Iskolaérettség felmérés- pszichológussal és gyógypedagógussal

Komplex iskolaérettség vizsgálat

Intézményünkben lehetőség van komplex iskolaérettség vizsgálatra.A vizsgálaton kapott szakvéleményt a szülő csatolhatja a saját kérvénye mellé. A jelenlegi rendelet szerint az iskolaérettségi vizsgálatokra irányuló kérelmeket az Oktatási Hivatal fogja elbírálni, az indokoltakat a pedagógiai szakszolgálatoknak továbbítják az iskolába lépéshez szükséges fejlettség felmérésére. Az állami rendelet pontos kidolgozása még folyamatban van.

Az iskolaérettség vizsgálat a Vadaskert magánrendelés keretein belül érhető el.

Iskolaérettség vizsgálatunk számos területre kiterjed, így azon részképességeket is felmérjük amelyeket az óvodákban általában nem végeznek el. (alacsonyabb idegrendszeri szinten lejátszódó folyamatok épsége)
Eredménye hozzá tudja segíteni a szülőket, hogy gyermekük idegrendszeri érettségéről egy átfogó képet kapjanak, és az esetleges részképesség hiányosságok fejlesztését az iskola megkezdése előtt elkezdhessék.
Sajnos sok esetben csak az első osztályban derül ki, hogy a gyermek nem tud figyelni az órán, elfárad, nem tudja követni a feladatokat, lemarad. Ez az önbizalom csökkenéséhez, akár agresszivitáshoz is vezethet.

A felmérésen az alábbi területeket vizsgáljuk :

1. Vizuális terület
2. Auditív terület
3. Taktilis terület
4. Nyelvi terület (kifejező és befogadó nyelvi készség)
5. Izomtónus
6. Beállító és egyensúlyi reakciók
7. Archaikus reflexek
8. Nagy mozgások
9. Finom mozgások
10. Szociális terület
11.Kognitív funkciók

A felmérés ideje: 130 perc
A felmérés előtt a szülővel 30 perces beszélgetés szükséges a gyermek fejlődési adatairól . A felmérés után a szülőkkel átbeszéljük a tapasztalatokat valamint segítséget nyújtunk az esetleges fejlesztést illetően.

Komplex iskolaérettség felmérés (konzultációval): 21.000 Ft (amely tartalmazza az írásos szakvéleményt is).

Iskolaérettség mérése november 8 utáni jelentkezéssel : 28 .000 Ft.
A szakvélemény kiadása 4 munkanap.

Amennyiben sürgősségi, 1 napos szakvéleményt kérnek, annak felára 5.000 Ft.

Időpont-egyeztetés 10:00-18:00 óra között: 0670 370 8404

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Bővebb információ: Hendrich Barbara TEL: 06 30 50 22323
fejlesztes@vadaskert.hu

Iskolaérettség felmérés:
Minden hétköznap 8h-18h között

Tájékoztatás iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatban:

2020. január 1-től a Nemzeti Köznevelési Törvény megváltozik.

2019.dec.31-ig érvényben lévő:
Nkt. 45. § (2) bekezdése:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”

A fenti törvénymódosításhoz alkalmazkodva az alábbi módon történik a gyermekek iskolaérettségi vizsgálata:
1. Mivel 2019. december 31-ig a szakértői bizottság dönt, hogy a 6. évét 2020. aug. 31-ig betöltő gyermek maradjon egy évet óvodában/menjen iskolába, ezért a szülők és az óvoda közösen kérhetik a gyermek iskolaérettségi vizsgálatát a kerületi szakszolgálattól. Ennek a kérelemnek a határideje a szakszolgálatnál november 15. (2.kerületben)
2. 2020.január 1-től érvényes szabályozás miatt a szülő január 1-től nem kérvényezheti gyermeke iskolaérettségi vizsgálatát a szakszolgálattól. Ebben az esetben január 1. és január 15. között kérvényt nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz. Ezen kérvényhez Intézményünkben kapott szakvéleményt csatolni kell.
4. Tehát a Vadaskert Alapítványnál november 15 után is kérhető az iskolaérettség vizsgálat és szakvélemény.

Intézményünkben kiállított szakvéleményt a 2. kerületi Szakszolgálat figyelembe veszi.