Nem akkreditált képzések

1. Tréning óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel foglalkozó szakemberek, pedagógusok számára – „Kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémák hatékony megoldási stratégiái”

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket Vadaskert Alapítvány keretein belül megszervezésre kerülő, óvodás és kisiskoláskorú gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára is elérhető képzésünkre.

A Vadaskert Kórház kisgyermek részlegén kiemelten foglalkozunk olyan óvodás, kisiskolás korú gyermekekkel, akik családban, illetve gyermekközösségben érzelmi, szociális, értelmi – gondolkodásbeli, figyelmi -, valamint viselkedésbeli eltérést mutatnak kortársaikhoz képest.
Fenti problémákból adódóan gyakran konfliktusokkal terhelt a gyermekek otthoni, iskolai/óvodai élete, mely egyrészt jelenős életvezetési terheket ró a családokra, másrészt megnehezítheti a pedagógusok eredményes munkavégzését. Magatartási és viselkedési zavarral küzdő gyermekek szempontjából fontos a lehető legkorábbi életkorban elkezdeni tanítani az alapvető viselkedési szabályok elsajátítását, hatékony konfliktuskezelési és problémamegoldó technikák kialakítását. Gyakorlati tapasztalataink, valamint szakirodalmi adatok alapján a kognitív –viselkedésterápiás eszközökre épülő programok hatékonyan enyhítik a viselkedésbeli nehézségeket, illetve hosszútávon is kézzelfogható segítséget nyújtanak a problémák megelőzését célzó lépések kialakításában.

Képzésünk több olyan – külföldön is nagy sikerrel adaptált – viselkedésrendezéses program elméleti és gyakorlati ismeretanyagának bemutatására fókuszál, melyeket a viselkedésproblémák megelőzése és rendezése céljából Vadaskertben speciális gyermekcsoport keretében jelenleg is alkalmazunk. Ezek a technikák lehetővé teszik a gyermekek környezetének aktív bevonását a problémamegoldás folyamatába, illetve egy olyan konzekvens szabályokon alapuló, alapvetően a gyermek fejlődésére koncentráló, pozitív megerősítésre épülő attitűd megszilárdítását, mellyel mind az otthoni, mind az óvodai/iskolai életben tartós állapotváltozást lehet elérni. Ennek következtében kortársaikkal és felnőttekkel való kapcsolatuk pozitív irányba való változása, közvetetten akár tanulmányi eredményeik javulása, agresszió csökkenése is várható.

Képzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik az érintett korosztállyal és problémákkal napi munkájuk során találkoznak, illetve ismereteiket bővíteni szeretnék. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a mindennapokban gyakran előforduló eseteket, nehézségeket megbeszéljük. A gyakorlati szemlélethez hozzájárul majd filmvetítés is, mely a technikák alkalmazásának elmélyítését segíti elő.

Program főbb témakörei:

1.    Elméleti áttekintés – szakirodalmi adatok, viselkedésrendezés lehetőségei óvodai- és iskolai életben, külföldön adaptált programok
2.    Viselkedésterápiás eszköztár I. – viselkedésproblémák megelőzésének lehetőségei, megfelelő viselkedés megerősítése pozitív konzekvenciák segítségével
3.    Viselkedésterápiás eszköztár II. – vészhelyzetek kezelésének lépései, természetes és negatív következmények
4.    Gyakorlati tapasztalatok – egyénre szabott terv készítése, szülők és pedagógusok közti hatékony kommunikáció, kapcsolattartás lehetőségéi

Képzés címe: „Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái”

Időpont: előre egyeztetett, rugalmasan alakítható.
Egy alkalomból áll (4×60 perc interaktív előadás).
Igény szerint későbbi időpontban újabb alkalom, konzultáció lehetséges.

Helyszínt illetően lehetőség van arra, hogy kimenjünk az Önök intézményébe megtartani képzésünket. Más esetben a Vadaskert Alapítvány felszerelt termében tartjuk a képzést (1021 Budapest, Lipótmezei út 5.).

Előadók: Dr. Oláh Szabina- gyermekpszichiáter, Martsa Zsuzsa – pszichológus

Költsége: 15 fő-ig bruttó 15.000 Ft/fő
      15 fő felett bruttó 250.000 Ft/2 előadó/alkalom
      A tréninget min. 12 fő esetén tartjuk meg.

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi e-mailcímeken lehet:
zsumartsa@gmail.com; olah.szabina05@gmail.com

<<Online jelentkezés>>

2. Pszichológus gyakornoki program

Intézményünkben lehetőség nyílt pszichológus hallgatók részére költségtérítéses gyakornoki programban való részvételre.

 A gyakornoki program leírása:

 1 hetes szakmai gyakorlat:
 5 nap diagnosztikus, vagy terápiás osztályon, ahol 1 hetes csoporttréningek zajlanak, melyek kognitív-viselkedésterápiás vagy önismereti csoportok.
 Kórház bemutatása (osztályok, tevékenység, működés, szolgáltatások stb.)
– Osztályos munkába betekintés, megfigyelőként való részvétel csoportokon, illetve ha van lehetőség, akkor egyéni vizsgálatra beülni (vizsgálat felvételére nincs lehetőség)
– Részvétel osztályos és kórházi ambuláns viziteken
– Első interjú, anamnézis felvétel megfigyelőként történő végigkísérése
– Anamnézis írása
– A hét folyamán egy osztályos gyermek viselkedésének megfigyelése megfigyelési szempontrendszer szerint, anamnézisébe betekintési lehetőség.
 Részvételi díj: 25.000 Ft., amit az Alapítványi Irodában lehet befizetni számla ellenében.

 Jelentkezés: pszichologus.vadaskert@gmail.com