Akkreditált képzések

Megjegyzés: Kérjük szíveskedjenek a dátum alapján a lenti naptárból kiválasztani az adott tanfolyamot amennyiben további információkat szeretne megtudni a képzésről.

1. Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. 1. Modul: elméleti és módszertani alapismeretek, korai intervenció (Febr. 22.)
2. Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái (Márc. 1.)
3. Tanulási, figyelem-, kontroll, hiperaktivitás és autizmus zavar közös neurológiai háttere és a 3 labdás zsonglőrtechnika megelőző valamint terápiás hatása – gyakorlati és módszertani alapok (Márc. 22.)
4. Serdülőkkel folytatott munka sajátosságai – elmélet és gyakorlat (Márc. 29.)ELMARAD
5. A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig. A szülészet pszichológiai-pszichiátriai problémái és terápiás eszköztára (Ápr. 4.)
6. Tanulástechnika (Ápr. 5.)
7. Tanulási, figyelem-, kontroll, hiperaktivitás és autizmus zavar közös neurológiai háttere és a 3 labdás zsonglőrtechnika megelőző valamint terápiás hatása – gyakorlati és módszertani alapok (Ápr. 26.)
8. Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiája (CBT1) (Máj. 2.)
9. Az autizmus, autizmus-spektrumzavarok felismerése, terápiás, kognitív viselkedésterápiás és pszicho-edukatív megközelítése a szülők és társ-szakmák együttműködésével (Máj. 3.)
10. A Tourette-szindróma és tic zavarok diagnózisa és terápiás protokollja (Máj. 9.)
11. A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára A „COOL-élés törvényei” szociális készség fejlesztő tréning (Máj. 10.)
12. A csecsemő/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási lehetőségei a perinatális tudomány és a szülő/csecsemő pszichoterápia fényében (Máj. 16.)
13. Gyógyító Képzelet ( forrás C. Simonton ) tréning segítőknek (Máj. 17.)
14. Önismereti csoport vezetése serdülők részére – saját élmény és elmélet (Máj. 17.) BETELT, TÖBB JELENTKEZÉST NEM FOGADUNK!
15. Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. 2. Modul: Integratív játékdiagnosztika és játékterápia esetek tükrében (Máj. 31.)
16. Szorongós csoport vezetése kognitív-viselkedésterápiás program keretében – módszertan és elmélet (CBT2) (Jún. 6.)
17. A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája (Jún. 7.)

Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. 1. Modul: elméleti és módszertani alapismeretek, korai intervenció

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Eigner Bernadett PhD, pszichopedagógus, játékterapeuta, korai fejlesztő specialista
Dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta

Időpont: 2019.02.22-23., 03.08-09. (két hétvége, péntek-szombati napok)

Részvételi díj: 54.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.02.15-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Általában a játékterápiáról:

A játék a gyermekek fő kommunikációs eszköze, ekként használva a játékterápia segít abban, hogy a gyerekek kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, kezeljék érzelmi problémáikat, konfliktusaikat. Az érzelmi és viselkedészavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknél a játékterápia művészete és tudománya elősegíti a javulást, gyógyulást. A játékterápia a gyermek és a játékterapeuta között zajló dinamikus folyamat, melyben a gyermek saját tempójával, „menetrendjével” megismeri és megvizsgálja azokat a múltbeli és aktuális, tudatos és tudattalan kérdéseket, melyek a jelenlegi életét befolyásolják. A terápiás szövetség lehetővé teszi, hogy a gyermek belső erőforrásait mozgósítva, fejlődést és változásokat eredményezzen a gyermek érzelmi életében, szociális kapcsolataiban, viselkedésében, alkalmazkodásában. A játékterápia gyermekközpontú módszer, melyben a játék az elsődleges, a beszéd a másodlagos médium. A játékterapeuták olyan gyermekekkel játszanak, akik pszichés nehézségekkel és nehéz élettapasztalatokkal küzdenek – beleértve például a depressziót, szorongást, magatartászavarokat, ADHD-t, egyéb emocionális és viselkedési problémákat, zavarokat, a válást, a családon belüli erőszakot, a kríziseket, traumákat. A képzett játékterapeuta segít a gyermeknek abban, hogy megismerje tapasztalatait, megküzdjön ezekkel, növelje érzelmi-szociális rugalmasságát, megismerjen olyan új stratégiákat, melyek csökkentik a problémás viselkedéseket és az internalizált konfliktusokat, lebontják a kóros védekezéseket, egészséges coping stratégiákká alakítva. A játékterápia során a terapeuta szorosan együttműködik a gyermek szüleivel/gondozóival, segíti a szülő-gyermek kapcsolat javulását, harmonikussá válását. 

Az integratív játékterápiáról általában:

Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) komplex koragyermekkori intervenciós stratégia, csecsemőkortól tíz éves korig. Az integratív játékterápia újszerű szemléletével és eljárásaival játéktári és hagyományos keretekben is megvalósítható. Konkrét és kevésbé, vagy nem ismert módszereket, eljárásokat ismertet meg a képzés, mely gyakorlatorientált. A gyermekek életkora csecsemőkortól iskolás kor alsó tagozatig terjed, kapcsolati nehézségekkel, szabályozási, érzelmi-és viselkedészavarokkal küzdenek. A tünetek megértése a családi hatótényezők megismerésével válik lehetővé. A diagnosztikus szakaszban megismerjük a szülők tágabb családi élményeit, a jelenlegi családi struktúrát és dinamikát, a párkapcsolati feszültségeket és a gyermekekkel való kapcsolatok jellegzetességeit. A szülők terápiás potenciáljának kihasználása segít a gyermekükhöz való alkalmazkodásban, a családi környezeti tényezők megváltoztatásában. A szülőben történő átdolgozások nyomán változik a kapcsolat, enyhülhet a tünet. A diagnosztikus szakaszban „közös” eljárásokat is alkalmazunk: interakció-elemzés, speciális játékhelyzet, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás. A szülőkkel való foglalkozás konzultációs keretekben történik, a munka a jobb szülővé válást érinti elsősorban, nem egyéni- vagy családterápia. Az esetkezelésben fontos a családlátogatás, a gyermek otthoni viselkedésének megismerése. Ez a későbbiekben egy-egy család-konzultációt is tartalmazhat, melynek célja a családi környezet biztonságának javítása, (nevelési) tanácsadással és közös munkával. A terápiában – mivel a tünetek hátterében gyakran találjuk meg a kommunikációs, kapcsolati zavarjeleket vagy traumatizációt – gyakori, hogy az anyát (esetenként az apát) is bevonjuk a játékterápiába: anya, gyermek és terapeuta integratív, játékos együttlétében íródhatnak át kapcsolati mintázatok. Ez a gyermek egyéni játékterápiájának kiegészítője. A közös munka célja nemcsak a gyermek változása, hanem a kapcsolatok változása is. A szülők így aktív segítőkként vehetnek részt a terápiás folyamatban. Az említett módszereket esetbemutatásokkal, részletekkel illusztrálom. Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) módszertana alkalmazható állami ellátásban (pl. pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadás, korai fejlesztés tevékenységében, gyermekjóléti szolgálatokban, gyermekpszichiátriai ambulanciákon), integratív családi játéktárakban, magánrendelésben, civil szervezeti fenntartású intézményekben.

A tanfolyamot érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok, pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakembereknek ajánljuk.
FIGYELEM! A képzés nem szülői tanfolyam, az előzőekben felsorolt végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk. Az 1. modul elvégzése alapfeltétele a 2. modulra történő jelentkezésnek.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.

Akkreditált pontok száma:50

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. klinikai szakpszichológus | 4. neuropszichológia | 5. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 6. psychiátria | 7. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap:

09:00-10:30 Elméleti bevezetés. Az „integratív játék” játékfelfogása: a játék fogalma, fő jellemzői, játék-elméletek, saját játékfelfogás. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45-12:15 Elméleti bevezetés. A korai érzelmi-szociális és szociokognitív tanulási formák a játékban. Játékfajták és típusok, a játékfejlődés szakaszai. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Játékdiagnosztikai módszerek. Hazai és nemzetközi eljárások. Játék-tér és játék-eszközök szerepe a korai, játékkal történő nevelésben és a játékdiagnosztikában. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

15:00-16:30 Játékdiagnosztikai módszerek. A játékmegfigyelések jelentősége és fajtái. Játékmegfigyelés elemzésének szempontrendszere. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

 1. nap

09:00-10:30 Pszichopatológia gyermekkorban. Atipikus fejlődés, atipikus viselkedésformák és személyiségszerveződés a korai életkorban, 0-10 éves korig. (Süli Ágota, MD)

10:45-12:15 Érzelmi-és viselkedészavarok. Az érzelmi-és viselkedészavarok fogalma, osztályozása. A játék jellegzetességei a korai neurotikus, borderline, pszichotikus énszerveződés különböző típusaiban: a borderline, a nárcisztikus, az antiszociális, a hisztrionikus, a kényszeres, az elkerülő, a szkizoid és paranoid zavarok (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Károsító környezeti tényezők. A nem megfelelő bánásmód, atipikus nevelés, bántalmazás, elhanyagolás, abúzus, konfliktusok, stressz és traumák szerepe a kórképek kialakulásának hátterében. Konfliktus- és hiánypatológiák. (Dr. Süli Ágota, MD)

15:00-16:30 A traumák, bántalmazás megjelenése gyermekek rajzain és játékában. Rajzok, esetrészletek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

 1. nap

09:00-10:30 Játékterápia. A játékterápia fogalma, indikációja, módszer- és eszköztára a gyermekterápiák között. Különböző játékterápiás felfogások és módszerek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45-12:15 Játékterápia. Az analitikus, a humanisztikus gyermekközpontú és az integratív megközelítés. A játékterapeuta személyisége. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Játékterápia. Játékterápiás megoldások a gyermekkori érzelmi-és viselkedészavarok különböző megjelenési formái esetén. Szorongás, depresszió, agresszió, figyelemzavarok, impulzivitás. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

15:00-16:45 Játékterápia. A játékterápia folyamata, szakaszai, a játékterápiás helyzet, feltételek, eszközök megteremtése. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

 1. nap

09:00-10:30 Koragyermekkori intervenció és a játékterápia szerepe. Korai nehézségek, regulációs zavarok. Specifikus szempontok a korai fejlesztésben. Kapcsolatközpontú intervenciós stratégiák. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45- 13:00 Játékos módszerek a korai intervencióban. A csecsemőmegfigyelés és a szülő-csecsemő konzultáció és terápia módszerei. Az interakcióelemzés módszerei 0-3 éves korban. Nemzetközi módszerek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-16:15 Játékos módszerek a korai intervencióban. Korai Diádikus Interakció Kódrendszer (KDIK). Anya-baba konzultáció. Esetek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

2019-02-22 / 2019-03-09

Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. 1. Modul: elméleti és módszertani alapismeretek, korai intervenció

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Eigner Bernadett PhD, pszichopedagógus, játékterapeuta, korai fejlesztő specialista
Dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta

Időpont: 2019.02.22-23., 03.08-09. (két hétvége, péntek-szombati napok)

Részvételi díj: 54.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.02.15-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Általában a játékterápiáról:

A játék a gyermekek fő kommunikációs eszköze, ekként használva a játékterápia segít abban, hogy a gyerekek kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, kezeljék érzelmi problémáikat, konfliktusaikat. Az érzelmi és viselkedészavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknél a játékterápia művészete és tudománya elősegíti a javulást, gyógyulást. A játékterápia a gyermek és a játékterapeuta között zajló dinamikus folyamat, melyben a gyermek saját tempójával, „menetrendjével” megismeri és megvizsgálja azokat a múltbeli és aktuális, tudatos és tudattalan kérdéseket, melyek a jelenlegi életét befolyásolják. A terápiás szövetség lehetővé teszi, hogy a gyermek belső erőforrásait mozgósítva, fejlődést és változásokat eredményezzen a gyermek érzelmi életében, szociális kapcsolataiban, viselkedésében, alkalmazkodásában. A játékterápia gyermekközpontú módszer, melyben a játék az elsődleges, a beszéd a másodlagos médium. A játékterapeuták olyan gyermekekkel játszanak, akik pszichés nehézségekkel és nehéz élettapasztalatokkal küzdenek – beleértve például a depressziót, szorongást, magatartászavarokat, ADHD-t, egyéb emocionális és viselkedési problémákat, zavarokat, a válást, a családon belüli erőszakot, a kríziseket, traumákat. A képzett játékterapeuta segít a gyermeknek abban, hogy megismerje tapasztalatait, megküzdjön ezekkel, növelje érzelmi-szociális rugalmasságát, megismerjen olyan új stratégiákat, melyek csökkentik a problémás viselkedéseket és az internalizált konfliktusokat, lebontják a kóros védekezéseket, egészséges coping stratégiákká alakítva. A játékterápia során a terapeuta szorosan együttműködik a gyermek szüleivel/gondozóival, segíti a szülő-gyermek kapcsolat javulását, harmonikussá válását. 

