Akkreditált képzések

[sg_popup id=”6271″ event=”inherit”][/sg_popup]Megjegyzés: Kérjük szíveskedjenek a dátum alapján a lenti naptárból kiválasztani az adott tanfolyamot amennyiben további információkat szeretne megtudni a képzésről.

Alkalmazott meseterápia 2019.09.12-13.
Tanulási, figyelem, kontroll, hiperaktivitás és autizmus zavar közös neurológiai háttere és a 3 labdás zsonglőrtechnika megelőző valamint terápiás hatása – gyakorlati és módszertani alapok 1 2019.09.20-21. és 11.29-30.
Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával 1. Modul: elméleti és módszertani alapismeretek, korai intervenció 2019.09.27-28., 10.18-19.
A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig. A szülészet pszichológiai-pszichiátriai problémái és terápiás eszköztára. 2019.10.03. új időpont:12.05.
Gyógyító Képzelet ( forrás C. Simonton ) tréning segítőknek 2019.10.04-05., 11-12.
A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára A „COOL-élés törvényei” szociális készség fejlesztő tréning 2019.10.25.
A csecsemő/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási lehetőségei a perinatális tudomány és a szülő/csecsemő pszichoterápia fényében 2019.11.07.
A serdülőkkel folytatott munka sajátosságai – elmélet és gyakorlat 2019.11.08-09.
Tanulástechnika 2019.11.14-15.
Gyermekkori kényszerbetegség kezelése kognitív-viselkedésterápiás program keretében – módszertan és elmélet 2019.11.21.
Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. Integratív játékdiagnosztika és játékterápia esetek tükrében 2. modul  2019.11.22-23., 12.13-14.
A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája. 2019.12.06. A LÉTSZÁM BETELT!
Önismereti csoport vezetése serdülők részére – saját élmény és elmélet 2019.12.06-07. A LÉTSZÁM BETELT!

Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. 1. Modul: elméleti és módszertani alapismeretek, korai intervenció

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Eigner Bernadett PhD, pszichopedagógus, játékterapeuta, korai fejlesztő specialista
Dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta

Időpont: 2019.09.27-28., 10.18-19. (két hétvége, péntek-szombati napok)

Részvételi díj: 54.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.09.24-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Általában a játékterápiáról:

A játék a gyermekek fő kommunikációs eszköze, ekként használva a játékterápia segít abban, hogy a gyerekek kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, kezeljék érzelmi problémáikat, konfliktusaikat. Az érzelmi és viselkedészavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknél a játékterápia művészete és tudománya elősegíti a javulást, gyógyulást. A játékterápia a gyermek és a játékterapeuta között zajló dinamikus folyamat, melyben a gyermek saját tempójával, „menetrendjével” megismeri és megvizsgálja azokat a múltbeli és aktuális, tudatos és tudattalan kérdéseket, melyek a jelenlegi életét befolyásolják. A terápiás szövetség lehetővé teszi, hogy a gyermek belső erőforrásait mozgósítva, fejlődést és változásokat eredményezzen a gyermek érzelmi életében, szociális kapcsolataiban, viselkedésében, alkalmazkodásában. A játékterápia gyermekközpontú módszer, melyben a játék az elsődleges, a beszéd a másodlagos médium. A játékterapeuták olyan gyermekekkel játszanak, akik pszichés nehézségekkel és nehéz élettapasztalatokkal küzdenek – beleértve például a depressziót, szorongást, magatartászavarokat, ADHD-t, egyéb emocionális és viselkedési problémákat, zavarokat, a válást, a családon belüli erőszakot, a kríziseket, traumákat. A képzett játékterapeuta segít a gyermeknek abban, hogy megismerje tapasztalatait, megküzdjön ezekkel, növelje érzelmi-szociális rugalmasságát, megismerjen olyan új stratégiákat, melyek csökkentik a problémás viselkedéseket és az internalizált konfliktusokat, lebontják a kóros védekezéseket, egészséges coping stratégiákká alakítva. A játékterápia során a terapeuta szorosan együttműködik a gyermek szüleivel/gondozóival, segíti a szülő-gyermek kapcsolat javulását, harmonikussá válását. 

Az integratív játékterápiáról általában:

Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) komplex koragyermekkori intervenciós stratégia, csecsemőkortól tíz éves korig. Az integratív játékterápia újszerű szemléletével és eljárásaival játéktári és hagyományos keretekben is megvalósítható. Konkrét és kevésbé, vagy nem ismert módszereket, eljárásokat ismertet meg a képzés, mely gyakorlatorientált. A gyermekek életkora csecsemőkortól iskolás kor alsó tagozatig terjed, kapcsolati nehézségekkel, szabályozási, érzelmi-és viselkedészavarokkal küzdenek. A tünetek megértése a családi hatótényezők megismerésével válik lehetővé. A diagnosztikus szakaszban megismerjük a szülők tágabb családi élményeit, a jelenlegi családi struktúrát és dinamikát, a párkapcsolati feszültségeket és a gyermekekkel való kapcsolatok jellegzetességeit. A szülők terápiás potenciáljának kihasználása segít a gyermekükhöz való alkalmazkodásban, a családi környezeti tényezők megváltoztatásában. A szülőben történő átdolgozások nyomán változik a kapcsolat, enyhülhet a tünet. A diagnosztikus szakaszban „közös” eljárásokat is alkalmazunk: interakció-elemzés, speciális játékhelyzet, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás. A szülőkkel való foglalkozás konzultációs keretekben történik, a munka a jobb szülővé válást érinti elsősorban, nem egyéni- vagy családterápia. Az esetkezelésben fontos a családlátogatás, a gyermek otthoni viselkedésének megismerése. Ez a későbbiekben egy-egy család-konzultációt is tartalmazhat, melynek célja a családi környezet biztonságának javítása, (nevelési) tanácsadással és közös munkával. A terápiában – mivel a tünetek hátterében gyakran találjuk meg a kommunikációs, kapcsolati zavarjeleket vagy traumatizációt – gyakori, hogy az anyát (esetenként az apát) is bevonjuk a játékterápiába: anya, gyermek és terapeuta integratív, játékos együttlétében íródhatnak át kapcsolati mintázatok. Ez a gyermek egyéni játékterápiájának kiegészítője. A közös munka célja nemcsak a gyermek változása, hanem a kapcsolatok változása is. A szülők így aktív segítőkként vehetnek részt a terápiás folyamatban. Az említett módszereket esetbemutatásokkal, részletekkel illusztrálom. Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) módszertana alkalmazható állami ellátásban (pl. pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadás, korai fejlesztés tevékenységében, gyermekjóléti szolgálatokban, gyermekpszichiátriai ambulanciákon), integratív családi játéktárakban, magánrendelésben, civil szervezeti fenntartású intézményekben.

A tanfolyamot érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok, pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakembereknek ajánljuk.
FIGYELEM! A képzés nem szülői tanfolyam, az előzőekben felsorolt végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk. Az 1. modul elvégzése alapfeltétele a 2. modulra történő jelentkezésnek.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.

Akkreditált pontok száma:50

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. klinikai szakpszichológus | 4. neuropszichológia | 5. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 6. psychiátria | 7. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap:

09:00-10:30 Elméleti bevezetés. Az „integratív játék” játékfelfogása: a játék fogalma, fő jellemzői, játék-elméletek, saját játékfelfogás. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45-12:15 Elméleti bevezetés. A korai érzelmi-szociális és szociokognitív tanulási formák a játékban. Játékfajták és típusok, a játékfejlődés szakaszai. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Játékdiagnosztikai módszerek. Hazai és nemzetközi eljárások. Játék-tér és játék-eszközök szerepe a korai, játékkal történő nevelésben és a játékdiagnosztikában. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

15:00-16:30 Játékdiagnosztikai módszerek. A játékmegfigyelések jelentősége és fajtái. Játékmegfigyelés elemzésének szempontrendszere. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

 1. nap

09:00-10:30 Pszichopatológia gyermekkorban. Atipikus fejlődés, atipikus viselkedésformák és személyiségszerveződés a korai életkorban, 0-10 éves korig. (Süli Ágota, MD)

10:45-12:15 Érzelmi-és viselkedészavarok. Az érzelmi-és viselkedészavarok fogalma, osztályozása. A játék jellegzetességei a korai neurotikus, borderline, pszichotikus énszerveződés különböző típusaiban: a borderline, a nárcisztikus, az antiszociális, a hisztrionikus, a kényszeres, az elkerülő, a szkizoid és paranoid zavarok (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Károsító környezeti tényezők. A nem megfelelő bánásmód, atipikus nevelés, bántalmazás, elhanyagolás, abúzus, konfliktusok, stressz és traumák szerepe a kórképek kialakulásának hátterében. Konfliktus- és hiánypatológiák. (Dr. Süli Ágota, MD)

15:00-16:30 A traumák, bántalmazás megjelenése gyermekek rajzain és játékában. Rajzok, esetrészletek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

 1. nap

09:00-10:30 Játékterápia. A játékterápia fogalma, indikációja, módszer- és eszköztára a gyermekterápiák között. Különböző játékterápiás felfogások és módszerek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45-12:15 Játékterápia. Az analitikus, a humanisztikus gyermekközpontú és az integratív megközelítés. A játékterapeuta személyisége. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Játékterápia. Játékterápiás megoldások a gyermekkori érzelmi-és viselkedészavarok különböző megjelenési formái esetén. Szorongás, depresszió, agresszió, figyelemzavarok, impulzivitás. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

15:00-16:45 Játékterápia. A játékterápia folyamata, szakaszai, a játékterápiás helyzet, feltételek, eszközök megteremtése. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

 1. nap

09:00-10:30 Koragyermekkori intervenció és a játékterápia szerepe. Korai nehézségek, regulációs zavarok. Specifikus szempontok a korai fejlesztésben. Kapcsolatközpontú intervenciós stratégiák. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45- 13:00 Játékos módszerek a korai intervencióban. A csecsemőmegfigyelés és a szülő-csecsemő konzultáció és terápia módszerei. Az interakcióelemzés módszerei 0-3 éves korban. Nemzetközi módszerek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-16:15 Játékos módszerek a korai intervencióban. Korai Diádikus Interakció Kódrendszer (KDIK). Anya-baba konzultáció. Esetek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

2019-09-27 / 2019-10-19

Tanulási, figyelem-, kontroll, hiperaktivitás és autizmus zavar közös neurológiai háttere és a 3 labdás zsonglőrtechnika megelőző valamint terápiás hatása – gyakorlati és módszertani alapok

ONLINE JELENTKEZÉS >> 

Előadók:
Dr. habil Gyarmathy Éva PhD klinikai szakpszichológus, az MTA tudományos főmunkatársa
Szabó Krisztina BA tanító, testnevelő tanár, mozgásfejlesztő pedagógus, Tehetségműhely Alapítvány mozgásmentora

Időpont: 2019.09.20-21. (péntek-szombat) 

Részvételi díj: 26.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.09.17-ig 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Képzésünk főként a tanulási, magatartási zavarokkal és/vagy egyéb neurológiai alapú teljesítményzavarral küzdő gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó, a téma iránt érdeklődő, valamint kredit pontokat gyűjteni kívánó szakemberek számára javasolt igazi élmény alapú képzés, mely a módszer élményalapú oktatására készít fel.
A képzésen résztvevő szakember megismeri és elsajátítja a 3 labdás kaszkád dobás technikai, módszertani alapjait, terápiás hatásait, alkalmazási lehetőségeit, egyéb terápiákba építhető, vagy azokat kiegészítő módszertani, gyakorlati lehetőségeit A képzésen résztvevő képessé válik a technika alapjainak átadására egyénre szabott és csoportos formában. Az új tudás beépül szemléletébe, mint terápiás módszer, melyet hatékonyan fel tud használni terápiás lehetőségeinek gazdagítására.

