Kutatás (TS)

Intézményünk vezető szerepet vállal abban, hogy nemcsak hazánkban hanem nemzetközi szinten is együttműködik más szervezetekkel a tik zavarok ellátásának egységes kidolgozásában és szervezésében.
Számos hazai és nemzetközi kutatásban veszünk részt jelenleg is, erről a munkáról igyekszünk tájékoztatást nyújtani és röviden összefoglalni az eredményeket.
A 2002 óta zajló kutatások során számos műhelymunka, szakdolgozat, tudományos diákköri munka, konferencia anyag és PhD minősítés született.

EMTICS (2012-2018)

Korábbi kutatások szerint a tikek megjelenése és bizonyos fertőzések, autoimmun folyamatok között kapcsolat tételezhető fel. Munkacsoportunk is részt vesz abban az Európai Unió által támogatott több centrumos vizsgálatban (EMTICS- European Multicentre Tics Study, www.emtics.eu), ahol több évig több száz olyan családot követtünk, ahol előfordult tik zavar a gyermeknél. A kutatás célja azonosítani a tik zavarokra hajlamosító genetikai és környezeti faktorokat, valamint tisztázni az autoimmun folyamatok tikekre és kényszeres tünetekre való hatását.
A vizsgálat klinikai része lezárult 2018-ban, az adatok elemzése folyamatban van.
A vizsgálat vezetője: Dr. Tárnok Zsanett
www.emtics.eu

Az EMTICS vizsgálattal kapcsolatban megjelent cikkek (feltöltés alatt)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29982875

Genetikai kutatások (2005-)

Az intézményünkben folyó genetikai kutatásokat különböző konzorciumokban végezzük. A nemzetközi Tourette Szindróma Társaság által létrehozott Tourette Syndrome Association International Consortium for Genetics (TSAICG) a Yale Egyetem Orvostudományi Kar Genetikai Intézete részvételével olyan közös kutatási programot indított el, melynek fő célja a Tourette szindróma genetikai hátterének feltérképezése. Napjainkban több kutatás foglalkozik a rendellenesség genetikai gyökereivel, az eddigi vizsgálatok alátámasztják azt a feltételezést, hogy a zavar kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszanak, de a pontos mechanizmus még egyelőre feltáratlan.
A Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézete, valamint a Vadaskert Kórház és Szakambulancia közreműködőként csatlakozott a Yale Egyetem Orvostudományi Kar Genetikai Intézete által kiterjesztett kutatási projektekhez.

Az alábbi konzorciumok tagjai vagyunk:
2002-2005 NKFP 1A/0008/2002, “Öröklődés és környezet: A gyermekkori figyelemzavar/hiperaktivitás és az ifjúkori drogfüggőség összefüggése, kezelése, genetikai és pszichológiai kockázati tényezői”. Konzorcium vezető: Dr. Sasvári Mária
2005- The Tourette Syndrome International Database Consortium: Vancouver, CA (Roger D. Freeman)
2005- Gilles de la Tourette Syndrome GWAS Replication Initiative (GGRI): New Haven, US (David Pauls)
2005-Tourette Syndrome Association International Consortium for Genetics (TSAICG): New Haven, US
2007-TSGeneSEE: Democritus University of Thrace Greece (Peristera Paschou)
2012- Cross-Disorder Group (TS/OCD) of the Psychiatric Genomics Consortium, US (Carol Matthews)

Genetikai kutatásokkal kapcsolatos cikkek (feltöltés alatt)

Neuropszichológiai kutatások (2002-)

A neuropszichológiai kutatások középpontjában olyan kognitiv zavarok feltérképezése áll, melyek esetleg együtt járhatnak tikkel illetve Tourette szindrómával. A szakirodalmi adatokra alapozva ezek elsősorban olyan funkciók, melyek érinthetik a viselkedés, a gondolkodás és az érzelmi élet kontrolljának nehézségeit. Munkacsoportunk 2002 óta foglalkozik neuropszichológiai kutatásokkal mind saját kutatás, mind együttműködés formájában.
2002–2005. NKFP 0172/5/2002 BME Kognitív Tudományi Központ, Pléh Csaba) A végrehajtó funkciók vizsgálata Tourette szindrómában és figyelemhiányos hiperaktivitás zavarban

Publikációk:
Tárnok Zsanett, Bognár Emese, Farkas Luca, Aczél Balázs, Gádoros Júlia A végrehajtó funkciók vizsgálata Tourette szindrómában és figyelemhiányos hiperaktivitás zavarban In: Racsmány M. (szerk), A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Akadémiai kiadó Budapest, 2007:191-210.

Mészáros G, Tárnok Z, Oláh Sz, Gádoros J (2008): Gyermekkori pszichiátriai kórképek frontostriatális érintettségének neuropszichológiai vizsgálata, Magyar Pszichológiai Szemle, 63/1, 117-141.

2013- ELTE Pszichológiai Intézet, Brain Memory, Language Lab (Németh Dezső) Tourette-szindrómában a tanulási folyamatokat vizsgáló kutatásunk jelenleg is folyamatban van.

Publikációk:
Is procedural memory enhanced in Tourette syndrome? Evidence from a sequence learning task Cortex 2018 | journal-article DOI: 10.1016/j.cortex.2017.08.037 EID: 2-s2.0-85030751264
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945217302940

https://index.hu/tudomany/2018/04/16/meglepo_magyar_eredmeny_a_tourette-szindromas_gyerekek_jobban_tanulnak/

2017- SZEGEDI EGYETEM Élettani Intézet (dr. Habil Nagy Attila)
A Szegedi Egyetemmel közös együttműködésben, a tanulási funkciók és azok EEG-vel való összefüggését vizsgáló kutatásunk jelenleg is zajlik.
Azonosító szám: 11818-4/2017/EÜIG
Tanulási funkciók vizsgálata bazális ganglionokat is érintő pszichiátriai megbetegedések esetén gyermekkorban

A Tourette-szindróma klinikai sajátosságaival kapcsolatos kutatások (2018-)

A Yale Global Tic Severity Scale magyarországi validálása 2018-
A jelenleg is folyamatban levő munka az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 Gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című pályázat keretében zajlik.

A szenzoros jelenségek vizsgálata és klinikai jelentősége (2018-)
Saját munkacsoportunk által kezdeményezett kutatásunk központi témája a tik előtti késztetések klinikai jelentőségének hatásait vizsgálja. Arra keresünk választ, hogy milyen kapcsolatban vannak ezek a jelenségek többek között a tikek súlyosságával, intenzitásával, az életminőséggel, az életkorral, a kényszeres jellegű tünetekkel és a szubjektív stresszel.