Az integratív játékterápiáról általában:

Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) komplex koragyermekkori intervenciós stratégia, csecsemőkortól tíz éves korig. Az integratív játékterápia újszerű szemléletével és eljárásaival játéktári és hagyományos keretekben is megvalósítható. Konkrét és kevésbé, vagy nem ismert módszereket, eljárásokat ismertet meg a képzés, mely gyakorlatorientált. A gyermekek életkora csecsemőkortól iskolás kor alsó tagozatig terjed, kapcsolati nehézségekkel, szabályozási, érzelmi-és viselkedészavarokkal küzdenek. A tünetek megértése a családi hatótényezők megismerésével válik lehetővé. A diagnosztikus szakaszban megismerjük a szülők tágabb családi élményeit, a jelenlegi családi struktúrát és dinamikát, a párkapcsolati feszültségeket és a gyermekekkel való kapcsolatok jellegzetességeit. A szülők terápiás potenciáljának kihasználása segít a gyermekükhöz való alkalmazkodásban, a családi környezeti tényezők megváltoztatásában. A szülőben történő átdolgozások nyomán változik a kapcsolat, enyhülhet a tünet. A diagnosztikus szakaszban „közös” eljárásokat is alkalmazunk: interakció-elemzés, speciális játékhelyzet, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás. A szülőkkel való foglalkozás konzultációs keretekben történik, a munka a jobb szülővé válást érinti elsősorban, nem egyéni- vagy családterápia. Az esetkezelésben fontos a családlátogatás, a gyermek otthoni viselkedésének megismerése. Ez a későbbiekben egy-egy család-konzultációt is tartalmazhat, melynek célja a családi környezet biztonságának javítása, (nevelési) tanácsadással és közös munkával. A terápiában – mivel a tünetek hátterében gyakran találjuk meg a kommunikációs, kapcsolati zavarjeleket vagy traumatizációt – gyakori, hogy az anyát (esetenként az apát) is bevonjuk a játékterápiába: anya, gyermek és terapeuta integratív, játékos együttlétében íródhatnak át kapcsolati mintázatok. Ez a gyermek egyéni játékterápiájának kiegészítője. A közös munka célja nemcsak a gyermek változása, hanem a kapcsolatok változása is. A szülők így aktív segítőkként vehetnek részt a terápiás folyamatban. Az említett módszereket esetbemutatásokkal, részletekkel illusztrálom. Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) módszertana alkalmazható állami ellátásban (pl. pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadás, korai fejlesztés tevékenységében, gyermekjóléti szolgálatokban, gyermekpszichiátriai ambulanciákon), integratív családi játéktárakban, magánrendelésben, civil szervezeti fenntartású intézményekben.

A tanfolyamot érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok, pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakembereknek ajánljuk.
FIGYELEM! A képzés nem szülői tanfolyam, az előzőekben felsorolt végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk. Az 1. modul elvégzése alapfeltétele a 2. modulra történő jelentkezésnek.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.

Akkreditált pontok száma:50

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. klinikai szakpszichológus | 4. neuropszichológia | 5. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 6. psychiátria | 7. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap:

09:00-10:30 Elméleti bevezetés. Az „integratív játék” játékfelfogása: a játék fogalma, fő jellemzői, játék-elméletek, saját játékfelfogás. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45-12:15 Elméleti bevezetés. A korai érzelmi-szociális és szociokognitív tanulási formák a játékban. Játékfajták és típusok, a játékfejlődés szakaszai. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Játékdiagnosztikai módszerek. Hazai és nemzetközi eljárások. Játék-tér és játék-eszközök szerepe a korai, játékkal történő nevelésben és a játékdiagnosztikában. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

15:00-16:30 Játékdiagnosztikai módszerek. A játékmegfigyelések jelentősége és fajtái. Játékmegfigyelés elemzésének szempontrendszere. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

 1. nap

09:00-10:30 Pszichopatológia gyermekkorban. Atipikus fejlődés, atipikus viselkedésformák és személyiségszerveződés a korai életkorban, 0-10 éves korig. (Süli Ágota, MD)

10:45-12:15 Érzelmi-és viselkedészavarok. Az érzelmi-és viselkedészavarok fogalma, osztályozása. A játék jellegzetességei a korai neurotikus, borderline, pszichotikus énszerveződés különböző típusaiban: a borderline, a nárcisztikus, az antiszociális, a hisztrionikus, a kényszeres, az elkerülő, a szkizoid és paranoid zavarok (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Károsító környezeti tényezők. A nem megfelelő bánásmód, atipikus nevelés, bántalmazás, elhanyagolás, abúzus, konfliktusok, stressz és traumák szerepe a kórképek kialakulásának hátterében. Konfliktus- és hiánypatológiák. (Dr. Süli Ágota, MD)

15:00-16:30 A traumák, bántalmazás megjelenése gyermekek rajzain és játékában. Rajzok, esetrészletek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

 1. nap

09:00-10:30 Játékterápia. A játékterápia fogalma, indikációja, módszer- és eszköztára a gyermekterápiák között. Különböző játékterápiás felfogások és módszerek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45-12:15 Játékterápia. Az analitikus, a humanisztikus gyermekközpontú és az integratív megközelítés. A játékterapeuta személyisége. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Játékterápia. Játékterápiás megoldások a gyermekkori érzelmi-és viselkedészavarok különböző megjelenési formái esetén. Szorongás, depresszió, agresszió, figyelemzavarok, impulzivitás. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

15:00-16:45 Játékterápia. A játékterápia folyamata, szakaszai, a játékterápiás helyzet, feltételek, eszközök megteremtése. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

 1. nap

09:00-10:30 Koragyermekkori intervenció és a játékterápia szerepe. Korai nehézségek, regulációs zavarok. Specifikus szempontok a korai fejlesztésben. Kapcsolatközpontú intervenciós stratégiák. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45- 13:00 Játékos módszerek a korai intervencióban. A csecsemőmegfigyelés és a szülő-csecsemő konzultáció és terápia módszerei. Az interakcióelemzés módszerei 0-3 éves korban. Nemzetközi módszerek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-16:15 Játékos módszerek a korai intervencióban. Korai Diádikus Interakció Kódrendszer (KDIK). Anya-baba konzultáció. Esetek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

2019-02-22 / 2019-03-09

Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Oláh Szabina gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
Martsa Zsuzsanna klinikai-szakpszichológus

Időpont: 2019.03.01. (péntek)

Részvételi díj: 16.000 Ft

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.02.22-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

A Vadaskert Kórház kisgyermek részlegén kiemelten foglalkozunk olyan óvodás, kisiskolás korú gyermekekkel, akik családban, illetve gyermekközösségben érzelmi, szociális, értelmi – gondolkodásbeli, figyelmi -, valamint viselkedésbeli eltérést mutatnak kortársaikhoz képest. A magatartási és viselkedési zavarral küzdő gyermekek szempontjából fontos a lehető legkorábbi életkorban elkezdeni tanítani az alapvető viselkedési szabályok elsajátítását, hatékony konfliktuskezelési és problémamegoldó technikák kialakítását. Fenti problémákból adódóan gyakran súlyos konfliktusokkal terhelt a gyermekek otthoni, iskolai/óvodai élete, mely egyrészt jelentős életvezetési terheket ró a családokra, másrészt megnehezítheti a pedagógusok eredményes munkavégzését. Gyakorlati tapasztalataink, valamint szakirodalmi adatok alapján a kognitív –viselkedésterápiás eszközökre épülő programok hatékonyan enyhítik a viselkedésbeli nehézségeket, illetve hosszútávon is kézzelfogható segítséget nyújtanak a problémák megelőzését célzó lépések kialakításában.

Képzésünk több olyan – külföldön is nagy sikerrel adaptált – viselkedésrendezéses program elméleti és gyakorlati ismeretanyagának bemutatására fókuszál, melyeket a viselkedésproblémák megelőzése és rendezése céljából a Vadaskertben speciális gyermekcsoport keretében jelenleg is alkalmazunk. Ezek a technikák lehetővé teszik a gyermekek környezetének aktív bevonását a problémamegoldás folyamatába, illetve egy olyan konzekvens szabályokon alapuló, alapvetően a gyermek fejlődésére koncentráló, pozitív megerősítésre épülő attitűd megszilárdítását, mellyel mind az otthoni, mind az óvodai/iskolai életben tartós állapotváltozást lehet elérni. Ennek következtében kortársaikkal és felnőttekkel való kapcsolatuk pozitív irányba való változása, közvetetten akár tanulmányi eredményeik javulása, illetve agresszió csökkenése is várható.

A képzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik az érintett korosztállyal és problémákkal napi munkájuk során találkoznak, illetve ismereteiket bővíteni szeretnék. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a mindennapokban gyakran előforduló eseteket, nehézségeket megbeszéljük. A gyakorlati szemlélethez hozzájárul majd filmvetítés is, mely a technikák alkalmazásának elmélyítését segíti elő.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 16

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekpszichiátria | 4. iskolaegészségt., ifjúságvéd. | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neuropszichológia | 7. orvosi psychológia | 8. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 9. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 10. psychiátria | 11. pszichotherápia | 12. rehabilitáció

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím változtatásra nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

09:00-10:15 Viselkedésrendezés (kognitív – viselkedésterápia) lehetőségei elsősorban az óvodai- és iskolai életben. Kórházunkban működő viselkedésterápiás program és pedagógustréning rövid bemutatása. Kognitív-viselkedésterápia elméleti háttere, célkitűzései, szakmai protokoll. Külföldön adaptált programok. (Martsa Zsuzsanna)

10:35-11:55 Viselkedésterápiás eszköztár I. Viselkedésproblémák megelőzésének lehetőségei a gyakorlatban. Megfelelő viselkedés kialakítása, megerősítése, hosszú távú fenntartása, pozitív konzekvenciák segítségével. Videó bemutatás. (Dr. Oláh Szabina)

Ebédszünet

12:45-14:25 Viselkedésterápiás eszköztár II. Maladaptív viselkedésformák intenzitásának, gyakoriságának csökkentése a gyakorlatban. Természetes és negatív következmények, nehéz helyzetek kezelésének lépései. Videó bemutatás. (Martsa Zsuzsanna)

14:45-16:00 Egyénre szabott terv készítése a viselkedés megváltoztatásához. Szülők és pedagógusok között történő hatékony kommunikáció, kapcsolattartás lehetőségei. Tanfolyam zárása, részvételi igazolások kiosztása. (Dr. Oláh Szabina)

2019-03-01

Tanulási, figyelem-, kontroll, hiperaktivitás és autizmus zavar közös neurológiai háttere és a 3 labdás zsonglőrtechnika megelőző valamint terápiás hatása – gyakorlati és módszertani alapok

ONLINE JELENTKEZÉS >> 

Előadók:
Dr. habil Gyarmathy Éva PhD klinikai szakpszichológus, az MTA tudományos főmunkatársa
Szabó Krisztina BA tanító, testnevelő tanár, mozgásfejlesztő pedagógus, Tehetségműhely Alapítvány mozgásmentora

Időpont: 2019.03.22.-23. (péntek-szombat) 

Részvételi díj: 26.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.03.14-ig 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Képzésünk főként a tanulási, magatartási zavarokkal és/vagy egyéb neurológiai alapú teljesítményzavarral küzdő gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó, a téma iránt érdeklődő, valamint kredit pontokat gyűjteni kívánó szakemberek számára javasolt igazi élmény alapú képzés, mely a módszer élményalapú oktatására készít fel.
A képzésen résztvevő szakember megismeri és elsajátítja a 3 labdás kaszkád dobás technikai, módszertani alapjait, terápiás hatásait, alkalmazási lehetőségeit, egyéb terápiákba építhető, vagy azokat kiegészítő módszertani, gyakorlati lehetőségeit A képzésen résztvevő képessé válik a technika alapjainak átadására egyénre szabott és csoportos formában. Az új tudás beépül szemléletébe, mint terápiás módszer, melyet hatékonyan fel tud használni terápiás lehetőségeinek gazdagítására.