A képzés elvégzésének nem feltétele az ügyesség és a labdaügyesség sem! 

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Pontok száma: 32

Szakma szerint pontszámként elszámolható:
1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekneurológia | 4. gyermekpszichiátria | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neuropszichológia | 7. orvosi rehabilitáció (csecsemő és gyermekgyógyászat) | 8. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 9. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 10. psychiátria | 11. pszichotherápia | 12. rehabilitációs medicina

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >> 

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap:

09:45-10:30 Nyitókör: ismerkedés, a résztvevők elméleti hátterének és moitivációs bázisának felmérése. (Szabó Krisztina)

10:30-11:15 Előkészítés: pozitív szemlélet kialakítása: 1. közös, sok labdás játékkal 2. imaginációs gyakorlattal, és az imaginációs gyakorlat élményeinek megbeszélésével kiscsoportokban, majd visszaülve a teljes nagycsoportban az imagináció témájának közös összekapcsolása a képzés témájával (Szabó Krisztina)

11:25-12:55 A gyakorlatok mozgásfejlesztő hatásának elméleti háttere: előadás: Atipikus fejlődés és a neurológiai harmonizáció (Dr. habil Gyarmathy Éva PhD)

Ebédszünet

14:15-15:00 Saját labdák elkészítése - kézműves foglalkozás (Szabó Krisztina)

15:00-15:45 Önmegfigyelési napló megnyitása, első bejegyzés megbeszélése kis csoportokban Technikai és módszertani alapok 1 labdával (Szabó Krisztina)

15:45-16:30 Technikai és módszertani alapok 2 labdával (Szabó Krisztina)

16:30-17:15 Technikai és módszertani alapok 3 labdával (Szabó Krisztina)

17:15-18:00 Önmegfigyelési napló bejegyzés írása, nap zárása, levezetése: tapasztalatok megbeszélése körbeszélgetéssel, visszajelzési lehetőség (Szabó Krisztina)

2.nap:

09:00-10:00 Nyitókör: előző napi tapasztalatok megbeszélése, mai napi elvárásokról való megnyilatkozási lehetőség

10:00-10:45 Önmegfigyelési napló megbeszélése kis csoportokban, kliensek várható hozzáállásainak, pozitív attitűd kialakításának lehetőségei (Szabó Krisztina)

10:45-11:30 Elméleti háttér gazdagítása: a gyakorlatok kp-i idegrendszeri stimuláló és koordináló hatása, a gyakorlatok mozgásfejlesztő hatása (Szabó Krisztina, Dr. habil Gyarmathy Éva PhD)

Ebédszünet

12:30-13:15 Labdás fejlesztő játékok kis – és nagy csoportban (Szabó Krisztina)

13:15-14:00 Lehetőségek a három labdás kaszkád dobás terápiába illeszthetőségére. A tanórákba, terápiás órákba illesztés , illetve a különórák gyakorlata (Szabó Krisztina)

14:00-14:45 Technikai és módszertani alapok, – a megszerzett mozgáskészségek mélyítése, folytatás 1 labdával (Szabó Krisztina)

15:30-16:15 Technikai és módszertani alapok folytatása – a megszerzett mozgáskészségek mélyítése folytatás 2 labdával (Szabó Krisztina)

16:15-17:00 Technikai és módszertani alapok folytatása a megszerzett mozgáskészségek mélyítése 3 labdával (Szabó Krisztina)

17:00–17:45 Önmegfigyelési napló megbeszélése, hasznosságának tudatosítása a kliensekre kiterjesztve, pozitív attitűd (Szabó Krisztina)

17:45-18:15 A képzés lezárása (Szabó Krisztina)

2019-09-20 / 2019-09-21

Serdülőkkel folytatott munka sajátosságai – elmélet és gyakorlat

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadó:
Dr. Garas Péter gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
Dr. Mészáros Gergely gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
Barna Csilla klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
Csanaky Szilvia pszichológus, integratív gyermekterapeuta
Jokán Andrea pszichológus
Szabó Barbara pszichológus

Időpont: 2019.11.08-09. (péntek-szombat)
Részvételi díj: 28.000 Ft

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.11.04-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

A képzés célja átfogó képet nyújtani a serdülőkorról, kiemelten figyelembe véve a lehetséges pszichopatológiai eltérések, pszichoterápiás megfontolások életkor-specifikus szempontjait. A képzésben kórházunk sürgősségi, diagnosztikus és csoportterápiás részlegein dolgozó szakemberek mutatják be a serdülőkkel való munkát, amelynek során az elméleti ismereteken túl gyakorlati tapasztalataikból is merítenek.

Az élethosszig tartó fejlődés egyik mérföldköve a serdülőkor, mely átmenetet képez a gyermek- és a felnőttkor között. Erre az időszakra különösen jellemzőek a  szélsőségek, a függés és a leválás egyidejű megjelenése, az infantilis és felnőttes viselkedésmódok ambivalenciája. Hangsúlyossá válik többek között a testkép, a szexualitás és a szexuális orientáció kérdése. Mindezek a folyamatok változásokat idéznek elő a családi rendszerben is, így kiemelten fontos, hogy a család miként reagál a fiatal leválási törekvéseire. Mivel ezekben az önállósodási próbálkozásokban a kamasz énereje meggyengül, illetve biológiai, hormonális és pszichés tekintetben is számos jelentős változáson megy keresztül a fiatal, ezért ilyenkor a kortárs kapcsolatok a korábbinál nagyobb jelentőséggel bírnak. Az identitáskeresésben megtartó erőt nyújthat a csoporthoz való tartozás élménye. Ebben az időszakban gyakran mély barátságok köttetnek, párkapcsolatok alakulnak ki. Azonban vannak fiatalok, akik a közösségben perifériára szorulnak, esetleg bullying áldozatává válnak.

A kamaszokkal való munkánk során azt tapasztaltuk, hogy ugyancsak kiemelten fontos kérdés a deviáns viselkedés megértése, illetve az online életben való eligazodás. Klinikai eseteken keresztül igyekszünk bemutatni a diagnosztikus fázis és a pszichoterápiás munka  során felmerülő kérdéseket, dilemmákat. Fontosnak tartjuk azoknak a megküzdési módoknak a bemutatását is, amelyek adaptívak a nehézségekkel való szembenézés során, és amelyek a művészet valamely ágához kapcsolódnak.

Képzésünkkel abban szeretnénk segíteni a résztvevőket, hogy a fiatalok e nehéz, és változásokkal teli időszakában ők is jobban eligazodjanak.

Az elméleti megközelítésen túl a képzésben a gyakorlatra és az élmény szintű feldolgozásra is hangsúlyt fektetünk. A műhelyek során az érzelmeket helyezzük a középpontba, ami segítheti a résztvevőket a serdülőkkel való kapcsolódásban és a közös munkában.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta
Akkreditált pontok száma: 24

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. addiktológia | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. klinikai szakpszichológus | 4. neuropszichológia | 5. orvosi psychológia | 6. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 7. psychiátria | 8. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím változtatására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

Péntek
09:00- 09:45 Bemutatkozás
09:45-10:30 Serdülőkorra jellemző változások (Barna Csilla)
10:30-10:50 Szünet
10:50-11:30 Pszichodignosztika (Csanaky Szilvia)
11:30-12:15 Serdülő a családban, rendszerszemléletű megközelítés (Szabó Barbara)
12:15-13:00 Ebédszünet
13:00-14:30 Workshop (Csanaky Szilvia, Mészáros Gergely)
14:30-15:20 Deviáns viselkedés (drog, önsértés és öngyilkos magatartás) (Mészáros Gergely)
15:20-16:00 Serdülők a művészetben (Csanaky Szilvia)

Szombat
09:00-09:45 Serdülőkorra jellemző pszichés problémák (Garas Péter)
09:45-10:15 Klinikai diagnosztikai jellemzők a serdülőellátásban (Garas Péter)
10:15-10:35 Szünet
10:35-11:20 A serdülőterápia sajátosságai (egyéni, csoportterápia) (Barna Csilla, Jokán Andrea)
11:20-12:05 Kamaszok az online térben (Jokán Andrea)
12:05-13:00 Ebédszünet, körbevezetés
13:00-13:45 Kortárscsoportok működése, bullying (Szabó Barbara)
13:45-15:15 Workshop (Jokán Andrea, Szabó Barbara)
15:15-15:45 Zárás

2019-11-08 / 2019-11-09

A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig. A szülészet pszichológiai-pszichiátriai problémái és terápiás eszköztára

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók: 
Dr. Frigyes Júlia pszichiáter, diplomás szülésznő, dúla 
Molnár Judit Eszter klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, jungi analítikus, hipnoterapeuta, perinatális,csecsemő terapeuta

Időpont: 2019.12.05. (csütörtök) 

Részvételi díj: 19.000 Ft 
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése! Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.12.02-ig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

A Vadaskert Kórház és Szakambulancia baba-mama rendelőjében sok éve folytatunk terápiás munkát a szüléshez kapcsolódó érzelmi-hangulati zavarok esetén nőkkel, anyákkal, baba-mama párokkal, családokkal.

„A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig” című, akkreditált képzésünket azoknak a szakembereknek – háziorvosoknak, szülész-nőgyógyászoknak, szülészeknek, védőnőknek, bábáknak, klinikai és ált. pszichológusoknak, stb. – ajánljuk, akik a mindennapi munkájuk során leendő anyákkal, baba-mama párokkal, ill. családokkal foglalkoznak, és szívesen kiegészítenék meglévő tudásukat új terápiás lehetőségekkel.

