Árlista

A Vadaskert Alapítvány által folyamatos ellátás keretében működtetett Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai kórház és Szakambulancián ellátott szakfeladat:
· gyermek és ifjúságpszichiátria;
· gyermek és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció;
· pszichológiai ellátás;
· gyógypedagógiai ellátás;

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem finanszírozott esetek:
· magyar, illetve EU-s TAJ számmal nem rendelkezők,
· államközi szerződés alapján nem ellátandók,
· nem menekült státuszban lévők,
· külföldi biztosítás alapján nem finanszírozottak,
· magánbetegek

Az egészségügyi szolgáltató, az OEP által nem finanszírozott ellátások esetében, a 96/2003. (VII. 15.)
Korm. rendelet valamint a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel az intézmény belső szabályzatára a következő térítési díjakat állapítja meg:

Első szakorvos vizsgálat 15 000 Ft
Azonos ellátáshoz tartozó második kontroll szakorvosi vizsgálat 12 000 Ft
Vényírás 5 000 Ft
Családterápia ülésenként 18 000 Ft
Szakorvosi vélemény írásba foglalása, lelet véleményezése 11 000 Ft
Klinikai pszichológiai első konzultáció 12 000 Ft
Azonos ellátáshoz tartozó minden további pszichológiai vizit 10 000 Ft
Gyógypedagógiai első vizsgálat 10 000 Ft
Azonos ellátáshoz tartozó minden további gyógypedagógiai fejlesztés 8 000 Ft
Azonos ellátáshoz tartozó minden további gyógypedagógiai fejlesztés eszközökkel kiegészítve 9 500 Ft
Komplex gyógypedagógiai vélemény írásba foglalása 10 000 Ft
Csoportfoglalkozáson való részvétel/fő 3 500 Ft
Fekvő beteg ellátás/nap 55 000 Ft
Nappali kórházi ellátás/nap 22 500 Ft
Autizmus spektrumzavar szülőtréning csoportban –első szülő 2 800 Ft
Autizmus spektrumzavar szülőtréning csoportban –második szülő, és további családtag 1 000 Ft
Autizmus spektrumzavar szülőtréning csoportban –gyermek pedagógusa, segítője 3 500 Ft

A szolgáltatások mentesek az ÁFA alól (MAA). Fenti térítési díj jegyzék érvényessége: 2016. április 13.-tól, visszavonásig, illetve módosításig.