A képzés elvégzésének nem feltétele az ügyesség és a labdaügyesség sem! 

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Pontok száma: 32

Szakma szerint pontszámként elszámolható:
1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekneurológia | 4. gyermekpszichiátria | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neuropszichológia | 7. orvosi rehabilitáció (csecsemő és gyermekgyógyászat) | 8. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 9. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 10. psychiátria | 11. pszichotherápia | 12. rehabilitációs medicina

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >> 

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap:

09:45-10:30 Nyitókör: ismerkedés, a résztvevők elméleti hátterének és moitivációs bázisának felmérése. (Szabó Krisztina)

10:30-11:15 Előkészítés: pozitív szemlélet kialakítása: 1. közös, sok labdás játékkal 2. imaginációs gyakorlattal, és az imaginációs gyakorlat élményeinek megbeszélésével kiscsoportokban, majd visszaülve a teljes nagycsoportban az imagináció témájának közös összekapcsolása a képzés témájával (Szabó Krisztina)

11:25-12:55 A gyakorlatok mozgásfejlesztő hatásának elméleti háttere: előadás: Atipikus fejlődés és a neurológiai harmonizáció (Dr. habil Gyarmathy Éva PhD)

Ebédszünet

14:15-15:00 Saját labdák elkészítése -kézműves foglalkozás (Szabó Krisztina)

15:00-15:45 Önmegfigyelési napló megnyitása, első bejegyzés megbeszélése kis csoportokban Technikai és módszertani alapok 1 labdával (Szabó Krisztina)

15:45-16:30 Technikai és módszertani alapok 2 labdával (Szabó Krisztina)

16:30-17:15 Technikai és módszertani alapok 3 labdával (Szabó Krisztina)

17:15-18:00 Önmegfigyelési napló bejegyzés írása, nap zárása, levezetése: tapasztalatok megbeszélése körbeszélgetéssel, visszajelzési lehetőség (Szabó Krisztina)

2.nap:

09:00-10:00 Nyitókör: előző napi tapasztalatok megbeszélése, mai napi elvárásokról való megnyilatkozási lehetőség

10:00-10:45 Önmegfigyelési napló megbeszélése kis csoportokban, kliensek várható hozzáállásainak, pozitív attitűd kialakításának lehetőségei (Szabó Krisztina)

10:45-11:30 Elméleti háttér gazdagítása: a gyakorlatok kp-i idegrendszeri stimuláló és koordináló hatása, a gyakorlatok mozgásfejlesztő hatása (Szabó Krisztina, Dr. habil Gyarmathy Éva PhD)

Ebédszünet

12:30-13:15 Labdás fejlesztő játékok kis – és nagy csoportban (Szabó Krisztina)

13:15-14:00 Lehetőségek a három labdás kaszkád dobás terápiába illeszthetőségére. A tanórákba, terápiás órákba illesztés , illetve a különórák gyakorlata (Szabó Krisztina)

14:00-14:45 Technikai és módszertani alapok, – a megszerzett mozgáskészségek mélyítése, folytatás 1 labdával (Szabó Krisztina)

15:30-16:15 Technikai és módszertani alapok folytatása – a megszerzett mozgáskészségek mélyítése folytatás 2 labdával (Szabó Krisztina)

16:15-17:00 Technikai és módszertani alapok folytatása a megszerzett mozgáskészségek mélyítése 3 labdával (Szabó Krisztina)

17:00 – 17:45 Önmegfigyelési napló megbeszélése, hasznosságának tudatosítása a kliensekre kiterjesztve, pozitív attitűd (Szabó Krisztina)

17:45-18:15 A képzés lezárása (Szabó Krisztina)

2019-03-22 / 2019-03-23

Serdülőkkel folytatott munka sajátosságai – elmélet és gyakorlat

ONLINE JELENTKEZÉS >>

!!!IDŐPONTVÁLTOZÁS!!! ÚJ IDŐPONT MÉG EGYEZTETÉS ALATT!

Előadó:
Dr. Garas Péter gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
Dr. Mészáros Gergely gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
Barna Csilla klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
Csanaky Szilvia pszichológus, integratív gyermekterapeuta
Jokán Andrea pszichológus
Szabó Barbara pszichológus

Időpont: 2019.03.29-30. (péntek-szombat) !!!IDŐPONTVÁLTOZÁS!!! ÚJ IDŐPONT MÉG EGYEZTETÉS ALATT!
Részvételi díj: 28.000 Ft

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.03.27-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

A képzés célja átfogó képet nyújtani a serdülőkorról, kiemelten figyelembe véve a lehetséges pszichopatológiai eltérések, pszichoterápiás megfontolások életkor-specifikus szempontjait. A képzésben kórházunk sürgősségi, diagnosztikus és csoportterápiás részlegein dolgozó szakemberek mutatják be a serdülőkkel való munkát, amelynek során az elméleti ismereteken túl gyakorlati tapasztalataikból is merítenek.

Az élethosszig tartó fejlődés egyik mérföldköve a serdülőkor, mely átmenetet képez a gyermek- és a felnőttkor között. Erre az időszakra különösen jellemzőek a  szélsőségek, a függés és a leválás egyidejű megjelenése, az infantilis és felnőttes viselkedésmódok ambivalenciája. Hangsúlyossá válik többek között a testkép, a szexualitás és a szexuális orientáció kérdése. Mindezek a folyamatok változásokat idéznek elő a családi rendszerben is, így kiemelten fontos, hogy a család miként reagál a fiatal leválási törekvéseire. Mivel ezekben az önállósodási próbálkozásokban a kamasz énereje meggyengül, illetve biológiai, hormonális és pszichés tekintetben is számos jelentős változáson megy keresztül a fiatal, ezért ilyenkor a kortárs kapcsolatok a korábbinál nagyobb jelentőséggel bírnak. Az identitáskeresésben megtartó erőt nyújthat a csoporthoz való tartozás élménye. Ebben az időszakban gyakran mély barátságok köttetnek, párkapcsolatok alakulnak ki. Azonban vannak fiatalok, akik a közösségben perifériára szorulnak, esetleg bullying áldozatává válnak.

A kamaszokkal való munkánk során azt tapasztaltuk, hogy ugyancsak kiemelten fontos kérdés a deviáns viselkedés megértése, illetve az online életben való eligazodás. Klinikai eseteken keresztül igyekszünk bemutatni a diagnosztikus fázis és a pszichoterápiás munka  során felmerülő kérdéseket, dilemmákat. Fontosnak tartjuk azoknak a megküzdési módoknak a bemutatását is, amelyek adaptívak a nehézségekkel való szembenézés során, és amelyek a művészet valamely ágához kapcsolódnak.

Képzésünkkel abban szeretnénk segíteni a résztvevőket, hogy a fiatalok e nehéz, és változásokkal teli időszakában ők is jobban eligazodjanak.

Az elméleti megközelítésen túl a képzésben a gyakorlatra és az élmény szintű feldolgozásra is hangsúlyt fektetünk. A műhelyek során az érzelmeket helyezzük a középpontba, ami segítheti a résztvevőket a serdülőkkel való kapcsolódásban és a közös munkában.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta
Akkreditált pontok száma: 24

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. addiktológia | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. klinikai szakpszichológus | 4. neuropszichológia | 5. orvosi psychológia | 6. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 7. psychiátria | 8. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím változtatására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap:

09:00-9:45 Bemutatkozás

09:45-10:30 Serdülőkorra jellemző változások (Barna Csilla)

10:45-11:30 Serdülő a családban, rendszerszemléletű megközelítés (Szabó Barbara, Garas Péter)

11:30-12:15 Serdülőkorra jellemző pszichés problémák (Garas Péter)

12:15-13:00 Ebédszünet

13:00-14:15 Workshop (Jokán Andrea)

14:15-15:00 Kamaszok az online térben (Jokán Andrea)

15:15-16:00 Serdülők a művészetben (Csanaky Szilvia)

2.nap:

09:00-09:45 Pszichodiagnosztika – dilemmák (Csanaky Szilvia, Garas Péter)

09:45-10:30 A serdülőterápia sajátosságai (Barna Csilla)

10:45-11:45 Deviáns viselkedés (drog, önsértés és öngyilkos magatartás) (Mészáros Gergely)

11:45-12:30 Kortárscsoportok működése, bullying (Szabó Barbara)

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-14:45 Workshop (Mészáros Gergely, Szabó Barbara)

14:45-15:15 Zárás

2019-03-29 / 2019-03-30

A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig. A szülészet pszichológiai-pszichiátriai problémái és terápiás eszköztára

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók: 
Dr. Frigyes Júlia pszichiáter, diplomás szülésznő, dúla 
Molnár Judit Eszter klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, jungi analítikus, hipnoterapeuta, perinatális,csecsemő terapeuta

Időpont: 2019.04.04. (csütörtök) 

Részvételi díj: 19.000 Ft 
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése! Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.04.02-ig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

A Vadaskert Kórház és Szakambulancia baba-mama rendelőjében sok éve folytatunk terápiás munkát a szüléshez kapcsolódó érzelmi-hangulati zavarok esetén nőkkel, anyákkal, baba-mama párokkal, családokkal.

„A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig” című, akkreditált képzésünket azoknak a szakembereknek – háziorvosoknak, szülész-nőgyógyászoknak, szülészeknek, védőnőknek, bábáknak, klinikai és ált. pszichológusoknak, stb. – ajánljuk, akik a mindennapi munkájuk során leendő anyákkal, baba-mama párokkal, ill. családokkal foglalkoznak, és szívesen kiegészítenék meglévő tudásukat új terápiás lehetőségekkel.

Jelen képzésünkkel áttekintjük az általunk tágan értelmezett perinatális időszak tipikus problémaköreit. A következő tapasztalatainkat és elméleti ismereteket osztjuk meg a hallgatósággal:

 • Áttekintjük a perinatális tudomány legújabb, témánk szempontjából releváns eredményeit
 • A fogamzási zavarok hátterében lévő lelki folyamatok megismerésével lehetővé válik ezen beavatkozások rizikóinak, alternatíváinak feltérképezése, valamint a hatékonyság és a hosszú távú lelki egészség szempontjainak újragondolása.
 • A fogamzási zavarok és a várandósság idején sokszor elsősorban testi tünetekben nyilatkoznak meg a mélyben lévő lelki problémák, és a szomatikus orvoslás körében kínált megoldások sokszor az érzelmi problémák elhárítását szolgálják, melyek a szülés után elementáris erővel térnek vissza.
 • A művi szülészeti beavatkozások, akár életmentő jelentőségűek akár nem, gyakran a jövendő anya életbiztonságának megingását eredményezik, és hozzájárulhatnak valamely múltbeli trauma élményének megelevenedéséhez, az újra-traumatizálódáshoz.
 • A szülés körüli depresszió hátterében sokszor az áll, hogy az anya az életadás folyamata során kapcsolatba kerül saját múltbeli veszteségeivel, megkérdőjelezett szerethetőségével, elhagyatottságával, fájdalmával és haragjával, és ez összekeveredik a jelenbeli kapcsolatok, a bontakozó anyai kompetencia, az anyai érzés, és a kontroll elvesztésétől való szorongató félelemmel.
 • Noha a pszichés zavar igen súlyos formákat ölthet ebben az időszakban, mégis – éppen a fájdalmas érzések jelenben való megragadhatósága, az életadás és a destrukció élményének egyidejű megjelenése és kezelhetősége miatt – sokkal jobb indulatú más életszakaszok hasonló súlyosságú problémáihoz képest, olyannyira, hogy ebben az időszakban maga a krízis a magasabb szintű pszichés átrendeződés reménységének letéteményese.
 • A terápiában leggyakrabban megjelenő, tipikus témák: intergenerációs hagyományok destruktív vonatkozásainak azonosítása, „a gyermek” és „az anya” jelentése az adott családban, a párkapcsolat jellegzetességei a választás és a mindennapokban való együttlét vonatkozásában, a család átrendeződésének problematikus vonatkozásai, előző veszteségek, a szégyen megjelenése az élettörténetben, a halálfélelemmel és halállal való szembesülés, az ősbizalom sérülését előidéző élmények az élettörténetben és ezek visszatérése a szülés körüli eseményekben, esetleges iatrogéniákban.
 • Elsőrendűen hasznos terápiás hatású a kisbaba jelenléte a terápiás üléseken több okból is: egyrészt létezésének lényegénél fogva hordozza mindazt a jót, amivel a depressziós anya átmenetileg nem tud kapcsolatba kerülni, a baba a harmónia készségének letéteményese, másrészt reakcióival, rezdüléseivel, sírásával, elalvásával, mosolyával, ellazulásával szemmel láthatóan leképezi ill. megmutatja azt az utat, melyet anyja bejár és be kell járnia.
 • A szoptatás elősegítése és az anya eredményes szoptatásért folytatott küzdelmének kísérése kiemelt fontosságú, mivel a tej az anyai kompetenciának anyagban hordozott ékes bizonyítéka. A szoptatás felfüggesztésének indikációja a belőle kiinduló „rossz” képzetének megerősítését szolgálná az anyánál. Téves, bár mélyen gyökerező hiedelemnek tartjuk azt az elgondolást, hogy gyógyító hatása van a szoptatás abbahagyásának.
 • Bemutatjuk, hogy súlyos esetekben, akár pszichózis esetén, a család segítő erőinek bevonásával hogyan sikerül elejét venni az anya hospitalizációjának, az anya-baba szeparációnak.
 • Bemutatjuk a szükségessé váló gyógyszerelés szempontjait szoptató anya esetében.
 • Záró esetmegbeszélő csoportunkon lehetőséget kínálunk a szakembereknek a fenti tapasztalatok fényében a gyógyító munka során megmutatkozó szakmai és emberi dilemmák megosztására.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.

Akkreditált pontok száma: 16

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermeknőgyógyászat | 4. gyermekpszichiátria | 5. igazságügyi klinikai pszichológia | 6. klinikai szakpszichológus | 7. neuropszichológia | 8. orvosi psychológia | 9. orvosi rehabilitáció (csecsemő és gyermekgyógyászat) | 10. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 11. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 12. psychiátria | 13. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 14. pszichotherápia | 15. rehabilitáció | 16. szülészet-nőgyógyászat

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5. /Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítást követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség-

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

09:00-10:20 Bevezetés: a várandóság és a szülés-gyermekágy lélektana. Perinatális tudomány. (Molnár Judit)

10:30-11:50 A fogamzás nehézségei. Mesterséges beavatkozások következményei, pszichoszomatikus vonatkozásai. (Molnár Judit)

12:00-13:00 Művi szülészeti beavatkozások pszichoszomatikája. A veszteség-élmény lélektani törvényszerűségei. (Frigyes Júlia)

13:00-13:30 Ebédszünet

13:30-14:50 Ami patológiás és ami nem – a posztnatális időszak érzelmi-hangulati zavarai. (Frigyes Júlia)

15:00-15:50 Terápiás eszköztár: a gyógyító kommunikációs fordulatoktól a szülő-csecsemő pszichoterápiáig. A farmakoterápia dilemmái. (Molnár Judit)

16:00-17:40 Esetmegbeszélő csoport. Önreflexió, együttlét, félelem, fájdalom az élet/halál kapujában (Frigyes Júlia)

2019-04-04

Tanulástechnika

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Tárnok Zsanett PhD klinikai szakpszichológus, neuropszichológus 
Németh Laura klinikai szakpszichológus 
Kisné Ricsóy Márta gyógypedagógus 
Bognár Emese klinikai szakpszichológus 
Lukics-Kiss Ildikó klinikai szakpszichológus

Időpont: 2019.04.05-06. (péntek-szombat)

Részvételi díj: 24.000Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.04.02-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL

Napjainkban egyre gyakrabban hallunk arról, hogy a gyermekek tanulási hatékonysága nem megfelelő. Ez több okból adódhat (tervezés hiánya, szorongás, motivációhiány, nem megfelelő tanulási stratégiák alkalmazása stb.). Ezért fontosnak tartjuk, hogy minél több tanuló megismerje és elsajátítsa a hatékony tanulás titkát, az ehhez tartozó technikákat. Így a Vadaskert Alapítvány által szervezett tanfolyam célja, hogy a szakemberek is megismerjék ezeket a módszereket és klienseiknek, illetve tanítványaiknak továbbadhassák, akár hasonló tanulástechnikai tanfolyam formájában.

A tanfolyam során a résztvevők megismerkedhetnek a különféle szűrővizsgálati tesztekkel, tanulási motivációt növelő feladatokkal, teljesítményszorongást csökkentő módszerekkel, figyelem- és memóriafejlesztő stratégiákkal, hatékony problémamegoldási és tanulási technikákkal, specifikusan tantárgyak megtanulásához kapcsolódó trükkökkel, és végül, de nem utolsó sorban a tanulás 5 lépcsős módszerével, amely egy átfogó tanulási stratégia. A tanfolyam elméleti szemináriumokat, gyakorlatokat, videodemonstrációkat, szupervíziós lehetőségeket foglal magában.

Tanfolyamunkat egészségügyön kívül, pedagógiai vagy szociális területen dolgozó szakembereknek is ajánljuk. A képzésre pedagógusokat, fejlesztőpedagógusokat, pszichopedagógusokat és szociális szakembereket, valamint végzős egyetemi és főiskolai hallgatókat is várunk.

AKKREDITÁCIÓ: 

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta .
Akkreditált pontok száma: 30.

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. igazságügyi klinikai pszichológia | 4. klinikai szakpszichológus | 5. neuropszichológia | 6. orvosi psychológia | 7. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 8. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 9. psychiátria | 10. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 11. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5. /Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu

 +36 70 370 8500

PROGRAM

 1. nap

09.00 –  09.50 Általános bevezető előadás, szűrővizsgálatok (Ricsóy Márta 50 perc)

10.00 – 10.50 A szövegértés fejlesztése (Ricsóy Márta 50 perc)

Kávészünet (20 perc)

11.10 – 12.10  A teljesítményszorongás csökkentése (Németh Laura 60 perc)           

12.10 – 12.50 Trükkök a tantárgyakhoz (Németh Laura 40 perc)

 Ebédszünet (40 perc)

13.30 – 15.00 Memóriafejlesztés (Tárnok Zsanett 90 perc)

 1. nap

09.00 – 09.40 A tanulás fizikai körülményei (Lukics-Kiss Ildikó 40 perc)

 09.40 – 10.30 Lényegkiemelés, jegyzetelés, a tanulás 5 lépcsős módszere (Lukics-Kiss Ildikó 50 perc)

 Kávészünet (20 perc)

10.50 – 11.30  A hatékony probléma megoldás (Lukics- Kiss Ildikó 40 perc)

Kávészünet (20 perc)

11.50 – 12.30  Figyelemfejlesztési technikák (Bognár Emese 40 perc)

12.30 – 13.10  A tanulási motiváció növelése (Bognár Emese 40 perc)

13.10 – 13.30 Zárófoglalkozás, a szülőcsoport jelentősége (Ricsóy Márta 20 perc)

2019-04-05 / 2019-04-06

Tanulási, figyelem-, kontroll, hiperaktivitás és autizmus zavar közös neurológiai háttere és a 3 labdás zsonglőrtechnika megelőző valamint terápiás hatása – gyakorlati és módszertani alapok

ONLINE JELENTKEZÉS >> 

Előadók:
Dr. habil Gyarmathy Éva PhD klinikai szakpszichológus, az MTA tudományos főmunkatársa
Szabó Krisztina BA tanító, testnevelő tanár, mozgásfejlesztő pedagógus, Tehetségműhely Alapítvány mozgásmentora

Időpont: 2019.04.26-27. (péntek-szombat)

Részvételi díj: 26.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.04.23-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Képzésünk főként a tanulási, magatartási zavarokkal és/vagy egyéb neurológiai alapú teljesítményzavarral küzdő gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó, a téma iránt érdeklődő, valamint kredit pontokat gyűjteni kívánó szakemberek számára javasolt igazi élmény alapú képzés, mely a módszer élményalapú oktatására készít fel.
A képzésen résztvevő szakember megismeri és elsajátítja a 3 labdás kaszkád dobás technikai, módszertani alapjait, terápiás hatásait, alkalmazási lehetőségeit, egyéb terápiákba építhető, vagy azokat kiegészítő módszertani, gyakorlati lehetőségeit A képzésen résztvevő képessé válik a technika alapjainak átadására egyénre szabott és csoportos formában. Az új tudás beépül szemléletébe, mint terápiás módszer, melyet hatékonyan fel tud használni terápiás lehetőségeinek gazdagítására.

A képzés elvégzésének nem feltétele az ügyesség és a labdaügyesség sem! 

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Pontok száma: 32

Szakma szerint pontszámként elszámolható:
1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekneurológia | 4. gyermekpszichiátria | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neuropszichológia | 7. orvosi rehabilitáció (csecsemő és gyermekgyógyászat) | 8. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 9. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 10. psychiátria | 11. pszichotherápia | 12. rehabilitációs medicina

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >> 

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap

09:45-10:30 Nyitókör: ismerkedés, a résztvevők elméleti hátterének és moitivációs bázisának felmérése. (Szabó Krisztina)

10:30-11:15 Előkészítés: pozitív szemlélet kialakítása: 1. közös, sok labdás játékkal 2. imaginációs gyakorlattal, és az imaginációs gyakorlat élményeinek megbeszélésével kiscsoportokban, majd visszaülve a teljes nagycsoportban az imagináció témájának közös összekapcsolása a képzés témájával (Szabó Krisztina)

11:25-12:55 A gyakorlatok mozgásfejlesztő hatásának elméleti háttere: előadás: Atipikus fejlődés és a neurológiai harmonizáció (Dr. habil Gyarmathy Éva PhD)

Ebédszünet

14:15-15:00 Saját labdák elkészítése -kézműves foglalkozás (Szabó Krisztina)

15:00-15:45 Önmegfigyelési napló megnyitása, első bejegyzés megbeszélése kis csoportokban Technikai és módszertani alapok 1 labdával (Szabó Krisztina)

15:45-16:30 Technikai és módszertani alapok 2 labdával (Szabó Krisztina)

16:30-17:15 Technikai és módszertani alapok 3 labdával (Szabó Krisztina)

17:15-18:00 Önmegfigyelési napló bejegyzés írása, nap zárása, levezetése: tapasztalatok megbeszélése körbeszélgetéssel, visszajelzési lehetőség (Szabó Krisztina)

2.nap

09:00-10:00 Nyitókör: előző napi tapasztalatok megbeszélése, mai napi elvárásokról való megnyilatkozási lehetőség

10:00-10:45 Önmegfigyelési napló megbeszélése kis csoportokban, kliensek várható hozzáállásainak, pozitív attitűd kialakításának lehetőségei (Szabó Krisztina)

10:45-11:30 Elméleti háttér gazdagítása: a gyakorlatok kp-i idegrendszeri stimuláló és koordináló hatása, a gyakorlatok mozgásfejlesztő hatása (Szabó Krisztina, Dr. habil Gyarmathy Éva PhD)

Ebédszünet

12:30-13:15 Labdás fejlesztő játékok kis – és nagy csoportban (Szabó Krisztina)

13:15-14:00 Lehetőségek a három labdás kaszkád dobás terápiába illeszthetőségére. A tanórákba, terápiás órákba illesztés , illetve a különórák gyakorlata (Szabó Krisztina)

14:00-14:45 Technikai és módszertani alapok, – a megszerzett mozgáskészségek mélyítése, folytatás 1 labdával (Szabó Krisztina)

15:30-16:15 Technikai és módszertani alapok folytatása – a megszerzett mozgáskészségek mélyítése folytatás 2 labdával (Szabó Krisztina)

16:15-17:00 Technikai és módszertani alapok folytatása a megszerzett mozgáskészségek mélyítése 3 labdával (Szabó Krisztina)

17:00 – 17:45 Önmegfigyelési napló megbeszélése, hasznosságának tudatosítása a kliensekre kiterjesztve, pozitív attitűd (Szabó Krisztina)

17:45-18:15 A képzés lezárása (Szabó Krisztina)

 

2019-04-26 / 2019-04-27

Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiája (CBT1)

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Bognár Emese – klinikai szakpszichológus
Németh Laura – klinikai szakpszichológus
Dr. Nagy Péter – gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos

Időpont: 2019.05.02-03. (csütörtök-péntek)

Részvételi díj: 22.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.04.30-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés csak a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Napjainkban egyre nő a depressziós és szorongásos panaszokkal küzdő gyerekek és serdülők száma, akikkel mindennapi munkánk során gyakran találkozunk. Hatékonyságvizsgálatok alapján ezeket a tüneteket a kognitív viselkedésterápiás intervenciók hatékonyan enyhítik. Két ilyen, angolból adaptált, magyarországi vizsgálatok alapján is hatékonynak talált, gyermekek és serdülők kezelésére kidolgozott terápiás program megtanulását célzó tréninget szervezünk a Vadaskert Kórházban.