Jelen képzésünkkel áttekintjük az általunk tágan értelmezett perinatális időszak tipikus problémaköreit. A következő tapasztalatainkat és elméleti ismereteket osztjuk meg a hallgatósággal:

 • Áttekintjük a perinatális tudomány legújabb, témánk szempontjából releváns eredményeit
 • A fogamzási zavarok hátterében lévő lelki folyamatok megismerésével lehetővé válik ezen beavatkozások rizikóinak, alternatíváinak feltérképezése, valamint a hatékonyság és a hosszú távú lelki egészség szempontjainak újragondolása.
 • A fogamzási zavarok és a várandósság idején sokszor elsősorban testi tünetekben nyilatkoznak meg a mélyben lévő lelki problémák, és a szomatikus orvoslás körében kínált megoldások sokszor az érzelmi problémák elhárítását szolgálják, melyek a szülés után elementáris erővel térnek vissza.
 • A művi szülészeti beavatkozások, akár életmentő jelentőségűek akár nem, gyakran a jövendő anya életbiztonságának megingását eredményezik, és hozzájárulhatnak valamely múltbeli trauma élményének megelevenedéséhez, az újra-traumatizálódáshoz.
 • A szülés körüli depresszió hátterében sokszor az áll, hogy az anya az életadás folyamata során kapcsolatba kerül saját múltbeli veszteségeivel, megkérdőjelezett szerethetőségével, elhagyatottságával, fájdalmával és haragjával, és ez összekeveredik a jelenbeli kapcsolatok, a bontakozó anyai kompetencia, az anyai érzés, és a kontroll elvesztésétől való szorongató félelemmel.
 • Noha a pszichés zavar igen súlyos formákat ölthet ebben az időszakban, mégis – éppen a fájdalmas érzések jelenben való megragadhatósága, az életadás és a destrukció élményének egyidejű megjelenése és kezelhetősége miatt – sokkal jobb indulatú más életszakaszok hasonló súlyosságú problémáihoz képest, olyannyira, hogy ebben az időszakban maga a krízis a magasabb szintű pszichés átrendeződés reménységének letéteményese.
 • A terápiában leggyakrabban megjelenő, tipikus témák: intergenerációs hagyományok destruktív vonatkozásainak azonosítása, „a gyermek” és „az anya” jelentése az adott családban, a párkapcsolat jellegzetességei a választás és a mindennapokban való együttlét vonatkozásában, a család átrendeződésének problematikus vonatkozásai, előző veszteségek, a szégyen megjelenése az élettörténetben, a halálfélelemmel és halállal való szembesülés, az ősbizalom sérülését előidéző élmények az élettörténetben és ezek visszatérése a szülés körüli eseményekben, esetleges iatrogéniákban.
 • Elsőrendűen hasznos terápiás hatású a kisbaba jelenléte a terápiás üléseken több okból is: egyrészt létezésének lényegénél fogva hordozza mindazt a jót, amivel a depressziós anya átmenetileg nem tud kapcsolatba kerülni, a baba a harmónia készségének letéteményese, másrészt reakcióival, rezdüléseivel, sírásával, elalvásával, mosolyával, ellazulásával szemmel láthatóan leképezi ill. megmutatja azt az utat, melyet anyja bejár és be kell járnia.
 • A szoptatás elősegítése és az anya eredményes szoptatásért folytatott küzdelmének kísérése kiemelt fontosságú, mivel a tej az anyai kompetenciának anyagban hordozott ékes bizonyítéka. A szoptatás felfüggesztésének indikációja a belőle kiinduló „rossz” képzetének megerősítését szolgálná az anyánál. Téves, bár mélyen gyökerező hiedelemnek tartjuk azt az elgondolást, hogy gyógyító hatása van a szoptatás abbahagyásának.
 • Bemutatjuk, hogy súlyos esetekben, akár pszichózis esetén, a család segítő erőinek bevonásával hogyan sikerül elejét venni az anya hospitalizációjának, az anya-baba szeparációnak.
 • Bemutatjuk a szükségessé váló gyógyszerelés szempontjait szoptató anya esetében.
 • Záró esetmegbeszélő csoportunkon lehetőséget kínálunk a szakembereknek a fenti tapasztalatok fényében a gyógyító munka során megmutatkozó szakmai és emberi dilemmák megosztására.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.

Akkreditált pontok száma: 16

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermeknőgyógyászat | 4. gyermekpszichiátria | 5. igazságügyi klinikai pszichológia | 6. klinikai szakpszichológus | 7. neuropszichológia | 8. orvosi psychológia | 9. orvosi rehabilitáció (csecsemő és gyermekgyógyászat) | 10. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 11. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 12. psychiátria | 13. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 14. pszichotherápia | 15. rehabilitáció | 16. szülészet-nőgyógyászat

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5. /Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítást követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség-

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

09:00-10:20 Bevezetés: a várandóság és a szülés-gyermekágy lélektana. Perinatális tudomány. (Molnár Judit)

10:30-11:50 A fogamzás nehézségei. Mesterséges beavatkozások következményei, pszichoszomatikus vonatkozásai. (Molnár Judit)

12:00-13:00 Művi szülészeti beavatkozások pszichoszomatikája. A veszteség-élmény lélektani törvényszerűségei. (Frigyes Júlia)

13:00-13:30 Ebédszünet

13:30-14:50 Ami patológiás és ami nem – a posztnatális időszak érzelmi-hangulati zavarai. (Frigyes Júlia)

15:00-15:50 Terápiás eszköztár: a gyógyító kommunikációs fordulatoktól a szülő-csecsemő pszichoterápiáig. A farmakoterápia dilemmái. (Molnár Judit)

16:00-17:40 Esetmegbeszélő csoport. Önreflexió, együttlét, félelem, fájdalom az élet/halál kapujában (Frigyes Júlia)

2019-12-05

Tanulástechnika

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Tárnok Zsanett PhD klinikai szakpszichológus, neuropszichológus 
Németh Laura klinikai szakpszichológus 
Kisné Ricsóy Márta gyógypedagógus 
Bognár Emese klinikai szakpszichológus 
Lukics-Kiss Ildikó klinikai szakpszichológus

Időpont: 2019.11.14-15. (csütörtök-péntek)

Részvételi díj: 24.000Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.11.11-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL

Napjainkban egyre gyakrabban hallunk arról, hogy a gyermekek tanulási hatékonysága nem megfelelő. Ez több okból adódhat (tervezés hiánya, szorongás, motivációhiány, nem megfelelő tanulási stratégiák alkalmazása stb.). Ezért fontosnak tartjuk, hogy minél több tanuló megismerje és elsajátítsa a hatékony tanulás titkát, az ehhez tartozó technikákat. Így a Vadaskert Alapítvány által szervezett tanfolyam célja, hogy a szakemberek is megismerjék ezeket a módszereket és klienseiknek, illetve tanítványaiknak továbbadhassák, akár hasonló tanulástechnikai tanfolyam formájában.

A tanfolyam során a résztvevők megismerkedhetnek a különféle szűrővizsgálati tesztekkel, tanulási motivációt növelő feladatokkal, teljesítményszorongást csökkentő módszerekkel, figyelem- és memóriafejlesztő stratégiákkal, hatékony problémamegoldási és tanulási technikákkal, specifikusan tantárgyak megtanulásához kapcsolódó trükkökkel, és végül, de nem utolsó sorban a tanulás 5 lépcsős módszerével, amely egy átfogó tanulási stratégia. A tanfolyam elméleti szemináriumokat, gyakorlatokat, videodemonstrációkat, szupervíziós lehetőségeket foglal magában.

Tanfolyamunkat egészségügyön kívül, pedagógiai vagy szociális területen dolgozó szakembereknek is ajánljuk. A képzésre pedagógusokat, fejlesztőpedagógusokat, pszichopedagógusokat és szociális szakembereket, valamint végzős egyetemi és főiskolai hallgatókat is várunk.

AKKREDITÁCIÓ: 

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta .
Akkreditált pontok száma: 30.

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. igazságügyi klinikai pszichológia | 4. klinikai szakpszichológus | 5. neuropszichológia | 6. orvosi psychológia | 7. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 8. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 9. psychiátria | 10. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 11. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5. /Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu

 +36 70 370 8500

PROGRAM

 1. nap

09.00 –  09.50 Általános bevezető előadás, szűrővizsgálatok (Ricsóy Márta 50 perc)

10.00 – 10.50 A szövegértés fejlesztése (Ricsóy Márta 50 perc)

Kávészünet (20 perc)

11.10 – 12.10  A teljesítményszorongás csökkentése (Németh Laura 60 perc)           

12.10 – 12.50 Trükkök a tantárgyakhoz (Németh Laura 40 perc)

 Ebédszünet (40 perc)

13.30 – 15.00 Memóriafejlesztés (Tárnok Zsanett 90 perc)

 1. nap

09.00 – 09.40 A tanulás fizikai körülményei (Lukics-Kiss Ildikó 40 perc)

 09.40 – 10.30 Lényegkiemelés, jegyzetelés, a tanulás 5 lépcsős módszere (Lukics-Kiss Ildikó 50 perc)

 Kávészünet (20 perc)

10.50 – 11.30  A hatékony probléma megoldás (Lukics- Kiss Ildikó 40 perc)

Kávészünet (20 perc)

11.50 – 12.30  Figyelemfejlesztési technikák (Bognár Emese 40 perc)

12.30 – 13.10  A tanulási motiváció növelése (Bognár Emese 40 perc)

13.10 – 13.30 Zárófoglalkozás, a szülőcsoport jelentősége (Ricsóy Márta 20 perc)

2019-11-14 / 2019-11-15

Tanulási, figyelem-, kontroll, hiperaktivitás és autizmus zavar közös neurológiai háttere és a 3 labdás zsonglőrtechnika megelőző valamint terápiás hatása – gyakorlati és módszertani alapok

ONLINE JELENTKEZÉS >> 

Előadók:
Dr. habil Gyarmathy Éva PhD klinikai szakpszichológus, az MTA tudományos főmunkatársa
Szabó Krisztina BA tanító, testnevelő tanár, mozgásfejlesztő pedagógus, Tehetségműhely Alapítvány mozgásmentora

Időpont: 2019.11.29-30. (péntek-szombat)

Részvételi díj: 26.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.11.26-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Képzésünk főként a tanulási, magatartási zavarokkal és/vagy egyéb neurológiai alapú teljesítményzavarral küzdő gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó, a téma iránt érdeklődő, valamint kredit pontokat gyűjteni kívánó szakemberek számára javasolt igazi élmény alapú képzés, mely a módszer élményalapú oktatására készít fel.
A képzésen résztvevő szakember megismeri és elsajátítja a 3 labdás kaszkád dobás technikai, módszertani alapjait, terápiás hatásait, alkalmazási lehetőségeit, egyéb terápiákba építhető, vagy azokat kiegészítő módszertani, gyakorlati lehetőségeit A képzésen résztvevő képessé válik a technika alapjainak átadására egyénre szabott és csoportos formában. Az új tudás beépül szemléletébe, mint terápiás módszer, melyet hatékonyan fel tud használni terápiás lehetőségeinek gazdagítására.

A képzés elvégzésének nem feltétele az ügyesség és a labdaügyesség sem! 

