „világ” dolgai iránt
reális önértékelés- és önbizalom, öntudat
nyitottabb lett, többet mosolyog, kitartóbb játékban, extrém félelemérzete csökken, jobb a hangulata, magabiztosabb, jobban leköthető, szófogadóbb, alvászavarok rendeződnek

Szociális terület

jobban irányítható, feladat-tudata kialakul
beilleszkedési képesség javulása