A fenti terápiák előnyei: rövid időtartamúak (10-15 ülés), hatékonyak, gyermekek számára érthetőek, könnyen követhetőek; a gyermekek adaptív coping stratégiákat sajátítanak el, amelyeket a későbbiekben is alkalmazni tudnak.

A tanfolyam elméleti szemináriumokat, sajátélmény jellegű gyakorlatokat, videodemonstrációkat, szupervíziós lehetőségeket foglal magába. Mindkét programhoz tartozik egy terapeutáknak szóló kézikönyv ill. a gyermek számára készült munkafüzet.

Tanfolyamunkat egészségügyben elkötelezett, illetve az egészségügyön kívül, pedagógiai vagy szociális területen dolgozó szakembereknek is ajánljuk. A képzésre pedagógusokat, fejlesztőpedagógusokat, pszichopedagógusokat és szociális szakembereket, valamint végzős egyetemi és főiskolai hallgatókat is várunk.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta
Akkreditált pontok száma: 30.

PONTSZÁM:

Szakma szerinti szabadon választható pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia | 4. klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neuropszichológia | 7. orvosi psychológia | 8. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 9. psychiátria | 10. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 11. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

PROGRAM:

1.nap

08:30-9:00 Regisztráció

09:00-10:10 Kognitív behaviour terápia alkalmazása a gyermekkori depresszió és szorongás kezelésében (Németh Laura)

10:20-12:00  Pascet program alapján történő képzés felépítése (Dr. Nagy Péter)

1. ülés: A terápiás szövetség első lépései. Hatékony probléma megoldási stratégia: lépcső (Bognár Emese)
2. ülés: tevékenységek (Bognár Emese)

12:10-13:25

3. ülés: progresszív relaxáció (Németh Laura)

4. ülés: magabiztosság fejlesztése (Németh Laura)

14:15- 15:30

5. ülés: különböző készségek elsajátítása és fejlesztése (Bognár Emese)

6. ülés: gondolkozz pozitívan! (Dr. Nagy Péter)

7. ülés: ne legyenek ismétlődő rossz gondolataim! Derítsd ki az események jó oldalát! Oszd meg valakivel!

15:45-17:00

8. ülés Lépj tovább! (Dr. Nagy Péter)

9-10. ülés és az utóülések: stratégiák alkalmazása a mindennapi életben. Formuláció. (Dr. Nagy Péter)

2.nap

09:00-10:15 Coping Cat programról általában (Dr. Nagy Péter)

1-2. ülés: raport kiépítése, szorongás testi jelei, naplóvezetés. (Bognár Emese)

10:30-11:30

3-4. ülés: Feszült vagy? Szorongásos testi reakciók azonosítása. Relaxációs módszerek.   (Németh Laura)

5. ülés: Érdemes ennyire félni? Szorongáskeltő gondolatok szerepének bemutatása (Németh Laura)

11:45-13:15

6-7. ülés: Szorongáscsökkentő stratégiák, miért érdemelsz jutalmat? (Németh Laura)

Coping Cat program alkalmazása tematikus (szorongó gyermekek) csoportjában.  (Németh Laura)

További ülések: A megküzdési terv gyakorlása. A terápia lezárása. Esetismertetés (Dr. Nagy Péter)

13:15-13:30 Tanfolyam zárása, részvételi igazolások kiosztása

2019-05-02 / 2019-05-03

Az autizmus, autizmus-spektrumzavarok felismerése, terápiás, kognitív viselkedésterápiás és pszicho-edukatív megközelítése a szülők és társ-szakmák együttműködésével

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Balázs Judit PhD – gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos, pszichiáter szakorvos
Prekop Csilla – gyógypedagógus
Dr. Máté Mónika – gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos, pszichiáter szakorvos
Solt Anna – gyógypedagógus
Csanaky Szilvia – pszichológus
Dr. Madarassy-Szűcs Anna – gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens

Időpont: 2019.05.03-04. (péntek-szombat)

Részvételi díj: 35.000Ft

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.04.30-ig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Az elmúlt két évtizedben egyre gyakoribb az autizmus szindróma diagnózis. Az érintett gyermekek és fiatalok száma jelen ismereteink szerint valószínűleg nem növekszik, csupán a diagnosztikai, e sajátos fejlődési zavarhoz alkalmazott speciális diagnosztikai, és edukatív terápiás beavatkozási lehetőségek köre fejlődött jelentősen. Ezen beavatkozási lehetőségek ismerete nagymértékben lerövidítheti a téves beteg-utakat a gyermekorvostól a diagnózison keresztül a specifikus ellátásig, megkönnyíti az egészségügyi ellátás egyéb területeinek kliens-barát szolgáltatásainak kialakítását, a társszakmák munkatársai közötti kommunikációt, segítve ezzel az érintett gyermekek, fiatalok családját, javítva életminőségüket, kilátásaikat.
Tanfolyamunkon a gyermekekkel foglalkozó szakembereknek mutatjuk be a modern diagnosztikus szemlélet megközelítési szempontrendszerét és áttekintjük a tudományosan megalapozott terápiás módszerek lényeges aspektusait.
A képzés az elméleti szemináriumok mellett gyakorlati és konzultációs lehetőséget is tartalmaz.

A képzést egészségügyi szakdolgozóknak, illetve az egészségügyön kívül, pedagógiai vagy szociális területen dolgozó szakembereknek, pszichológusoknak, pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, pszichopedagógusoknak, iskolapszichológusoknak, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősöknek, mentálhigiénés szakembereknek is ajánljuk. A képzésre egyetemi, főiskolai, és további hallgatókat is, illetve minden érdeklődőt szeretettel várunk.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 30

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekpszichiátria | 4. igazságügyi klinikai pszichológia | 5. iskolaegészségt., ifjúságvéd. | 6. klinikai szakpszichológus | 7. neurológia | 8. neuropszichológia | 9. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 10. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 11. psychiátria | 12. pszichotherápia | 13. rehabilitáció

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap

09:30-10:00 Bevezető (Prekop Csilla)

10:00-10:30 Az autizmus helye a gyermekpszichiátria diagnosztikai és terápiás rendszerében (Dr. Máté Mónika / Dr. Balázs Judit)

10:45-11:35 A gyanújelek, tünetek megjelenése, gyermekpszichiátriai vizsgálat (Dr. Máté Mónika)

11:40-12:20 Autizmus-specifikus diagnosztika (Dr. Máté Mónika)

12:30-13:10 A terápiás együttműködés fontossága, területei és kialakítása a szülőkkel és a gyermekkel foglalkozó szakemberekkel (Prekop Csilla)

13:50-14:30 Az autizmus jellegzetes tünetei és következménye a terápiás megközelítés szempontjából: érzékelés, észlelés, gondolkodási, viselkedés tervezési kivitelezési sajátosságok (Prekop Csilla)

14:40-15:20 Az autizmus jellegzetes tünetei és következménye a terápiás megközelítés szempontjából: A kölcsönös társas készségek sérülése (Prekop Csilla)

15:30-16:10 Az autizmus jellegzetes tünetei  következménye a terápiás megközelítés szempontjából: Kölcsönös kommunikáció nehézségei (Prekop Csilla)

16:20-17:20 Társas készségek terápiás protokollja (Dr. Madarassy-Szűcs Anna)

2.nap

09:00-10:00 Képesség- és részképesség-vizsgálatok és az eredmények értékelése (Csanaky Szilvia)

10:15-11:05 Kommunikáció akadálymentesítése, terápiás módszerek elméleti és gyakorlati bevezetője (Prekop Csilla, Solt Anna)

11:15-12:05 Önismereti és társas készségek terápiás lehetőségei (Solt Anna)

12:15-13:15 Az önálló tevékenységek kialakításának módszerei és gyakorlata (Prekop Csilla, Solt Anna)

13:45-14:30 Kognitív viselkedésterápia autizmusban (Prekop Csilla)

14:40-15:20 Viselkedésmódosító terápiás eljárások gyakorlati alkalmazása az autizmus-spektumzavar esetén (Prekop Csilla)

15:30-16:10 Összefoglalás, tanfolyam lezárása (Prekop Csilla)

 

2019-05-03 / 2019-05-04

A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára A „COOL-élés törvényei” szociális készség fejlesztő tréning

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Marossy Zsófia gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
Gregó Enikő klinikai szakpszichológus

Időpont: 2019.05.10 (péntek)

Részvételi díj: 17.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.05.03-ig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Mindannyiunk iskolai emlékeiből felidézhető egy-egy osztálytárs, aki mindig egyedül ült az asztalnál, félve húzta meg magát az ebédlő sarkában, mindig zavarba jött, ha megszólították. Sosem kezdeményezett, ritkán hallatta a véleményét, feladatoknál megtorpant, és átadta az irányítást másoknak. Riadt és egyúttal vágyakozó tekintettel nézte a csapatokba verődött, jókedvűen nevetgélő társait, de rá csak akkor figyeltek, ha valaki piszkálni kezdte. Iskolás évei csendben, eseménytelenül teltek, a nagy bulik és kalandok – barátok híján – elkerülték őt.

A kamaszkorba lépő gyermekek kortárskapcsolati konfliktusai és esetleges bántalmazása, perifériára szorulása alapvető jelentőséggel bírhat számos testi és lelki probléma kialakulásában. Ezek kezelése során a hagyományos pszichoterápiás módszerek mellett egyre inkább szükségesnek tűnik az alapvető szociális készségek célzott fejlesztése, amelynek segítségével a serdülők hatékonyabbá válhatnak a kezdeményezés, kommunikáció, önvédelem és problémamegoldás terén. Mindezek segítségével könnyebbé válhat a barátságok kialakítása és fenntartása, a közösségbe való beilleszkedés. Ezen készségek alapvető fontosságúak a harmonikus, kiegyensúlyozott élethez, a későbbi boldogulásban jelentős szerepet játszó kapcsolati tőke kialakításához, magabiztos fellépéshez.

A „COOL-élés törvényei” szociális készség fejlesztő program interaktív, sok vizuális és játékos elemet használó formában került kidolgozásra 10-14 év közötti gyermek csoportok számára. A program elemei mind a klinikai munkában (pl. szociális szorongás, bullying kezelése serdülő csoportban), mind az iskolai közegben (osztályfőnöki órák, kirándulások, szakkörök keretein belül) jól alkalmazhatók.

Az egyes készségek (pl. kapcsolatok kezdeményezése, önvédelem, önérvényesítés, döntéshozatal, stb.) biztos elsajátításához és begyakorlásához konkrét módszereket és technikákat tartalmaz. A tanfolyam elméleti előadásokat, sajátélmény jellegű gyakorlatokat, video demonstrációkat foglal magába.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 16.