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Pontok száma: 32

Szakma szerint pontszámként elszámolható:
1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekneurológia | 4. gyermekpszichiátria | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neuropszichológia | 7. orvosi rehabilitáció (csecsemő és gyermekgyógyászat) | 8. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 9. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 10. psychiátria | 11. pszichotherápia | 12. rehabilitációs medicina

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >> 

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap

09:45-10:30 Nyitókör: ismerkedés, a résztvevők elméleti hátterének és moitivációs bázisának felmérése. (Szabó Krisztina)

10:30-11:15 Előkészítés: pozitív szemlélet kialakítása: 1. közös, sok labdás játékkal 2. imaginációs gyakorlattal, és az imaginációs gyakorlat élményeinek megbeszélésével kiscsoportokban, majd visszaülve a teljes nagycsoportban az imagináció témájának közös összekapcsolása a képzés témájával (Szabó Krisztina)

11:25-12:55 A gyakorlatok mozgásfejlesztő hatásának elméleti háttere: előadás: Atipikus fejlődés és a neurológiai harmonizáció (Dr. habil Gyarmathy Éva PhD)

Ebédszünet

14:15-15:00 Saját labdák elkészítése -kézműves foglalkozás (Szabó Krisztina)

15:00-15:45 Önmegfigyelési napló megnyitása, első bejegyzés megbeszélése kis csoportokban Technikai és módszertani alapok 1 labdával (Szabó Krisztina)

15:45-16:30 Technikai és módszertani alapok 2 labdával (Szabó Krisztina)

16:30-17:15 Technikai és módszertani alapok 3 labdával (Szabó Krisztina)

17:15-18:00 Önmegfigyelési napló bejegyzés írása, nap zárása, levezetése: tapasztalatok megbeszélése körbeszélgetéssel, visszajelzési lehetőség (Szabó Krisztina)

2.nap

09:00-10:00 Nyitókör: előző napi tapasztalatok megbeszélése, mai napi elvárásokról való megnyilatkozási lehetőség

10:00-10:45 Önmegfigyelési napló megbeszélése kis csoportokban, kliensek várható hozzáállásainak, pozitív attitűd kialakításának lehetőségei (Szabó Krisztina)

10:45-11:30 Elméleti háttér gazdagítása: a gyakorlatok kp-i idegrendszeri stimuláló és koordináló hatása, a gyakorlatok mozgásfejlesztő hatása (Szabó Krisztina, Dr. habil Gyarmathy Éva PhD)

Ebédszünet

12:30-13:15 Labdás fejlesztő játékok kis – és nagy csoportban (Szabó Krisztina)

13:15-14:00 Lehetőségek a három labdás kaszkád dobás terápiába illeszthetőségére. A tanórákba, terápiás órákba illesztés , illetve a különórák gyakorlata (Szabó Krisztina)

14:00-14:45 Technikai és módszertani alapok, – a megszerzett mozgáskészségek mélyítése, folytatás 1 labdával (Szabó Krisztina)

15:30-16:15 Technikai és módszertani alapok folytatása – a megszerzett mozgáskészségek mélyítése folytatás 2 labdával (Szabó Krisztina)

16:15-17:00 Technikai és módszertani alapok folytatása a megszerzett mozgáskészségek mélyítése 3 labdával (Szabó Krisztina)

17:00 – 17:45 Önmegfigyelési napló megbeszélése, hasznosságának tudatosítása a kliensekre kiterjesztve, pozitív attitűd (Szabó Krisztina)

17:45-18:15 A képzés lezárása (Szabó Krisztina)

 

2019-11-29 / 2019-11-30

A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára A „COOL-élés törvényei” szociális készség fejlesztő tréning

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Marossy Zsófia gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
Gregó Enikő klinikai szakpszichológus

Időpont: 2019.10.25. (péntek)

Részvételi díj: 17.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.10.21-ig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Mindannyiunk iskolai emlékeiből felidézhető egy-egy osztálytárs, aki mindig egyedül ült az asztalnál, félve húzta meg magát az ebédlő sarkában, mindig zavarba jött, ha megszólították. Sosem kezdeményezett, ritkán hallatta a véleményét, feladatoknál megtorpant, és átadta az irányítást másoknak. Riadt és egyúttal vágyakozó tekintettel nézte a csapatokba verődött, jókedvűen nevetgélő társait, de rá csak akkor figyeltek, ha valaki piszkálni kezdte. Iskolás évei csendben, eseménytelenül teltek, a nagy bulik és kalandok – barátok híján – elkerülték őt.

A kamaszkorba lépő gyermekek kortárskapcsolati konfliktusai és esetleges bántalmazása, perifériára szorulása alapvető jelentőséggel bírhat számos testi és lelki probléma kialakulásában. Ezek kezelése során a hagyományos pszichoterápiás módszerek mellett egyre inkább szükségesnek tűnik az alapvető szociális készségek célzott fejlesztése, amelynek segítségével a serdülők hatékonyabbá válhatnak a kezdeményezés, kommunikáció, önvédelem és problémamegoldás terén. Mindezek segítségével könnyebbé válhat a barátságok kialakítása és fenntartása, a közösségbe való beilleszkedés. Ezen készségek alapvető fontosságúak a harmonikus, kiegyensúlyozott élethez, a későbbi boldogulásban jelentős szerepet játszó kapcsolati tőke kialakításához, magabiztos fellépéshez.

A „COOL-élés törvényei” szociális készség fejlesztő program interaktív, sok vizuális és játékos elemet használó formában került kidolgozásra 10-14 év közötti gyermek csoportok számára. A program elemei mind a klinikai munkában (pl. szociális szorongás, bullying kezelése serdülő csoportban), mind az iskolai közegben (osztályfőnöki órák, kirándulások, szakkörök keretein belül) jól alkalmazhatók.

Az egyes készségek (pl. kapcsolatok kezdeményezése, önvédelem, önérvényesítés, döntéshozatal, stb.) biztos elsajátításához és begyakorlásához konkrét módszereket és technikákat tartalmaz. A tanfolyam elméleti előadásokat, sajátélmény jellegű gyakorlatokat, video demonstrációkat foglal magába.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 16.

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. igazságügyi elmeorvostan | 4. igazságügyi klinikai pszichológia | 5. igazságügyi pszihiátria | 6. klinikai szakpszichológus | 7. megelőző orvostan és népegészségtan | 8. orvosi psychológia | 9. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 10. psychiátria | 11. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 12. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

Elméleti blokk:

09:00-10:10 A szociális készségek szerepe és fejlesztésének lehetőségei

10:20-11:30 A csoportok szervezésének és levezetésének általános szempontjai: a résztvevő gyermekek kiválasztásának eszközei (az izoláció, szociális szorongás mértékének feltérképezése, a konfliktuskezelés hatékonyságának mérése), a csoportvezető szerepe és feladatai

11:40-13:00 A „COOL-élés törvényei” program felépítése (az egyes blokkok célja, az érintett készségek, a hozzájuk kapcsolódó játékok, stb.)

 1. Kérdezz!
 2. Vágj bele és haverkodj!
 3. Légy aktív bandatag!
 4. Védd magad!

Gyakorlati blokk:

13:30-14:30 A játékok kipróbálása – saját élmény

14:30-14:45 Video demonstrációk

15:00-16:00 A feldolgozás módszerei

16:00-16:15 Összefoglalás, záró gondolatok

2019-10-25

A csecsemő/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási lehetőségei a perinatális tudomány és a szülő/csecsemő pszichoterápia fényében

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Dr. Frigyes Júlia pszichiáter, diplomás szülésznő, dúla
Molnár Judit Eszter klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, jungi analítikus, hipnoterapeuta, perinatális, csecsemő terapeuta

Időpont: 2019.11.07. (csütörtök)

Részvételi díj: 19.000 Ft

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!

Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.11.04-ig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A  KÉPZÉSRŐL:

A Vadaskert Kórház és Szakambulancia baba-mama rendelőjében sok éve folytatunk terápiás munkát a csecsemő-kisdedkorhoz kapcsolódó regulációs, kötődési és a szülői tünetként megjelenő érzelmi-hangulati zavarok esetén, baba-mama ill. szülőpárokkal, családokkal.

„A csecsemő/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási lehetőségei a perinatális tudomány és a szülő/csecsemő pszichoterápia fényében” című, akkreditált képzésünket azoknak a szakembereknek –gyermek házi-kórháziorvosoknak, szülész-nőgyógyászoknak, szülésznőknek, klinikai és ált. pszichológusoknak, védőnőknek, bábáknak, csecsemőgondozóknak, általános ápolóknak, stb. – ajánljuk, akik a mindennapi munkájuk során leendő anyákkal, baba-mama párokkal, ill. családokkal foglalkoznak, és szívesen kiegészítenék meglévő tudásukat új terápiás lehetőségekkel.

Jelen képzésünkkel áttekintjük az újszülött, csecsemő és kisdedkor- tipikus problémaköreit. A következő tapasztalatainkat és elméleti ismereteket osztjuk meg a hallgatósággal:

 • Áttekintjük a perinatális tudomány legújabb, témánk szempontjából releváns eredményeit
 • A klasszikus fejlődéstani és kötődéselméleti ismereteket az anya-baba kapcsolati dimenzió alapján tekintjük át
 • A szülő-csecsemőterápia gyökerei, története, eszköztára és gyakorlata
 • A „lombikgyerek”séghez kapcsolódó jellegzetes kapcsolati nehézségeket, az anyai kompetencia nehezített kialakulásának következményeiként vizsgáljuk
 • A regulációs zavarok fajtái, eredetük
 • A megnyugtathatóság, az alvás zavarai és a légzésben való bizalom – bölcsőhalál és halálfélelem
 • A csecsemő és kisdedkori evészavarok kialakulása a nehezen kezdődő szoptatástól a szondás táplálásig –jellegzetes kórtörténetek, ill. a hatékony, a kapcsolati zavart helyreállító hatékony terápiás lehetőségek. A szülők evési szokásai, kezeletlen evészavarok szerepe a csecsemő táplálási nehézségeiben
 • A szoptatás elősegítése és az anya eredményes szoptatásért folytatott küzdelmének kísérése kiemelt fontosságú, mivel a tej az anyai kompetenciának anyagban hordozott ékes bizonyítéka. A szoptatás felfüggesztésének indikációja a belőle kiinduló „rossz” képzetének megerősítését szolgálná az anyánál. Téves, bár mélyen gyökerező hiedelemnek tartjuk azt az elgondolást, hogy gyógyító hatása van a szoptatás abbahagyásának
 • A PEG és más műtéti megoldások hosszú távú következményei
 • Az ürítési funkciók-a székletvisszatartás eredete, érzelmi dinamikája és kezelése a szülő-csecsemő/kisded terápiában. A mechanikus, gyógyszeres és műtéti megoldások hátrányos következményei
 • A jószándék jatrogéniái-elkerülésük, csökkentésük lehetőségei
 • A terápiában leggyakrabban megjelenő, tipikus témák: intergenerációs hagyományok destruktív vonatkozásainak azonosítása, az ismétlődő sorstörténetek, „a gyermek” és „az anya” jelentése az adott családban, a párkapcsolat jellegzetességei, korábbi feldolgozatlan, gyakran perinatális témájú veszteségek, az indulatkezelési problémák, a halálfélelemmel és halállal való szembesülés, az ősbizalom sérülését előidéző élmények az élettörténetben
 • A gyermeki oldalon megjelenő nehézség mindig az anya-gyerek ill. a család érzelmi, kapcsolati terében értelmezhető és orvosolható. E megközelítés gyakorlatában a csecsemők regulációs zavarai gyakran rendkívül gyorsan rendeződnek, amint a szülők kapcsolatba kerülnek saját kimondhatatlan s emészthetetlennek tűnő érzéseikkel, melyek gyökere saját korai élményeikben rejlik.
 • Valamennyi téma esetismertetésen keresztül
 • Záró esetmegbeszélő csoportunkon lehetőséget kínálunk a szakembereknek a fenti tapasztalatok fényében a gyógyító munka során megmutatkozó szakmai és emberi dilemmák megosztására.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 16

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia | 2. csecsemő-gyermekgyógyászat | 3. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 4. gyermekpszichiátria | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neonatológia | 7. neuropszichológia | 8. orvosi psychológia | 9. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 10. psychiátria | 11. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 12. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

09:00-10:20 Bevezetés. A magzati és újszülöttkori készségek, kompetenciák és szükségletek. A perinatális tudomány és az infantopszichiátria eredményei.

10:30-11:50 Lélegzik-e, alszik-e a gyermek? (Életféltés, szorongás, sírás, alvás, megnyugtatás).

12:00-13:00 Eszik-e a gyerek? I. Csecsemőkori táplálkozási zavarok a szoptatási nehézségektől a szondás táplálásig.

