Árlista

A Vadaskert Alapítvány által folyamatos ellátás keretében működtetett Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai kórház és Szakambulancián ellátott szakfeladat:
· gyermek és ifjúságpszichiátria;
· gyermek és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció;
· pszichológiai ellátás;
· gyógypedagógiai ellátás;

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem finanszírozott esetek:
· magyar, illetve EU-s TAJ számmal nem rendelkezők,
· államközi szerződés alapján nem ellátandók,
· nem menekült státuszban lévők,
· külföldi biztosítás alapján nem finanszírozottak,
· magánbetegek

Az egészségügyi szolgáltató, az OEP által nem finanszírozott ellátások esetében, a 96/2003. (VII. 15.)
Korm. rendelet valamint a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel az intézmény belső szabályzatára a következő térítési díjakat állapítja meg:

Első szakorvos vizsgálat

15 000 Ft

Azonos ellátáshoz tartozó második kontroll szakorvosi vizsgálat

12 000 Ft

Vényírás

5 000 Ft

Családterápia ülésenként

18 000 Ft

Szakorvosi vélemény írásba foglalása, lelet véleményezése

11 000 Ft

Klinikai pszichológiai első konzultáció

12 000 Ft

Azonos ellátáshoz tartozó minden további pszichológiai vizit

10 000 Ft

Gyógypedagógiai első vizsgálat

10 000 Ft

Azonos ellátáshoz tartozó minden további gyógypedagógiai fejlesztés

8 000 Ft

Azonos ellátáshoz tartozó minden további gyógypedagógiai fejlesztés eszközökkel kiegészítve

9 500 Ft

Komplex gyógypedagógiai vélemény írásba foglalása

10 000 Ft

Csoportfoglalkozáson való részvétel/fő

3 500 Ft

Fekvő beteg ellátás/nap

55 000 Ft

Nappali kórházi ellátás/nap

22 500 Ft

Autizmus spektrumzavar szülőtréning csoportban –első szülő

2 000 Ft

Autizmus spektrumzavar szülőtréning csoportban –második szülő, és további családtag

1 000 Ft

Autizmus spektrumzavar szülőtréning csoportban –gyermek pedagógusa, segítője

3 000 Ft

A szolgáltatások mentesek az ÁFA alól (MAA). Fenti térítési díj jegyzék érvényessége: 2016. április 13.-tól, visszavonásig, illetve módosításig.