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. igazságügyi elmeorvostan | 4. igazságügyi klinikai pszichológia | 5. igazságügyi pszihiátria | 6. klinikai szakpszichológus | 7. megelőző orvostan és népegészségtan | 8. orvosi psychológia | 9. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 10. psychiátria | 11. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 12. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

Elméleti blokk:

09:00-10:10 A szociális készségek szerepe és fejlesztésének lehetőségei

10:20-11:30 A csoportok szervezésének és levezetésének általános szempontjai: a résztvevő gyermekek kiválasztásának eszközei (az izoláció, szociális szorongás mértékének feltérképezése, a konfliktuskezelés hatékonyságának mérése), a csoportvezető szerepe és feladatai

11:40-13:00 A „COOL-élés törvényei” program felépítése (az egyes blokkok célja, az érintett készségek, a hozzájuk kapcsolódó játékok, stb.)

 1. Kérdezz!
 2. Vágj bele és haverkodj!
 3. Légy aktív bandatag!
 4. Védd magad!

Gyakorlati blokk:

13:30-14:30 A játékok kipróbálása – saját élmény

14:30-14:45 Video demonstrációk

15:00-16:00 A feldolgozás módszerei

16:00-16:15 Összefoglalás, záró gondolatok

2019-05-10

A csecsemő/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási lehetőségei a perinatális tudomány és a szülő/csecsemő pszichoterápia fényében

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Frigyes Júlia pszichiáter, diplomás szülésznő, dúla
Molnár Judit Eszter klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, jungi analítikus, hipnoterapeuta, perinatális, csecsemő terapeuta

Időpont: 2019.05.16. (csütörtök)

Részvételi díj: 19.000 Ft

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!

Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.05.10-ig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A  KÉPZÉSRŐL:

A Vadaskert Kórház és Szakambulancia baba-mama rendelőjében sok éve folytatunk terápiás munkát a csecsemő-kisdedkorhoz kapcsolódó regulációs, kötődési és a szülői tünetként megjelenő érzelmi-hangulati zavarok esetén, baba-mama ill. szülőpárokkal, családokkal.

„A csecsemő/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási lehetőségei a perinatális tudomány és a szülő/csecsemő pszichoterápia fényében” című, akkreditált képzésünket azoknak a szakembereknek –gyermek házi-kórháziorvosoknak, szülész-nőgyógyászoknak, szülésznőknek, klinikai és ált. pszichológusoknak, védőnőknek, bábáknak, csecsemőgondozóknak, általános ápolóknak, stb. – ajánljuk, akik a mindennapi munkájuk során leendő anyákkal, baba-mama párokkal, ill. családokkal foglalkoznak, és szívesen kiegészítenék meglévő tudásukat új terápiás lehetőségekkel.

Jelen képzésünkkel áttekintjük az újszülött, csecsemő és kisdedkor- tipikus problémaköreit. A következő tapasztalatainkat és elméleti ismereteket osztjuk meg a hallgatósággal:

 • Áttekintjük a perinatális tudomány legújabb, témánk szempontjából releváns eredményeit
 • A klasszikus fejlődéstani és kötődéselméleti ismereteket az anya-baba kapcsolati dimenzió alapján tekintjük át
 • A szülő-csecsemőterápia gyökerei, története, eszköztára és gyakorlata
 • A „lombikgyerek”séghez kapcsolódó jellegzetes kapcsolati nehézségeket, az anyai kompetencia nehezített kialakulásának következményeiként vizsgáljuk
 • A regulációs zavarok fajtái, eredetük
 • A megnyugtathatóság, az alvás zavarai és a légzésben való bizalom – bölcsőhalál és halálfélelem
 • A csecsemő és kisdedkori evészavarok kialakulása a nehezen kezdődő szoptatástól a szondás táplálásig –jellegzetes kórtörténetek, ill. a hatékony, a kapcsolati zavart helyreállító hatékony terápiás lehetőségek. A szülők evési szokásai, kezeletlen evészavarok szerepe a csecsemő táplálási nehézségeiben
 • A szoptatás elősegítése és az anya eredményes szoptatásért folytatott küzdelmének kísérése kiemelt fontosságú, mivel a tej az anyai kompetenciának anyagban hordozott ékes bizonyítéka. A szoptatás felfüggesztésének indikációja a belőle kiinduló „rossz” képzetének megerősítését szolgálná az anyánál. Téves, bár mélyen gyökerező hiedelemnek tartjuk azt az elgondolást, hogy gyógyító hatása van a szoptatás abbahagyásának
 • A PEG és más műtéti megoldások hosszú távú következményei
 • Az ürítési funkciók-a székletvisszatartás eredete, érzelmi dinamikája és kezelése a szülő-csecsemő/kisded terápiában. A mechanikus, gyógyszeres és műtéti megoldások hátrányos következményei
 • A jószándék jatrogéniái-elkerülésük, csökkentésük lehetőségei
 • A terápiában leggyakrabban megjelenő, tipikus témák: intergenerációs hagyományok destruktív vonatkozásainak azonosítása, az ismétlődő sorstörténetek, „a gyermek” és „az anya” jelentése az adott családban, a párkapcsolat jellegzetességei, korábbi feldolgozatlan, gyakran perinatális témájú veszteségek, az indulatkezelési problémák, a halálfélelemmel és halállal való szembesülés, az ősbizalom sérülését előidéző élmények az élettörténetben
 • A gyermeki oldalon megjelenő nehézség mindig az anya-gyerek ill. a család érzelmi, kapcsolati terében értelmezhető és orvosolható. E megközelítés gyakorlatában a csecsemők regulációs zavarai gyakran rendkívül gyorsan rendeződnek, amint a szülők kapcsolatba kerülnek saját kimondhatatlan s emészthetetlennek tűnő érzéseikkel, melyek gyökere saját korai élményeikben rejlik.
 • Valamennyi téma esetismertetésen keresztül
 • Záró esetmegbeszélő csoportunkon lehetőséget kínálunk a szakembereknek a fenti tapasztalatok fényében a gyógyító munka során megmutatkozó szakmai és emberi dilemmák megosztására.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 16

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia | 2. csecsemő-gyermekgyógyászat | 3. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 4. gyermekpszichiátria | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neonatológia | 7. neuropszichológia | 8. orvosi psychológia | 9. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 10. psychiátria | 11. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 12. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

09:00-10:20 Bevezetés. A magzati és újszülöttkori készségek, kompetenciák és szükségletek. A perinatális tudomány és az infantopszichiátria eredményei.

10:30-11:50 Lélegzik-e, alszik-e a gyermek? (Életféltés, szorongás, sírás, alvás, megnyugtatás).

12:00-13:00 Eszik-e a gyerek? I. Csecsemőkori táplálkozási zavarok a szoptatási nehézségektől a szondás táplálásig.

13:00-13:50 Eszik-e a gyerek? II. A táplálkozási zavarok hatékony terápiája; esetek, tanulságok.

14:30-15:50 Ürít-e a gyermek? A szobatisztaság, a szfinkter-kontroll kialakulása, zavarai. Az obstipáció, mint érzelmi eredetű probléma hatékony kezelése.

16:00-16:50 A kapcsolat és az együttműködés dimenziói (családon belül, tágabb környezetben, érintett szakemberekkel).

17:00-18:40 Esetmegbeszélő csoport

2019-05-16

Gyógyító Képzelet ( forrás C. Simonton ) tréning segítőknek

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadó:
Dr. Prezenszki Zsuzsanna pszichiáter, pszichoterapeuta

Időpont: 2019.05.17-18, 24-25. (két hétvége, péntek-szombati napok)
Részvételi díj: 50.000 Ft

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.05.10-ig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A képzés jellegéből adódóan, a tanfolyamra maximum 18 fő jelentkezését tudjuk fogadni!

A KÉPZÉSRŐL:

A daganatos betegségek száma riasztó emelkedést mutat az Európai Unió tagországain belül – így hazánkban is; szomorú statisztikai adatok alapján nem csak a betegek száma nő, hanem egyre korábbra tolódik a betegség jelentkezésének időtartama.
Az is ismert, hogy az egyes tagországokban élő emberek esélye jelentősen különböző- Magyarország kifejezetten rossz helyen áll mind a rákos megbetegedések számát, mind a halálozási arányt illetően. Mindez – legalább részben – a betegek hiányos informáltságára, az onkológia modern és hatékony eredményei mellett is meglévő téves elképzelések mentén kialakuló félelmekre, ellenállásra, a „pszichooknológiai kultúra” szegénységére vezethető vissza.

Ugyanakkor a megfelelő pszichés támogatással, beteg edukációval jelentősen növelhető a beteg együttműködés – így a gyógyulási esély; valamint csökkenthető a rákos betegséghez kapcsolódó, több nemzetközi adattal is igazolt szorongás, depresszió kialakulásának esélye. A beteg complience javításával nem csak a beteg életminősége, de a betegellátó személyzet terheinek csökkentésén keresztül áttételesen az egészségügyi dolgozó mentalhgieneje is javítható.

A rákkal való megküzdés alappillére az „aktív betegszerep” kialakítása, ami sikeresen támogatható relaxációs – imaginációs technikák segítségével, valamint stresszkezelő gondolkodási alternatívák felmutatásával.

A Simonton módszer”-ként ismert elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok szellemi hagyománya mentén szerveződő tréning csoportunk tematikájának magja Carl Simonton, Stephanie Simonton, valamint James Creighton magyarul „Gyógyító képzelet” címmel megjelent könyve, kiegészítve a korszerű onkológiai ismeretekkel és a kognitív pszichológiai elméleti és gyakorlati tapasztalataival.

Kérem, aki az elmúlt két évben onkológiai betegséggel állt kezelés alatt, a csoportra való jelentkezés előtt jelezze, hogy egy egyeztető beszélgetés során megkeressük a leghatékonyabb formáját annak, hogy a módszerrel és használatával megismerkedjen. (Dr. Prezenszki Zsuzsanna pszichiáter, pszichoterapeuta: dr.prezenszki@freemail.hu )

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta..
Akkreditált pontok száma: 50

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. igazságügyi klinikai pszichológia | 4. klinikai szakpszichológus | 5. neuropszichológia | 6. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 7. psychiátria | 8. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 9. pszichotherápia | 10. rehabilitáció

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap

9-10h: Regisztráció

10-11h: Bemutatkozás, a résztvevők motivációs bázisának feltárása

11-12h: Korszerű orvosi ismertek a rák kialakulásában. Az orvosi kezelés, hagyományos és biológiai terápiák, korszerű fájdalomcsillapítás – alapinformációk

12-13h: A család; családi kommunikáció; a nyitott kommunikáció szerepe

13-14h: Ebédszünet

14-15h: Pszichés tényezők szerepe a betegség kialakulásakor ill. a betegségzajlás alatt. A stressz és az egyéni megbirkózási stratégiák szerepe

15-16h: A „Simonton modell” ismertetése; eredmények

16-17h: Relaxáció tanulás és közös gyakorlás

17-18h: A relaxációs tapasztalatok megbeszélése, a nap összegzése

2. nap

9-10h: Kérdések, a „házi feladatként” kiadott esti relaxáció gyakorlás tapasztalatai

10-11h: A „gyógyító kép” kialakításának elméleti szempontjai, közös gyakorlás

11-12h: A „belső vezető” gyakorlat, közös gyakorlás, a tapasztalatok megbeszélése

12-13h: Ebédszünet

13-14h: A „neheztelés feloldása” elmélete, közös gyakorlás, a tapasztalatok megbeszélése

14-15h:  A „Merítőháló munkalap” közös kitöltése; „betegségnyereség”

15-16h:  A„halál újjászületés imagináció” – vezetett meditációs gyakorlat és a tapasztalatok megbeszélése

16-17h:  A célok szerepe: célállítás munkalap közös megbeszélése

17-18h: A képzés lezárása, kérdések, visszajelzések

3.nap

9-10h: A korában elsajátított elméleti ismeretekkel kapcsolatos kérdések gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatok

10-11h: A gyógyító személye mint „aspecifikus hatótényező” a gyógyulás folyamatában. Bálint M. C. Rogers