13:00-13:50 Eszik-e a gyerek? II. A táplálkozási zavarok hatékony terápiája; esetek, tanulságok.

14:30-15:50 Ürít-e a gyermek? A szobatisztaság, a szfinkter-kontroll kialakulása, zavarai. Az obstipáció, mint érzelmi eredetű probléma hatékony kezelése.

16:00-16:50 A kapcsolat és az együttműködés dimenziói (családon belül, tágabb környezetben, érintett szakemberekkel).

17:00-18:40 Esetmegbeszélő csoport

2019-11-07

Gyógyító Képzelet ( forrás C. Simonton ) tréning segítőknek

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadó:
Dr. Prezenszki Zsuzsanna pszichiáter, pszichoterapeuta

Időpont: 2019.10.04-05., 11-12. (két hétvége, péntek-szombati napok)
Részvételi díj: 50.000 Ft

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.10.01-ig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A képzés jellegéből adódóan, a tanfolyamra maximum 18 fő jelentkezését tudjuk fogadni!

A KÉPZÉSRŐL:

A daganatos betegségek száma riasztó emelkedést mutat az Európai Unió tagországain belül – így hazánkban is; szomorú statisztikai adatok alapján nem csak a betegek száma nő, hanem egyre korábbra tolódik a betegség jelentkezésének időtartama.
Az is ismert, hogy az egyes tagországokban élő emberek esélye jelentősen különböző- Magyarország kifejezetten rossz helyen áll mind a rákos megbetegedések számát, mind a halálozási arányt illetően. Mindez – legalább részben – a betegek hiányos informáltságára, az onkológia modern és hatékony eredményei mellett is meglévő téves elképzelések mentén kialakuló félelmekre, ellenállásra, a „pszichooknológiai kultúra” szegénységére vezethető vissza.

Ugyanakkor a megfelelő pszichés támogatással, beteg edukációval jelentősen növelhető a beteg együttműködés – így a gyógyulási esély; valamint csökkenthető a rákos betegséghez kapcsolódó, több nemzetközi adattal is igazolt szorongás, depresszió kialakulásának esélye. A beteg complience javításával nem csak a beteg életminősége, de a betegellátó személyzet terheinek csökkentésén keresztül áttételesen az egészségügyi dolgozó mentalhgieneje is javítható.

A rákkal való megküzdés alappillére az „aktív betegszerep” kialakítása, ami sikeresen támogatható relaxációs – imaginációs technikák segítségével, valamint stresszkezelő gondolkodási alternatívák felmutatásával.

A Simonton módszer”-ként ismert elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok szellemi hagyománya mentén szerveződő tréning csoportunk tematikájának magja Carl Simonton, Stephanie Simonton, valamint James Creighton magyarul „Gyógyító képzelet” címmel megjelent könyve, kiegészítve a korszerű onkológiai ismeretekkel és a kognitív pszichológiai elméleti és gyakorlati tapasztalataival.

Kérem, aki az elmúlt két évben onkológiai betegséggel állt kezelés alatt, a csoportra való jelentkezés előtt jelezze, hogy egy egyeztető beszélgetés során megkeressük a leghatékonyabb formáját annak, hogy a módszerrel és használatával megismerkedjen. (Dr. Prezenszki Zsuzsanna pszichiáter, pszichoterapeuta: dr.prezenszki@freemail.hu )

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta..
Akkreditált pontok száma: 50

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekpszichiátria | 3. igazságügyi klinikai pszichológia | 4. klinikai szakpszichológus | 5. neuropszichológia | 6. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 7. psychiátria | 8. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 9. pszichotherápia | 10. rehabilitáció

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap

9-10h: Regisztráció

10-11h: Bemutatkozás, a résztvevők motivációs bázisának feltárása

11-12h: Korszerű orvosi ismertek a rák kialakulásában. Az orvosi kezelés, hagyományos és biológiai terápiák, korszerű fájdalomcsillapítás – alapinformációk

12-13h: A család; családi kommunikáció; a nyitott kommunikáció szerepe

13-14h: Ebédszünet

14-15h: Pszichés tényezők szerepe a betegség kialakulásakor ill. a betegségzajlás alatt. A stressz és az egyéni megbirkózási stratégiák szerepe

15-16h: A „Simonton modell” ismertetése; eredmények

16-17h: Relaxáció tanulás és közös gyakorlás

17-18h: A relaxációs tapasztalatok megbeszélése, a nap összegzése

2. nap

9-10h: Kérdések, a „házi feladatként” kiadott esti relaxáció gyakorlás tapasztalatai

10-11h: A „gyógyító kép” kialakításának elméleti szempontjai, közös gyakorlás

11-12h: A „belső vezető” gyakorlat, közös gyakorlás, a tapasztalatok megbeszélése

12-13h: Ebédszünet

13-14h: A „neheztelés feloldása” elmélete, közös gyakorlás, a tapasztalatok megbeszélése

14-15h:  A „Merítőháló munkalap” közös kitöltése; „betegségnyereség”

15-16h:  A„halál újjászületés imagináció” – vezetett meditációs gyakorlat és a tapasztalatok megbeszélése

16-17h:  A célok szerepe: célállítás munkalap közös megbeszélése

17-18h: A képzés lezárása, kérdések, visszajelzések

3.nap

9-10h: A korában elsajátított elméleti ismeretekkel kapcsolatos kérdések gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatok

10-11h: A gyógyító személye mint „aspecifikus hatótényező” a gyógyulás folyamatában. Bálint M. C. Rogers

11-12h: Kognítív pszichoterápiás elméleti alapok: a gondolkodási ítélet- alkotási folyamatok elsődlegessége az érzelmi megéléssel szemben

12-13h: Ebédszünet

13-14h: A megküzdési – cooping stratégiák szerepe. A betegség kialakulásában és a megküzdésben. Pszichoszomatikus modell. A rák, mint stressz forrás. Átkeretezés

14-15h: A „Simonton” modell bemutatása: alternatív klinikájának tapasztalatai Az „aktív betegszerep”

15-16h:A relaxációs- imaginatív gyógyító technikák történte

16-17h: A relaxációs- imaginatív technikák szerepe a modern lélektanban – össze hasonlításuk, különbségeik

17-18h: Összegzés, kérdések; tapasztalatok, vélemények megbeszélése

4.nap

9-10h: Az előző nappal, illetve korábbiakkal kapcsolatos kérdések

10-11h: Halál és haldoklás A haldoklás fázisai (E. Külber-Ross). A halálfélelem és összetevői. Halál- tabu

11-12h: Halálközeli élmények, halállal, haldoklással kapcsolatos tradíciók (tibeli- egyiptomi halottaskönyv, Moody)

12-13h: Ebédszünet

13-14h: A hit szerepe a halállal való megküzdésben. A család szerepe- a család támogatása nyílt kommunikáció

14-15h: A halállal kapcsolatos saját attitűd szerepe a gyógyítóban

15-16h: A „saját élmény” csoport „halál –újjászületés” imaginációja kapcsán a saját attitűd feltérképezése

16-17h: Kérdések, tapasztalatok megbeszélése

17-18h: Összegzés, a képzés zárása. Visszajelző kérdőív kitöltése A szupervíziós lehetőség konkretizálása

2019-10-04 / 2019-10-12

Önismereti csoport vezetése serdülők részére – saját élmény és elmélet

A LÉTSZÁM BETELT!

Előadók:
dr. Garas Péter gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
dr. Máté Mónika gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
Csanaky Szilvia pszichológus
Jokán Andrea pszichológus
Varga Csaba pszichológus

Időpont: 2019.12.06-07. (péntek-szombat) 

Részvételi díj: 36.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.12.02-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Képzésünket elsősorban azoknak a szakembereknek hirdetjük meg, akik a serdülő korosztállyal foglalkoznak.
A bemutatott módszer segítséget nyújthat a szakembereknek a hatékony csapatépítésben, a kooperáció kialakításában, kommunikáció javításában. Ismereteket kaphatnak arról, hogy hogyan érdemes megtervezni, levezetni és lezárni serdülőknek tartott önismereti csoportokat. Emellett a képzés abban is segíthet, hogy hogyan lehet kamaszok érdeklődését felkelteni, figyelmüket fenntartani, illetve a lázadás ellenére kölcsönös együttműködést kialakítani. A résztvevők betekintést nyerhetnek az alkalmazott módszerekbe, technikákba, feladatokba és játékokba.
A kamaszok életében az önismereti csoport a következő területeken bizonyul eredményesnek: önkifejezés elősegítése, önismeret mélyítése, megküzdési stratégiák fejlesztése, kortárs kapcsolatok javítása, hatékonyabb konfliktus- és indulatkezelés, deviancia megelőzése és megszüntetése, beilleszkedés elősegítése, az identitáskrízis feloldása. A tapasztalatok bizonyítják, hogy a csoportokon való részvétel következtében tüneti szinten változások figyelhetőek meg: csökken a szorongás, javul a felnőttekkel való kapcsolat és a kommunikáció, növekszik az énerő, a fiatalok egyfajta „hitet” nyernek abban, hogy képesek saját sorsukon változtatni. A világ megélhetővé, értékessé válik, melynek következtében a tudatmódosító szerek használata csökken, feleslegessé válik.

Kórházunkban lassan 10 éve működik a serdülő korosztály részére kidolgozott terápiás önismereti csoport. Az évek során számos különböző módszertant alkalmaztunk, melyek ötvözetéből alakult ki a csoport mai formája. A képzés során ezen változatos módszereket, tapasztalatainkat, valamint az ehhez köthető elméleteket szeretnénk bemutatni. A képzés során az előadások, esetbemutatások mellett sajátélményeken keresztül nyerhetnek betekintést az alkalmazott technikákba a résztvevők.
A csoportokon alkalmazott egyik leghangsúlyosabb módszer a művészetterápia. A művészetterápia újfajta önkifejezési formát biztosít, fejleszti a kreatív önkifejezést és kommunikációt. Új élmények révén gazdagítja a személyiséget, facilitálja a pszichés fejlődést, örömforrást nyújt. Fejleszti a szimbolikus gondolkodást, segíti a tudattalan tartalmak feldolgozását, megértését. Bemutatjuk az általunk használt technikákat, művészetterápiás eszközöket (rajz, film, vers, mese, zene; mozgásos feladatok, beszélgetések).
A művészetterápia mellett többek között élmény-, mozgás-, dráma- és kognitív terápiás eszközöket is alkalmazunk, melyek bemutatása szintén a képzés részét képezi.

A serdülők számára szervezett önismereti csoport, mint közösség alternatívát nyújt a deviáns csoportokkal szemben. A csoport kohézióját a közös élmények, az alkotás és a befogadás öröme is erősíti. Tapasztalataink alapján a csoport különösen jelentős szerepet tölthet be, és hatékony segítséget nyújt a deviancia felé sodródó, illetve peremhelyzetbe szorult serdülők számára. A csoportokon a fiatalok tapasztalatot szerezhetnek a személyre szóló figyelem élményéről, erejéről. Lehetőségük van saját problémájukat összevetni másokéval, melynek önmagában terápiás hozadéka lehet, ezenkívül újfajta megoldási alternatívákkal is találkozhatnak. A csoportfoglalkozásokon való részvétel hozzásegítheti a fiatalokat az értékteremtéshez. Megtanulják, hogyan fejezzék ki a verbálisan nem, vagy nehezen megfogalmazható problémáikat. A csoportokon törekszünk a figyelem folyamatos ébrentartására, a motiváció növelésére, ami a serdülő korosztály lélektani sajátosságai miatt központi jelentőségű.
A csoportokon előforduló általános témák a korosztály életét meghatározó mindennapi helyzeteket érintik (család, iskola, kortársak, beilleszkedés, párkapcsolat, jövőkép, vágyak, értékek stb.).

