Keresés
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
hírek

Nem akkreditált képzések

1. Tréning óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel foglalkozó szakemberek, pedagógusok számára – „Kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémák hatékony megoldási stratégiái”

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket Vadaskert Alapítvány keretein belül megszervezésre kerülő, óvodás és kisiskoláskorú gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára is elérhető képzésünkre.

A Vadaskert Kórház kisgyermek részlegén kiemelten foglalkozunk olyan óvodás, kisiskolás korú gyermekekkel, akik családban, illetve gyermekközösségben érzelmi, szociális, értelmi – gondolkodásbeli, figyelmi -, valamint viselkedésbeli eltérést mutatnak kortársaikhoz képest.
Fenti problémákból adódóan gyakran konfliktusokkal terhelt a gyermekek otthoni, iskolai/óvodai élete, mely egyrészt jelenős életvezetési terheket ró a családokra, másrészt megnehezítheti a pedagógusok eredményes munkavégzését. Magatartási és viselkedési zavarral küzdő gyermekek szempontjából fontos a lehető legkorábbi életkorban elkezdeni tanítani az alapvető viselkedési szabályok elsajátítását, hatékony konfliktuskezelési és problémamegoldó technikák kialakítását. Gyakorlati tapasztalataink, valamint szakirodalmi adatok alapján a kognitív –viselkedésterápiás eszközökre épülő programok hatékonyan enyhítik a viselkedésbeli nehézségeket, illetve hosszútávon is kézzelfogható segítséget nyújtanak a problémák megelőzését célzó lépések kialakításában.

Képzésünk több olyan – külföldön is nagy sikerrel adaptált – viselkedésrendezéses program elméleti és gyakorlati ismeretanyagának bemutatására fókuszál, melyeket a viselkedésproblémák megelőzése és rendezése céljából Vadaskertben speciális gyermekcsoport keretében jelenleg is alkalmazunk. Ezek a technikák lehetővé teszik a gyermekek környezetének aktív bevonását a problémamegoldás folyamatába, illetve egy olyan konzekvens szabályokon alapuló, alapvetően a gyermek fejlődésére koncentráló, pozitív megerősítésre épülő attitűd megszilárdítását, mellyel mind az otthoni, mind az óvodai/iskolai életben tartós állapotváltozást lehet elérni. Ennek következtében kortársaikkal és felnőttekkel való kapcsolatuk pozitív irányba való változása, közvetetten akár tanulmányi eredményeik javulása, agresszió csökkenése is várható.

Képzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik az érintett korosztállyal és problémákkal napi munkájuk során találkoznak, illetve ismereteiket bővíteni szeretnék. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a mindennapokban gyakran előforduló eseteket, nehézségeket megbeszéljük. A gyakorlati szemlélethez hozzájárul majd filmvetítés is, mely a technikák alkalmazásának elmélyítését segíti elő.

Program főbb témakörei:

1.    Elméleti áttekintés – szakirodalmi adatok, viselkedésrendezés lehetőségei óvodai- és iskolai életben, külföldön adaptált programok
2.    Viselkedésterápiás eszköztár I. – viselkedésproblémák megelőzésének lehetőségei, megfelelő viselkedés megerősítése pozitív konzekvenciák segítségével
3.    Viselkedésterápiás eszköztár II. – vészhelyzetek kezelésének lépései, természetes és negatív következmények
4.    Gyakorlati tapasztalatok – egyénre szabott terv készítése, szülők és pedagógusok közti hatékony kommunikáció, kapcsolattartás lehetőségéi

Képzés címe: „Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái”

Időpont: előre egyeztetett, rugalmasan alakítható.
Egy alkalomból áll (4×60 perc interaktív előadás).
Igény szerint későbbi időpontban újabb alkalom, konzultáció lehetséges.

Helyszínt illetően lehetőség van arra, hogy kimenjünk az Önök intézményébe megtartani képzésünket. Más esetben a Vadaskert Alapítvány felszerelt termében tartjuk a képzést (1021 Budapest, Lipótmezei út 5.).

Előadók: Dr. Oláh Szabina- gyermekpszichiáter, Martsa Zsuzsa – pszichológus

Költsége: 15 fő-ig bruttó 15.000 Ft/fő
      15 fő felett bruttó 250.000 Ft/2 előadó/alkalom
      A tréninget min. 12 fő esetén tartjuk meg.

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi e-mailcímeken lehet:
zsumartsa@gmail.com; olah.szabina05@gmail.com

<<Online jelentkezés>>

2. Pszichológus gyakornoki program

Intézményünkben lehetőség nyílt pszichológus hallgatók részére költségtérítéses gyakornoki programban való részvételre.

 A gyakornoki program leírása:

 1 hetes szakmai gyakorlat:
 5 nap diagnosztikus, vagy terápiás osztályon, ahol 1 hetes csoporttréningek zajlanak, melyek kognitív-viselkedésterápiás vagy önismereti csoportok.
 Kórház bemutatása (osztályok, tevékenység, működés, szolgáltatások stb.)
– Osztályos munkába betekintés, megfigyelőként való részvétel csoportokon, illetve ha van lehetőség, akkor egyéni vizsgálatra beülni (vizsgálat felvételére nincs lehetőség)
– Részvétel osztályos és kórházi ambuláns viziteken
– Első interjú, anamnézis felvétel megfigyelőként történő végigkísérése
– Anamnézis írása
– A hét folyamán egy osztályos gyermek viselkedésének megfigyelése megfigyelési szempontrendszer szerint, anamnézisébe betekintési lehetőség.
 Részvételi díj: 25.000 Ft., amit az Alapítványi Irodában lehet befizetni számla ellenében.

 Jelentkezés: pszichologus.vadaskert@gmail.com