11-12h: Kognítív pszichoterápiás elméleti alapok: a gondolkodási ítélet- alkotási folyamatok elsődlegessége az érzelmi megéléssel szemben

12-13h: Ebédszünet

13-14h: A megküzdési – cooping stratégiák szerepe. A betegség kialakulásában és a megküzdésben. Pszichoszomatikus modell. A rák, mint stressz forrás. Átkeretezés

14-15h: A „Simonton” modell bemutatása: alternatív klinikájának tapasztalatai Az „aktív betegszerep”

15-16h:A relaxációs- imaginatív gyógyító technikák történte

16-17h: A relaxációs- imaginatív technikák szerepe a modern lélektanban – össze hasonlításuk, különbségeik

17-18h: Összegzés, kérdések; tapasztalatok, vélemények megbeszélése

4.nap

9-10h: Az előző nappal, illetve korábbiakkal kapcsolatos kérdések

10-11h: Halál és haldoklás A haldoklás fázisai (E. Külber-Ross). A halálfélelem és összetevői. Halál- tabu

11-12h: Halálközeli élmények, halállal, haldoklással kapcsolatos tradíciók (tibeli- egyiptomi halottaskönyv, Moody)

12-13h: Ebédszünet

13-14h: A hit szerepe a halállal való megküzdésben. A család szerepe- a család támogatása nyílt kommunikáció

14-15h: A halállal kapcsolatos saját attitűd szerepe a gyógyítóban

15-16h: A „saját élmény” csoport „halál –újjászületés” imaginációja kapcsán a saját attitűd feltérképezése

16-17h: Kérdések, tapasztalatok megbeszélése

17-18h: Összegzés, a képzés zárása. Visszajelző kérdőív kitöltése A szupervíziós lehetőség konkretizálása

2019-05-17 / 2019-05-25

Önismereti csoport vezetése serdülők részére – saját élmény és elmélet

 

Előadók:
dr. Garas Péter gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
dr. Máté Mónika gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
Csanaky Szilvia pszichológus
Jokán Andrea pszichológus
Varga Csaba pszichológus

Időpont: 2019.05.17-18. (péntek-szombat) A LÉTSZÁM BETELT, TÖBB JELENTKEZÉST NEM FOGADUNK! MEGÉRTÉSÉT KÖSZÖNJÜK!

Részvételi díj: 36.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.05.10-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Képzésünket elsősorban azoknak a szakembereknek hirdetjük meg, akik a serdülő korosztállyal foglalkoznak.
A bemutatott módszer segítséget nyújthat a szakembereknek a hatékony csapatépítésben, a kooperáció kialakításában, kommunikáció javításában. Ismereteket kaphatnak arról, hogy hogyan érdemes megtervezni, levezetni és lezárni serdülőknek tartott önismereti csoportokat. Emellett a képzés abban is segíthet, hogy hogyan lehet kamaszok érdeklődését felkelteni, figyelmüket fenntartani, illetve a lázadás ellenére kölcsönös együttműködést kialakítani. A résztvevők betekintést nyerhetnek az alkalmazott módszerekbe, technikákba, feladatokba és játékokba.
A kamaszok életében az önismereti csoport a következő területeken bizonyul eredményesnek: önkifejezés elősegítése, önismeret mélyítése, megküzdési stratégiák fejlesztése, kortárs kapcsolatok javítása, hatékonyabb konfliktus- és indulatkezelés, deviancia megelőzése és megszüntetése, beilleszkedés elősegítése, az identitáskrízis feloldása. A tapasztalatok bizonyítják, hogy a csoportokon való részvétel következtében tüneti szinten változások figyelhetőek meg: csökken a szorongás, javul a felnőttekkel való kapcsolat és a kommunikáció, növekszik az énerő, a fiatalok egyfajta „hitet” nyernek abban, hogy képesek saját sorsukon változtatni. A világ megélhetővé, értékessé válik, melynek következtében a tudatmódosító szerek használata csökken, feleslegessé válik.

Kórházunkban lassan 10 éve működik a serdülő korosztály részére kidolgozott terápiás önismereti csoport. Az évek során számos különböző módszertant alkalmaztunk, melyek ötvözetéből alakult ki a csoport mai formája. A képzés során ezen változatos módszereket, tapasztalatainkat, valamint az ehhez köthető elméleteket szeretnénk bemutatni. A képzés során az előadások, esetbemutatások mellett sajátélményeken keresztül nyerhetnek betekintést az alkalmazott technikákba a résztvevők.
A csoportokon alkalmazott egyik leghangsúlyosabb módszer a művészetterápia. A művészetterápia újfajta önkifejezési formát biztosít, fejleszti a kreatív önkifejezést és kommunikációt. Új élmények révén gazdagítja a személyiséget, facilitálja a pszichés fejlődést, örömforrást nyújt. Fejleszti a szimbolikus gondolkodást, segíti a tudattalan tartalmak feldolgozását, megértését. Bemutatjuk az általunk használt technikákat, művészetterápiás eszközöket (rajz, film, vers, mese, zene; mozgásos feladatok, beszélgetések).
A művészetterápia mellett többek között élmény-, mozgás-, dráma- és kognitív terápiás eszközöket is alkalmazunk, melyek bemutatása szintén a képzés részét képezi.

A serdülők számára szervezett önismereti csoport, mint közösség alternatívát nyújt a deviáns csoportokkal szemben. A csoport kohézióját a közös élmények, az alkotás és a befogadás öröme is erősíti. Tapasztalataink alapján a csoport különösen jelentős szerepet tölthet be, és hatékony segítséget nyújt a deviancia felé sodródó, illetve peremhelyzetbe szorult serdülők számára. A csoportokon a fiatalok tapasztalatot szerezhetnek a személyre szóló figyelem élményéről, erejéről. Lehetőségük van saját problémájukat összevetni másokéval, melynek önmagában terápiás hozadéka lehet, ezenkívül újfajta megoldási alternatívákkal is találkozhatnak. A csoportfoglalkozásokon való részvétel hozzásegítheti a fiatalokat az értékteremtéshez. Megtanulják, hogyan fejezzék ki a verbálisan nem, vagy nehezen megfogalmazható problémáikat. A csoportokon törekszünk a figyelem folyamatos ébrentartására, a motiváció növelésére, ami a serdülő korosztály lélektani sajátosságai miatt központi jelentőségű.
A csoportokon előforduló általános témák a korosztály életét meghatározó mindennapi helyzeteket érintik (család, iskola, kortársak, beilleszkedés, párkapcsolat, jövőkép, vágyak, értékek stb.).

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 20

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. addiktológia | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekpszichiátria | 4. klinikai szakpszichológus | 5. neuropszichológia | 6. orvosi psychológia | 7. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 8. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 9. psychiátria | 10. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 11. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

A LÉTSZÁM BETELT, TÖBB JELENTKEZÉST NEM FOGADUNK! MEGÉRTÉSÉT KÖSZÖNJÜK!

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap:

09:00-09:30 Bemutatkozó csoport sajátélmény (közösen)

09:30-10:00 NAPRAFORGÓ részleg története és bemutatása (Dr.Máté Mónika)

10:20-11:45 Önismereti csoport megtervezése (Jokán Andrea)

11:45-12:45 Ismerkedés, névtanulós játékok sajátélmény (két csoportban)

12:45-13:30 Ebédszünet

13:30-14:30 Csapatépítés sajátélmény (két csoportban)

14:45-15:15 Ismerkedés, névtanulós játékok elmélet (Varga Csaba)

15:35-16:20 Csapatépítés elmélet (Jokán Andrea)

16:20-17:00 Művészetterápiás technikák (Csanaky Szilvia)

17:00-18:00 Filmterápia (Dr. Máté Mónika)

2.nap:

09:00-09:30 Hangulatkör sajátélmény (két csoportban)

09:30-10:45 Pszichés problémák megjelenése csoporton (Dr. Garas Péter)

11:00-12:00 Elmélyülés sajátélmény (két csoportban)

12:00-13:00 Feloldás sajátélmény (két csoportban)

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-15:00 Elmélyülés és feloldás elmélet (Csanaky Szilvia)

15:00-15:45 Zárócsoport elmélet (Varga Csaba)

15:45-16:30 Zárócsoport sajátélmény (két csoportban)

2019-05-17 / 2019-05-18

Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. 2. Modul: Integratív játékdiagnosztika és játékterápia esetek tükrében

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadó:
Dr. Eigner Bernadett PhD, pszichopedagógus, játékterapeuta, korai fejlesztő specialista
Dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta

Időpont: 2019.05.31-06.01, 06.14-15. (kettő hétvége, péntek-szombati napok)

Részvételi díj: 54.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.05.24-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Érzelmi-és viselkedészavarok felismerése és kezelése az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszerével, és egy óvodás gyermek esetének bemutatása.
Megismertetjük a képzés hallgatóit az integratív játékdiagnosztika és terápia szellemében és módszertanában használatos diagnosztikai lépésekkel, majd a terápiás folyamat mérföldköveivel, jelentős történéseivel. Az érzelmi és viselkedési zavarok (ÉVZ, azaz Emotional and Behavioral Disorders (EBD)) sok megjelenési formája és különböző súlyossági fokozatai ismertek, a nehézségektől, problémáktól a zavaron át egészen a fogyatékosságig. A teljesítmény- és viselkedészavarok bio-pszicho-szociális okokra vezethetők vissza. Sok esetben az okok halmozottan fordulnak elő. Az ok és okozat közötti összefüggés felismerése nehezített, mivel nincsenek egyértelmű és minden esetben azonos utak. Az érzelmi sérülések különböznek a gyógypedagógia klasszikus ágaival szemben abban, hogy a károsodások reverzibilisek, azaz a folyamat visszafordítható. Az érzelmi-és viselkedészavarok két nagy kategóriában jelennek meg; az internalizáló zavarokra a szorongás, szomorúság, visszahúzódás, gátlások jellemzők, míg az externalizálókra az impulzivitás, düh, ellenségesség, nyugtalanság, túlmozgékonyság, agresszió, szabályokkal szembeszegülés, fegyelmezetlenség stb. A két napos játékdiagnosztikai és játékterápiás képzésen óvodás gyermekek esetein keresztül mutatom be, hogyan is jelennek meg, illetve keverednek a szorongásos, depresszív, illetve agresszív tünetek, s mit találhatunk a hátterében. Emellett közösen megnézzük, hogyan jelennek meg az érzések, konfliktusok, nehézségek a gyermekek rajzain, játékában, s hogyan tudunk a játék segítségével megismerni, megérteni, segíteni.

A tanfolyamot érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok, pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakembereknek ajánljuk.