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 32

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. addiktológia | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekpszichiátria | 4. klinikai szakpszichológus | 5. neuropszichológia | 6. orvosi psychológia | 7. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 8. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 9. psychiátria | 10. pszichiátriai orvosi rehabilitáció | 11. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

A LÉTSZÁM BETELT!

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap:

09:00-09:30 Bemutatkozó csoport sajátélmény (közösen)

09:30-10:00 NAPRAFORGÓ részleg története és bemutatása (Dr.Máté Mónika)

10:20-11:45 Önismereti csoport megtervezése (Jokán Andrea)

11:45-12:45 Ismerkedés, névtanulós játékok sajátélmény (két csoportban)

12:45-13:30 Ebédszünet

13:30-14:30 Csapatépítés sajátélmény (két csoportban)

14:45-15:15 Ismerkedés, névtanulós játékok elmélet (Varga Csaba)

15:35-16:20 Csapatépítés elmélet (Jokán Andrea)

16:20-17:00 Művészetterápiás technikák (Csanaky Szilvia)

17:00-18:00 Filmterápia (Dr. Máté Mónika)

2.nap:

09:00-09:30 Hangulatkör sajátélmény (két csoportban)

09:30-10:45 Pszichés problémák megjelenése csoporton (Dr. Garas Péter)

11:00-12:00 Elmélyülés sajátélmény (két csoportban)

12:00-13:00 Feloldás sajátélmény (két csoportban)

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-15:00 Elmélyülés és feloldás elmélet (Csanaky Szilvia)

15:00-15:45 Zárócsoport elmélet (Varga Csaba)

15:45-16:30 Zárócsoport sajátélmény (két csoportban)

2019-12-06 / 2019-12-07

A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája

A LÉTSZÁM BETELT!

Előadók: 
Dr. Baji Ildikó gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos, pszichiáter szakorvos 
Dr. Kiss Enikő  gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos, pszichiáter szakorvos

Időpont: 2019.12.06. (péntek) 

Részvételi díj: 16.000 Ft 
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.12.02-ig 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

KÉPZÉSRŐL:

A Hiperaktivitás-Figyelemzavar az egyik leggyakrabban előforduló gyermekpszichiátriai betegség az iskoláskorú gyermekek körében, mellyel nemcsak a gyermekpszichiáterek, hanem minden, ezzel a korosztállyal kapcsolatban lévő szakma képviselője találkozik. Az időben történő felismerés és a hatékony kezelés rendkívül fontos, közös feladatunk. A tapasztalatunk az, hogy mind a korai felismerés és a szakszerű segítségnyújtás terén, számos esetben a szakemberek nem megfelelően felkészültek, gyakran eszköztelenek. A Hiperaktivitás-Figyelemzavar bizonyítottan hatékony terápiája a kognitív-viselkedésterápia és az ehhez kapcsolódó szülőtréning. A képzésünkön a viselkedésterápia főbb területeit járjuk körbe, részletes betekintést adva a kórházunkban már több éve sikeresen működő viselkedésterápiás csoportok felépítésébe, működésébe, valamint részletesen ismertetjük a szülőtréningek során végzett munkánkat, és szerzett tapasztalatainkat. Igyekszünk minél több gyakorlati segítséget nyújtani a résztvevők számára, bízva abban, hogy munkájuk során mindez hathatós segítséget jelent majd. Ezt a képzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik találkoznak a Hiperaktivitás-Figyelemzavar problémájával, és a már meglévő ismereteiket szeretnék bővíteni, gyakorlati tudásukat szélesíteni.

A képzést egészségügyi szakdolgozóknak, illetve az egészségügyön kívül, pedagógiai vagy szociális területen dolgozó szakembereknek, pszichológusoknak, pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, pszichopedagógusoknak, iskolapszichológusoknak, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősöknek, mentálhigiénés szakembereknek is ajánljuk. A képzésre egyetemi, főiskolai, és további hallgatókat is, illetve minden érdeklődőt szeretettel várunk.

AKKREDITÁCIÓ: 

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 16

Szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekpszichiátria | 4. iskolaegészségt., ifjúságvéd. | 5. klinikai szakpszichológus | 6. neuropszichológia | 7. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) | 8. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 9. psychiátria | 10. pszichotherápia | 11. rehabilitáció

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN: 

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5. /Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

A LÉTSZÁM BETELT!

BEFIZETÉS: Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítást követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu 
+36 70 370 8500

PROGRAM: 

10:00-12:00 A hiperaktivitás-figyelemzavar jellegzetességei, terápiás lehetőségek. Fészek program. (Dr. Baji Ildikó)

12:30-14:30 Viselkedésterápiás program felépítése, keretek, szabályok, napirend, jutalmazás. (Dr. Kiss Enikő)

14:40-15:40 Kommunikációs stratégiák. (Dr. Baji Ildikó)

15:40-16:40 Szülőtréning. (Dr. Kiss Enikő)

16:40-17:10 Filmvetítés. (Dr. Baji Ildikó, Dr. Kiss Enikő)

2019-12-06

Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. 2. Modul: Integratív játékdiagnosztika és játékterápia esetek tükrében

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadó:
Dr. Eigner Bernadett PhD, pszichopedagógus, játékterapeuta, korai fejlesztő specialista
Dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta

Időpont: 2019.11.22-23., 12.13-14. (kettő hétvége, péntek-szombati napok)

Részvételi díj: 54.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.11.19-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:

Érzelmi-és viselkedészavarok felismerése és kezelése az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszerével, és egy óvodás gyermek esetének bemutatása.
Megismertetjük a képzés hallgatóit az integratív játékdiagnosztika és terápia szellemében és módszertanában használatos diagnosztikai lépésekkel, majd a terápiás folyamat mérföldköveivel, jelentős történéseivel. Az érzelmi és viselkedési zavarok (ÉVZ, azaz Emotional and Behavioral Disorders (EBD)) sok megjelenési formája és különböző súlyossági fokozatai ismertek, a nehézségektől, problémáktól a zavaron át egészen a fogyatékosságig. A teljesítmény- és viselkedészavarok bio-pszicho-szociális okokra vezethetők vissza. Sok esetben az okok halmozottan fordulnak elő. Az ok és okozat közötti összefüggés felismerése nehezített, mivel nincsenek egyértelmű és minden esetben azonos utak. Az érzelmi sérülések különböznek a gyógypedagógia klasszikus ágaival szemben abban, hogy a károsodások reverzibilisek, azaz a folyamat visszafordítható. Az érzelmi-és viselkedészavarok két nagy kategóriában jelennek meg; az internalizáló zavarokra a szorongás, szomorúság, visszahúzódás, gátlások jellemzők, míg az externalizálókra az impulzivitás, düh, ellenségesség, nyugtalanság, túlmozgékonyság, agresszió, szabályokkal szembeszegülés, fegyelmezetlenség stb. A két napos játékdiagnosztikai és játékterápiás képzésen óvodás gyermekek esetein keresztül mutatom be, hogyan is jelennek meg, illetve keverednek a szorongásos, depresszív, illetve agresszív tünetek, s mit találhatunk a hátterében. Emellett közösen megnézzük, hogyan jelennek meg az érzések, konfliktusok, nehézségek a gyermekek rajzain, játékában, s hogyan tudunk a játék segítségével megismerni, megérteni, segíteni.

A tanfolyamot érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok, pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakembereknek ajánljuk.

FIGYELEM! A képzés nem szülői tanfolyam, az előzőekben felsorolt végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk.

AKKREDITÁCIÓ:

A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 50

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. klinikai szakpszichológus | 3. neuropszichológia | 4. orvosi psychológia | 5. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén | 6. psychiátria | 7. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap

09:00-10:30 Érzelmi-szociális fejlődés zavarai a tünetek hátterében. Kapcsolati traumatizáció. A fejlődés mérföldkövei. Korai családi hatások, családi környezet, nevelés, károsító családi tényezők. A szülői érzelemtükrözés, a mentalizáció, a játék-képesség szerepe a kötődés, a gyermek fejlődése és a családi kapcsolatok alakulása szempontjából. (Dr. Süli Ágota, MD, Dr. Eigner Bernadett PhD)

10:45-12:15 Atipikus fejlődés, atipikus viselkedésformák óvodás és kisiskolás korban. Patológia és diagnosztika, megfigyelhető jelei a játékos interakciókban és a rajzokban. Esetkezelés, szakmai vélemény kialakítása. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Az Integratív Játékdiagnosztika és Terápia (IJDT) szemlélete és alapjai. Esetkezelés módszerei. Az integratív játékterápia rendszere, szemlélete, és komplex módszertanának alapjai. Egyéni játékterápia, szülő-gyermek közös játékterápia. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

15:00-16:30 IJDT diagnosztikai folyamat 1. Az első szülői beszélgetés. Anamnézisfelvétel specifikus szempontjai. Találkozás az apával. Vizsgáló módszerek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

2.nap

09:00-10:30 IJDT diagnosztikai folyamat 2. Játék- és rajz diagnosztika. Játék-megfigyelési jegyzőkönyv, szempontsor. Játékmagatartási típusok. Játékosság kódolása. Személyiségjellemzők a játékban. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

10:45-12:15 IJDT diagnosztikai folyamat 2. Játék- és rajz diagnosztika. Tematikus és atematikus rajztesztek. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 IJDT diagnosztikai folyamat 3. Játék-és rajz diagnosztika a szülők bevonásával. Szülő-gyermek „közös” eljárások: interakció-elemzés, speciális szülő-gyermek játékhelyzet az externalizáló zavarok feltárására, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

15:00 - 16:30 IJDT diagnosztikai folyamat 3. A családi és intézményi megfigyelés szerepe a diagnosztikai folyamatban. A második szülői beszélgetés. Szakmai vélemény, hipotézisek, csomópontok, erősségek-gyengeségek felvázolása. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

3.nap

09:00-09:45 Az IJDT játékterápia folyamata. Az integratív játékterápiában alkalmazott módszerek és eszközök, a játékterápia szakaszai, folyamata, felépítése. Foglalkozás a gyermekkel, a szülővel, a családdal. Összegző ismertetés. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

09:45-11:15 Az IJDT játékterápia folyamata. Munka a szülővel. A szülőkonzultáció célja, módszerei, folyamata. Esetpéldák. (Dr. Eigner Bernadett, PhD, Dr. Süli Ágota, MD)

11:30-13:00 Az IJDT játékterápia eszközei. Eszköztár és ötletek a játszáshoz. (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-16:15 Az IJDT játékterápia módszerei és technikái a terápiás folyamatban. Játék a gyermekkel. Esetpéldák. (Dr. Eigner Bernadett, Phd, Dr. Süli Ágota, MD)

4.nap

09:00-12:00 Játékterápiás eset bemutatása. Diagnosztikai fázis.(Dr. Eigner Bernadett, PhD)

12:00-13:00 Ebédszünet

13:00-16:00 Játékterápiás eset bemutatása. Terápiás fázis.  (Dr. Eigner Bernadett, PhD)

2019-11-22 / 2019-12-14

Gyermekkori kényszerbetegség kezelése kognitív-viselkedésterápiás program keretében – módszertan és elmélet

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadók:
Németh Laura klinikai szakpszichológus
Dr. Marossy Zsófia gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
Kollár Kristóf – testnevelés és rekreáció szakos tanár, részlegvezető-foglalkoztató

Időpont: 2019.11.21. (csütörtök) 

Részvételi díj: 16.000 Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.11.17-ig 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL:
Képzésünket azoknak a szakembereknek hirdetjük meg, akik szeretnék elsajátítani a gyermekkori kényszerbetegség kognitív-viselkedésterápiáját, illetve kényszerbeteg gyermekek számára szervezett csoportok vezetését tervezik kognitív-viselkedésterápia felhasználásával.

A képzés során részletesen bemutatjuk kórházunk osztályán sikeresen és hatékonyan alkalmazott programsorozatunkat, melyet kényszerbeteg gyermekek számára dolgoztunk ki, és kognitív-viselkedésterápiás eszközökön alapul.

A technikákat számos kreatív ötlet, játék és egyéb módszer egészíti ki, amelyek segítségével a gyermekek könnyen és játékosan tudnak különféle kényszereket csökkentő stratégiákat elsajátítani. A csoportvezető munkáját számos fénymásolt segédanyag segítheti, amelyek jól felhasználhatók a csoportfoglalkozásokon, ezeket szintén megkapják a résztvevők. A képzést videodemonstrációkkal színesítjük.

Tanfolyamunkat egészségügyben elkötelezett, illetve az egészségügyön kívül, pedagógiai vagy szociális területen dolgozó szakembereknek is ajánljuk. A képzésre pedagógusokat, fejlesztőpedagógusokat, pszichopedagógusokat és szociális szakembereket, valamint végzős egyetemi és főiskolai hallgatókat is várunk.

AKKREDITÁCIÓ:
A képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta.
Akkreditált pontok száma: 16

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. csecsemő-gyermekgyógyászat | 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 3. gyermekpszichiátria | 4. klinikai szakpszichológus | 5. psychiátria | 6. pszichotherápia

Szabadon választható pontszámként számolható el az OFTEX portálon pontszerző többi szakmacsoportnak (nem célcsoportként feltüntetetteknek).

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:
Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
/Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:
Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek!

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM

08:30-09:30 Gyermekkori kényszerbetegség klinikuma és a CY-BOCS bemutatása (Marossy Zsófia)

09:40-09:30 Csoportokról általában. Szülőcsoport. Pszichoedukáció. (Németh Laura)

10:40:11:10 Bemutatkozó csoport (témák, játékok). Viselkedésdiagnosztika csoportos formában, kényszerek feltérképezése. Kényszerlista és kényszerpiramis. (Németh Laura)

11:30-12:15 Motivációt és kitartást növelő technikák. Eltávolítás módszerei. (Németh Laura)

12:45-13:45 Kreatív és élményterápiás csoportok. (Kollár Kristóf)

13:50-14:30 Kényszerszer-viselkedést, és kényszergondolatokat enyhítő technikák. (Németh Laura)

14:40-15:20 Kényszer-akadályverseny. Összefoglalás. Búcsúcsoport. Kihívások a gyermekkori kényszerbetegség kezelésében. (Németh Laura)

15:30-16:10 WORKSHOP I.: Saját élmény, illetve egyéni esetvezetés bemutatása. Saját élmény illetve egyéni esetvezetés bemutatása. (Német Laura)

16:15-16:55 WORKSHOP II.: Saját élmény illetve egyéni esetvezetés bemutatása. Saját élmény, illetve egyéni esetvezetés bemutatása. (Dr. Marossy Zsófia)

 

2019-11-21

Alkalmazott meseterápia

ONLINE JELENTKEZÉS >>

Előadó:
Csóka Judit klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, hipnoterapeuta meseterapeuta

Időpont: 2019.09.12-13. (csütörtök-péntek)

Részvételi díj: 26.000Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 2019.09.09-ig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

Csóka Judit 2012 óta foglalkozik meseterápiával. Boldizsár Ildikónál szerzett meseterapeuta oklevelet. A mesefoglalkozások vezetését, a székesfehérvári Nevelési Tanácsadóban kezdte iskolaérettlen gyerekeknek és szüleinek. A kezdeti próbálozások után mesefoglalkozásokat vezetett hajléktalan szállókon, anyaotthonban, általános iskolai alsó tagozatos osztályokban, a baracskai büntetésvégrehajtási intézetben, valamint onkológián, pszichiátrián, és a kardiológiai rehabilitációban.  A székesfehérvári könyvtárban rendszeresen vezeti a felnőtteknek szóló meseföldrajzot. Két meseválogatása is megjelent már a Corvina Kiadó gondozásában: Mesék a gyógyulásról, illetve Mesék feleségekről és férjekről címmel. A tanfolyam résztvevői bepillantást nyerhetnek a népmesék csodálatos világába, a megismerkedhetnek a meseterápia kulisszatitkaival, illetve saját magukon is megtapasztalhatják a meseterápia hatásait.

AKKREDITÁCIÓ: 

nem akkreditált

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5. /Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu

 +36 70 370 8500

PROGRAM

1.nap

10.00-11.30 Bevezetés a meseterápia gyakorlatába. Elméleti bevezetés. A meseterápia fogalma, miben hasonló, és miben más, mint a biblioterápia? Jellemzői, különféle utak a meseterápiában Magyarországon, és külföldön. Saját felfogás a meseterápiáról. A meseterápia lehetséges felhasználási területei, belső erőforrások, pl. tolerancia, empátia, szeretet felszabadítása a mesékkel.

11.30-11.40 Szünet

11.40-13.15. Hogyan jelenik meg a meseterápiában, a kognitív, az egzisztencialista, és a hipnoterápia. A szorongásoldás lehetséges gyakorlati módjai: a szent és a profán találkozása. A csoportos terápiában alkalmazott meseválasztás szempontjai, a közösség ereje, az összetartozás élménye, és a szeretet, mint terápiás hatótényező. A mesemondás alapszabályai.

13.15-13.45 Ebédszünet

13.45-15.15 Biológiai szúnyogírtás, globális felmelegedés, pénz uralta társadalom, és meseterápia? Hogyan kapcsolhatók az évszázados mesék a jelenhez? Közösségépítés mesékkel, mondókákkal, dalokkal. (Yes –set) A raport kialakításának a szabályai. A lehetséges kognitív és érzelmi fókusz pontok.

15.15-15.25 Szünet

15.25- 17.00 A mesékben rejlő „oktalanság”: a főhős bátor, vagy szabad? A gonoszság talaján kivirágzó jóság. Zárókör: a felmerülő kérdések megbeszélése. 

2.nap

09.00-10.30 In medias res, vagy inkább a lassú építkezés. Mikor mit, és hogyan? Sajátélményű meseterápiás foglalkozás. A raport kialakításnak lehetséges gyakorlati eszközei. Hogyan találjuk meg, és mire figyeljünk  a közös érzelmi fókusz kialakításánál? A terapeuta és a csoport összehangolódása. Milyen a jó meseterapeuta?

10.30-10.40 Szünet

10.40-12.15 Mesehallgatás – spontán visszajelzések a mesével kapcsolatban, a csoportos munka lehetőségeinek bemutatása. Merre induljunk, mit emeljünk ki a visszajelzésekből?  A „pacing – leading” technika a csoportban.

12.15-12.45 Ebédszünet

12.45-14.15 A foglalkozás lezárásának gyakorlati lehetőségei.

14.15-14.25 Szünet              

14.25-16.00 A tapasztalatok összegzése. Visszajelző kör – a felmerülő kérdések megbeszélése

 

frissített program: 2019.08.13.

2019-09-12 / 2019-09-13

A bullyingtól a bűnözésig: A bántalmazás, az agresszió, a deviancia és az önsorsrontás fogságában

ANNOMENTÁL TÁRSSZERVEZÉS – A PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERBEN ELSZÁMOLHATÓ KÉPZÉS

ONLINE JELENTKEZÉS: ANNOMENTÁL honlapján keresztül

Előadók:
Tóth Andrea tanácsadó szakpszichológus
Baráth Noémi Emőke szociológus, kriminológus, PhD jelölt
Lipka Péter pszichopedagógus, művészetterapeuta, mozgás és táncterapeuta
Balogh Anna tanácsadó szakpszichológus 
Varga Gabriella zeneterapeuta, meseterapeuta, művészetterapeuta

Időpont: 2019.10.10-11., 17-18. (összesen 4 nap, csütörtök-péntek)

Részvételi díj: 70.000Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!  
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL

A 40 órás 40 kreditpontot érő továbbképzés minden pedagógus számára ajánlott, akinek a képzés címről eszébe jut valamelyik tanítványa. A négy napos továbbképzés elméletben és gyakorlatban járja körül azokat a problémákat, nehézségeket, amelyekkel a pedagógusok találkoznak, ha agresszív, impulzus kontroll problémás gyerekek vannak az iskolában, ahol tanítanak. A képzés első felében a résztvevők megismerkednek a deviancia irányába haladó gyerekek fejlődéslélektani jellemzőivel és megtanulják felismerni és azonosítani azokat a beavatkozási pontokat, amire pedagógusként hatást lehet gyakorolni.

A képzés második felében olyan pedagógiai módszereket és eszközöket ismernek meg és tanulnak meg használni, melyek nagymértékben segítik a problémás, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, deviáns fejlődési irányba haladó gyerekekkel végzett munkát.

A továbbképzés fontos célkitűzése, hogy a résztvevő tanárok olyan gyorsan és hatékonyan alkalmazható közösségépítési technikákat ismerjenek meg, melyek az iskola és az osztályközösség hétköznapi életébe illeszthetőek.

A praktikus, gyakorlati ismeretek mellett a kurzus érdekessége, hogy kiemelt figyelmet fordít az olyan problémákkal küzdő gyerekekkel való munkára, akiket a devianciák komolyabban érintenek. A résztvevők választ kapnak olyan kérdésekre:

 • mit tehet a tanár, ha osztályába súlyosan alkoholista szülők gyereke jár?
 • mit tehet a pedagógus, ha bántalmazó légkörű családból származó gyereket tanít, hogyan segíthet a közösségbe illeszkedését?
 • hogyan ismerheti fel és mit tehet, ha a gyerekközösségben felüti a fejét a közösségi zaklatás, a bullying?
 • honnan ismerheti fel és mit tehet, ha kábítószer fogyasztó kamaszok vannak a közösségben, esetleg egy gyermek a családja miatt fokozottan veszélyeztetett?
 • milyen gyakorlati teendők vannak akkor, ha agresszív, bántalmazó, kontrolltalan gyerekek vannak a közösségben? Milyen pedagógiai eszközökkel lehet az ő beilleszkedésüket segíteni?
 • melyek azok a helyzetek, gyerekek, nehézségek, amik fokozott figyelmet igényelnek?
 • mit lehet tenni, ha a közösségben elindul a kirekesztés, klikkesedés?
 • mik a pedagógus feladatai, ha egy gyerek krízishelyzetben van? Hogyan tudja őt segíteni?