FIGYELEM! A képzés nem szülői tanfolyam, az előzőekben felsorolt végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 50

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. klinikai szakpszichológus | 3. neuropszichológia | 4. orvosi psychológia | 5. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 6. psychiátria | 7. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap

09:00-09:45 Érzelmi-szociális fejlődés zavarai a tünetek hátterében. Kapcsolati traumatizáció. A fejlődés mérföldkövei. Korai családi hatások, családi környezet, nevelés, károsító családi tényezők. A szülői érzelemtükrözés, a mentalizáció, a játék-képesség szerepe a kötődés, a gyermek fejlődése és a családi kapcsolatok alakulása szempontjából. (Dr. Süli Ágota, MD)

09:45-11:15 Atipikus fejlődés, atipikus viselkedésformák óvodás és kisiskolás korban. Patológia és diagnosztika, megfigyelhető jelei a játékos interakciókban és a rajzokban. Esetkezelés, szakmai vélemény kialakítása. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

11:30-12:15 Az Integratív Játékdiagnosztika és Terápia (IJDT) szemlélete és alapjai. Esetkezelés módszerei. Az integratív játékterápia rendszere, szemlélete, és komplex módszertanának alapjai. Egyéni játékterápia, szülő-gyermek közös játékterápia. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 IJDT diagnosztikai folyamat 1. Az első szülői beszélgetés. Anamnézisfelvétel specifikus szempontjai. Találkozás az apával. Vizsgáló módszerek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

2.nap

09:00-10:30 IJDT diagnosztikai folyamat 2. Játék- és rajz diagnosztika. Játék-megfigyelési jegyzőkönyv, szempontsor. Játékmagatartási típusok. Játékosság kódolása. Személyiségjellemzők a játékban. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45-12:15 IJDT diagnosztikai folyamat 2. Játék- és rajz diagnosztika. Tematikus és atematikus rajztesztek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 IJDT diagnosztikai folyamat 3. Játék-és rajz diagnosztika a szülők bevonásával. Szülő-gyermek „közös” eljárások: interakció-elemzés, speciális szülő-gyermek játékhelyzet az externalizáló zavarok feltárására, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

14:45- 17:00 IJDT diagnosztikai folyamat 3. A családi és intézményi megfigyelés szerepe a diagnosztikai folyamatban. A második szülői beszélgetés. Szakmai vélemény, hipotézisek, csomópontok, erősségek-gyengeségek felvázolása. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

3.nap

09:00-09:45 Az IJDT játékterápia folyamata. Az integratív játékterápiában alkalmazott módszerek és eszközök, a játékterápia szakaszai, folyamata, felépítése. Foglalkozás a gyermekkel, a szülővel, a családdal. Összegző ismertetés. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

09:45-11:15 Az IJDT játékterápia folyamata. Munka a szülővel. A szülőkonzultáció célja, módszerei, folyamata. Esetpéldák. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

11:30-13:00 Az IJDT játékterápia eszközei. Eszköztár és ötletek a játszáshoz. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-16:15 Az IJDT játékterápia módszerei és technikái a terápiás folyamatban. Játék a gyermekkel. Esetpéldák. (Dr. Eigner Bernadett, Phd, Dr. Süli Ágota, MD)

4.nap

09:00-12:00 Játékterápiás eset bemutatása. Diagnosztikai fázis.(Dr. Eigner Bernadett, PhD)

12:00-13:00 Ebédszünet

13:00-16:00 Játékterápiás eset bemutatása. Terápiás fázis.  (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

2019-05-31 / 2019-06-15

Szorongós csoport vezetése kognitív-viselkedésterápiás program keretében – módszertan és elmélet (CBT2)

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Németh Laura – klinikai szakpszichológus
Dr. Nagy Péter – gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
Kollár Kristóf – testnevelés és rekreáció szakos tanár, részlegvezető-foglalkoztató

Időpont: 2019.06.06. (csütörtök)

Részvételi díj: 22.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: Regisztráció= jelentkezés + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.05.31-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Képzésünket azoknak a szakembereknek hirdetjük meg, akik szorongós csoportok vezetését tervezik kognitív-viselkedésterápia felhasználásával.
A képzés során részletesen bemutatjuk kórházunk osztályán sikeresen és hatékonyan alkalmazott programsorozatunkat, melyet szorongó gyermekek számára dolgoztunk ki, és kognitív-viselkedésterápiás eszközökön alapul.
A program vázát Philip C. Kendall által szorongó gyermekek és serdülők számára kidolgozott Coping Cat program nyújtja, azonban számos kreatív ötlet, játék és egyéb módszer egészíti ki, amelyek segítségével a gyermekek könnyen és játékosan tudnak különféle szorongáscsökkentő stratégiákat elsajátítani. A tanfolyamon az elméleti és módszertani képzés mellett sajátélményre is lesz lehetősége a résztvevőknek, sőt a tanfolyamot követően előzetes egyeztetés alapján csoportjainkra is ellátogathatnak. 

Tanfolyamunkat egészségügyben elkötelezett, illetve az egészségügyön kívül, pedagógiai vagy szociális területen dolgozó szakembereknek is ajánljuk. A képzésre pedagógusokat, fejlesztőpedagógusokat, pszichopedagógusokat és szociális szakembereket, valamint végzős egyetemi és főiskolai hallgatókat is várunk.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 14

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia | 4. klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neuropszichológia | 7. orvosi psychológia | 8. orvosi rehabilitáció | 9. orvosi rehabilitáció (csecsemő és gyermekgyógyászat) | 10. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 11. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 12. psychiátria | 13. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 14. pszichotherápia | 15. rehabilitáció

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

08:30-09:30: Csoportokról általában - gyakorlati javaslatok csoportok szervezéséhez, csoporttagok toborzása, kiválasztás szempontjai, klinikai felmérésük, a jó csoport ismérvei, csoportülések heti beosztása, mire figyeljünk, utánkövetés, hatékonyságvizsgálatról, szakemberek bevonása (Németh Laura)

09:30 -09:40: Szünet

09:40 – 11:00: Bemutatkozó csoport (témák, játékok) (dr. Nagy Péter)
Érzések felismerése, viselkedésdiagnosztika csoportos formában: HELYZET – ÉRZÉS – INTENZITÁS – GONDOLAT – VISELKEDÉS (Németh Laura)

11:00 -11:10: Szünet

11:10 -13:00: Magabiztosság tréning (Németh Laura)
Relaxációs csoport (Németh Laura)
LÉPCSŐ – Problémamegoldási stratégia tanítása csoportban (dr. Nagy Péter)

13:00-13:30: Ebédszünet

13:30-14:10: Csoportszimuláció 2 csoportban – sajátélmény

14:10-14:20 Szünet

14:20-15:50: Egyéb szorongáscsökkentő módszerek átbeszélése (Módszer + hozzáilleszkedő játékok) (Németh Laura)
Szorongáskeltő gondolatok felismerése és átstrukturálása (dr. Nagy Péter)
Filmcsoport és megbeszélés (dr. Nagy Péter)

16:00- 16:50: Piszkálódás, csúfolódás kezelése (dr. Nagy Péter)
Búcsúcsoport

16:50-17:50: Testmozgás-20 perces gyakorlatsorozat szorongó gyerekeknek (Kollár Kristóf)
Kreatív csoportok (Kollár Kristóf)

A programokat videódemonstrációk, szimulációs gyakorlatok egészítik ki.

2019-06-06

A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája

 

A LÉTSZÁM BETELT, TÖBB JELENTKEZÉST NEM FOGADUNK!
Előadók: 
Dr. Baji Ildikó gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos, pszichiáter szakorvos 
Dr. Kiss Enikő  gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos, pszichiáter szakorvos

Időpont: 2019.06.07. (péntek) 

Részvételi díj: 16.000 Ft 
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.05.31-ig 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

KÉPZÉSRŐL:

A Hiperaktivitás-Figyelemzavar az egyik leggyakrabban előforduló gyermekpszichiátriai betegség az iskoláskorú gyermekek körében, mellyel nemcsak a gyermekpszichiáterek, hanem minden, ezzel a korosztállyal kapcsolatban lévő szakma képviselője találkozik. Az időben történő felismerés és a hatékony kezelés rendkívül fontos, közös feladatunk. A tapasztalatunk az, hogy mind a korai felismerés és a szakszerű segítségnyújtás terén, számos esetben a szakemberek nem megfelelően felkészültek, gyakran eszköztelenek. A Hiperaktivitás-Figyelemzavar bizonyítottan hatékony terápiája a kognitív-viselkedésterápia és az ehhez kapcsolódó szülőtréning. A képzésünkön a viselkedésterápia főbb területeit járjuk körbe, részletes betekintést adva a kórházunkban már több éve sikeresen működő viselkedésterápiás csoportok felépítésébe, működésébe, valamint részletesen ismertetjük a szülőtréningek során végzett munkánkat, és szerzett tapasztalatainkat. Igyekszünk minél több gyakorlati segítséget nyújtani a résztvevők számára, bízva abban, hogy munkájuk során mindez hathatós segítséget jelent majd. Ezt a képzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik találkoznak a Hiperaktivitás-Figyelemzavar problémájával, és a már meglévő ismereteiket szeretnék bővíteni, gyakorlati tudásukat szélesíteni.

A képzést egészségügyi szakdolgozóknak, illetve az egészségügyön kívül, pedagógiai vagy szociális területen dolgozó szakembereknek, pszichológusoknak, pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, pszichopedagógusoknak, iskolapszichológusoknak, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősöknek, mentálhigiénés szakembereknek is ajánljuk. A képzésre egyetemi, főiskolai, és további hallgatókat is, illetve minden érdeklődőt szeretettel várunk.

AKKREDITÁCIÓ: 

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 16

Szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekpszichiátria | 4. iskolaegészségt., ifjúságvéd. | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neuropszichológia | 7. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 8. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 9. psychiátria | 10. pszichotherápia | 11. rehabilitáció

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN: 

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5. /Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

A LÉTSZÁM BETELT, TÖBB JELENTKEZÉST NEM FOGADUNK!

BEFIZETÉS: Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítást követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskertalapitvany.hu 
+36 70 370 8500

PROGRAM: 

10:00-12:00 A hiperaktivitás-figyelemzavar jellegzetességei, terápiás lehetőségek. Fészek program. (Dr. Baji Ildikó)

12:30-14:30 Viselkedésterápiás program felépítése, keretek, szabályok, napirend, jutalmazás. (Dr. Kiss Enikő)

14:40-15:40 Kommunikációs stratégiák. (Dr. Baji Ildikó)

15:40-16:40 Szülőtréning. (Dr. Kiss Enikő)

16:40-17:10 Filmvetítés. (Dr. Baji Ildikó, Dr. Kiss Enikő)

2019-06-07

A Tourette-szindróma és tic zavarok diagnózisa és terápiás protokollja

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Tárnok Zsanett PhD. – klinikai szakpszichológus, neuropszichológus
Dr. Nagy Péter – gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
Bognár Emese – klinikai szakpszichológus

Időpont: 2019.05.09.

Részvételi díj: 18.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: Regisztráció= jelentkezés + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.05.02-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés csak a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

A Vadaskert Kórház és Szakambulancia keretein belül immár 10 éve foglalkozunk speciálisan a Tourette szindróma és tik zavarok diagnosztikájával és terápiás megközelítésével. Emellett számos nemzetközi kutatásban veszünk részt, melyek a zavar hátterében álló genetikai és viselkedési faktorokat térképezik fel. A Tourette-szindróma és tik zavarok diagnózisa és terápiás protokollja című képzésünket azoknak a szakembereknek (pszichológus, pszichiáter, neurológus, gyermekgyógyász, háziorvos) ajánljuk, akik találkoznak tik zavarokkal a mindennapi gyakorlatuk során. A tanfolyamon részletesen hallhatnak a zavar klinikai hátteréről, a modern kutatási eredményekről, a legújabb biológiai- és pszichoterápiás megközelítésekről. Képzésünk gyakorlati szempontú, külön workshop keretében mutatunk videodemonstrációkat, esetmegbeszélést és részletes terápiás protokoll ismertetést.

Tanfolyamunkat az egészségügyben elkötelezett szakembereknek, illetve az egészségügyön kívül, pedagógiai vagy szociális területen dolgozó szakembereknek - pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, pszichopedagógusoknak, szociális szakembereknek, védőnőknek - is ajánljuk. A képzésre egyetemi, főiskolai, valamint további hallgatókat is, illetve minden érdeklődőt szeretettel várunk.

AKKREDITÁCIÓ:

A félévben nem akkreditált képzés.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolásbemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket a tanfolyamon videó és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!

PROGRAM

08:30-10:00 A tik jelenségek és a Tourette-szindróma klinika háttere (dr. Tárnok Zsanett)

Legújabb kutatási irányzatok a Tourette-szindrómával kapcsolatban (dr. Tárnok Zsanett)

10:15-11:45  Mindennapi élet a Tourette-szindrómával (Bognár Emese)

A Tourette-szindróma biológiai alapú kezelése (dr. Nagy Péter)

12:30-13.45  A Tourette-szindróma pszichoterápiás megközelítése (dr. Tárnok Zsanett)

14:00-15:40 Diagnózisalkotás, állapotkövetés gyakorlása, pszichoedukáció jelentősége (Bognár Emese, dr. Tárnok Zsanett)

2019-05-09

 

 

Feliratkozás hírlevélre. Értesüljön elsők között legújabb tanfolyamainkról, eseményeinkről.

Gratulálunk! Sikeresen felíratkozott!

Hiba történt a kérelem elküldése közben. Kérjük próbáld újra.

Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem. Hozzájárulok az adataim képzésekkel kapcsolatos kezeléséhez és tárolásához. http://vadaskert.hu/adatkezeles/