A képzés oktatói pszichológusok, szakpszichológusok, szociológusok, kriminológusok, pedagógusok, terapeuták és tanárok. Közös jellemzőjük, hogy több éves tapasztalatuk van a deviáns, sokproblémás gyerekekkel és családjaikkal végzett munkában. A 4 nap során számos esetet ismernek meg a résztvevők az ő munkásságukból és minden képzési blokkban lehetőség nyílik saját eseteken is dolgozni, azokról is beszélgetni.

A 40 órás képzés végére a résztvevők képessé válnak rövid- és hosszú távú, megvalósítható akciótervek készítésére az érintett problémák és devianciák kapcsán.  

A képzés a képzést követően záró dolgozat megírásával zárul.

AKKREDITÁCIÓ PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERBEN: 

A képzést az Annomentál Kft. akkreditálta.

A bullyingtól a bűnözésig – A bántalmazás, az agresszió, a deviancia és az önsorsrontás fogságában

Alapítási engedélyszám: 9-324/2018

Annomentál Kft - Felnőttképzési engedélyszám: E-001715/2017

Akkreditált pontok száma: 40

A képzés célcsoportja:

Bármely szakos pedagógus:

 • tanító
 • tanár
 • gyógypedagógus
 • kollégiumi nevelő
 • pszichológus
 • szociálpedagógus
 • fejlesztő pedagógus
 • nevelő
 • gyermekfelügyelő

Megbízás, funkció, beosztás szerinti ajánlás:

 • intézményvezető
 • intézményvezető-helyettes
 • diákönkormányzatot segítő pedagógus
 • gyermekvédelmi/ ifjúságvédelmi felelős
 • munkaközösség vezető
 • osztályfőnök
 • szabadidő-szervező
 • gyakorlóiskola-vezető tanár
 • óvodai szakvezető

Intézménytípusok, amelyben dolgozó pedagógusok számára ajánlott a továbbképzés:

 • Általános iskola
 • Szakiskola
 • Gimnázium
 • Szakközépiskola
 • Alapfokú művészetoktatási intézmény
 • Kollégium
 • Felzárkóztató intézmények
 • Gyermekvédelmi intézmények
 • EGYMI intézményei
 • EMMI intézményei
 • Javítóintézetek
 • Gyermekotthonok
 • Nevelőotthonok
 • Tanodák

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:
Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5. /Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:
ONLINE JELENTKEZÉS: ANNOMENTÁL honlapján keresztül

BEFIZETÉS:

Átutalással az Annomentál Kft. bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu

info@annomental.hu

 +36 70 370 8500 (Vadaskert Alapítvány)

+30305975570 (ANNOMENTÁL Kft.)

PROGRAM

1.nap

A deviáns fejlődésmenet hátterében álló pszichológiai tényezők alapos ismerete.

09.00-10.30 Kora kisgyerekkori, deviáns fejlődésmenetet meghatározó pszichológiai tényezők bemutatása, megismerése – a pedagógus ezzel kapcsolatos feladatainak megismerése

10.45-12.15 A fejlődés, és a deviáns fejlődésmenet pszichológiai meghatározói a kisgyerekkor és a kisiskoláskor tükrében, azonosítási és beavatkozási pontok a pedagógusok eszköztárával.

13.00-14.30 Az egyes devianciák hátterében álló pszichológiai tényezők bemutatása, megismerése, a háttérben húzódó pszichodinamikai tényezők feltárása, kompetencia határok tisztázása. A résztvevők megismerik a lehetséges beavatkozási pontokat és megismerkednek azokkal a prevenciós lehetőségekkel, amelyek intézményes keretek közt megvalósíthatók. Kompetencia határok és támogató intézmények megismerése.

14.45-16.15 Esetbemutatás, esetfeldolgozás – gyakorlati feladat, mely során a résztevők képet kapnak arról, hogy mennyire bonyolult és milyen sok szempontú egy deviáns viselkedésű gyerekkel a pedagógiai feladatok megoldása.

A deviáns fejlődésmenet hátterében álló családi, szociológiai és szociálpszichológiai tényezők ismerete

16.30-18.00 A család, mint rendszer fogalmának megértése, ismeretek a rendszerszemlélet témájában. Deviáns családok, családi devianciák a család, mint rendszer fogalmának tükrében. A résztvevők ismereteket szereznek arról, hogyan jelenik meg ez a probléma az iskola életében, és hogy melyek azok a pontok, ahol pedagógusként segítséget lehet nyújtani. A résztvevők ismereteket szereznek a családi krízishelyzetek témájában, különös tekintettel a gyakori krízishelyzetekre (pl. válás, haláleset), megtanulják azonosítani a bevatkozási pontokat, kiemelten fókuszálva a pedagógusok kompetencia határaira.

2.nap

09.00-10.30 Iskola és kortárs kapcsolatok, a deviancia szociálpszichológiája és témában releváns szociológiai tényezők bemutatása.

A résztvevők átfogó ismereteket szereznek a napjainkat jellemző kortárs kapcsolatok pszichológiai hátteréről.

10.45-12.15 Interaktív előadás a büntetendő devianciákról – fiatalkorúakra jellemző bűncselekmények, és határesetek, ismeretek a fiatalkori drogfogyasztás, közösségi zaklatás, bullying témájában. A résztvevők átfogó ismereteket szereznek azon fiatalkorúakra jellemző bűncselekmények témájában, ami a legtöbb iskolában előfordulhat (drogfogyasztás, közösségi agresszió, szexuális zaklatások). Megismerik azokat a határterületeket, amelyek amelyek még nem számítanak bűnelkövetésnek, de jelzés értékű a pedagógus számára, hogy a gyerek bűnelkövetővé válás irányába halad.

A résztvevők képessé válnak megérteni és átlátni ezen téma komplexségét, és felismerni az áldozattá válás irányába tartó folyamatokat is. A résztvevők érzékenyebbek lesznek azokra a témákra, amelyeket bizonyos esetekben a törvényi következményeket vonnak maguk után.

13.00-14.30 Esetek és esetmegoldások – gyakorlati teendők bemutatása, gyakorlása, pedagógia eszköztár bővítés

14.45-16.15 Az egyes devianciák hátterében meghúzódó okok ismerete.

A résztvevők esetbemutatásokon keresztül megismerkednek az egyes, iskolákban, gyerekközösségekben gyakran előforduló deviancia formákkal, melyek:

-Közösségi zaklatás, bullying az iskolában

-Online közösségi zakalatás, amikor az iskolai problémák begyűrűznek az otthonokba

-Kábítószer az iskolában, droghasználó gyerekek iskolai élete, előmenetele

-Agresszív gyerekek az osztályban, iskolában

-SNI, BTMN, családi krízisek – helyzetek, amik deviáns viselkedéshez vezethetnek az iskolai életben

-Klikkesedés, kirekesztés

-Krízishelyzetek

Az egyes eseteken keresztül átfogó képet kapnak a problémák komplexitásáról és a beavatkozási lehetőségek komplexitásáról.

16.30-18.00 Pedagógiai eszköztár bővítés, gyakorlatok bemutatása és ismertetése a korábbiak során ismertetett helyzetekkel kapcsolatban. A résztvevőknek lehetősége nyílik kipróbálni résztvevőként a bemutatott feladatokat, gyakorlatokat, és megismerni, önreflexióval élni a gyakorlatok közben történő belső folyamatokra.

3.nap

9.00-10.30 Pedagógiai eszköztár bővítés, gyakorlati, praktikus módszerek, feladatok ismertetése, gyakorlása a fent bemutatott problémakörökkel kapcsolatban, melyek során a résztvevők megtanulják, hogyan ismerheti fel a pedagógus a problémákat még a helyzet megszilárdulása előtt. Gyakorolják azonosítani a beavatkozási pontokat, megtalálni a megoldási lehetőségeket, és azokat a feladatokat, amelyek egy devianciával kapcsolatos nehézség, probléma során mindenképpen a pedagógus feladatai.

10.45-12.15 A gyakorlat: A célja, hogy a résztvevők a prevenciós folyamat megtervezését gyakorolják és mélyítsék gyakorlati ismereteiket a prevenció témájában.

13.00-14.30 Segítségnyújtási lehetőségek pedagógiai eszköztárral

Krízishelyzetek támogatása, a pedagógus feladatai egy krizisben lévő gyermekkel kapcsolatban. A gyakorlati feladat során a résztevők önreflexiója mélyül a kompetencia határiakra vonatkozóan. Gyakorolják azonosítani azokat a jellemzőket, amelyek krízisállapotra utalnak, cselekvési tervet dolgoznak ki a krízishelyzetben lévő gyerek iskolai támogatására, és a család további lehetőségeinek tájékoztatásra.

14.45-16.15 Pedagógiai eszköztár bővítés, gyakorlat csokor bemutatása, gyakorlása, modellezése, saját élmény szerzése. A résztvevők olyan gyakorlatokat ismernek meg, próbálnak ki, és gyakorolnak, melyek segíti azon gyerekközösségekben végzett munkát, ahol a devianciák közepes vagy markáns mértékben jelen vannak. A gyakorlat során a résztvevők megismerik, hogyan ültethetik át hétköznapi gyakorlatba a megismert gyakorlatokat.

16.30-18.00 A résztvevők élménypedagógiai elemeket tartalmazó gyakorlatokkal ismerkednek meg és próbálnak ki, a gyakorlat során a résztvevők kompetenciákat sajátítanak el azzal kapcsolatban is, hogyan tudják ezen gyakorlatokat a hétköznapi munkavégzésbe illeszteni.

4.nap

09.00-10.30 A résztvevők mozgás-, mese- és művészetterápiás elemeket tartalmazó gyakorlatokkal ismerkednek meg és próbálnak ki, a feladatmegoldás során a résztvevők cselekvési tervet készítenek arra vonatkozóan is, hogyan tudják ezen gyakorlatokat a hétköznapi munkavégzésbe illeszteni.

10.45-12.15 Közösségi folyamatok olyan közösségekben, melyekben van deviáns fejlődésmenetet mutató gyermek/serdülő. Közösség építés.

A résztvevő átfogó ismereteket szerez a közösségépítés, azon belül is a közösségépítés iskolai lehetőségei, és a pedagógusok témával kapcsolatos feladatai kapcsán. A résztvevők képessé válnak megérteni és felismerni, hogy a közösség, mint megtartó erő van jelen azokban az esetekben, amikor egy gyerek/serdülő közösség deviancával érintett. A résztvevők ismereteket szereznek a gyerekközösségekben zajló folyamatokra való hatás gyakorlásáról, valamint arról, hogy milyen beavatkozási lehetőségek vannak egy aktuális probléma esetén, és hogyan lehet hosszú távon a közösségépítést a hétköznapi gyakorlatba illeszteni az iskolai munkavégzés során. A résztvevők képessé válnak azonosítani, felismerni olyan eszközöket, erőforrásokat, amelyek rendelkezésükre állnak az aktuális krízis kezelése szempontjából.

13.00 – 14.30 Akutális problémák, krízishelyzetek gyakorlat – a közösség összetartó erejének felhasználása egy adott helyzet, adott probléma kapcsán. A résztvevők gyakorlatokon keresztül oldanak meg osztályközösségekre, iskolai közösségekre jellemző probléma helyzeteket, melyben úgy kell megtervezniük a megoldást, hogy figyelembe veszik saját kompetencia határaikat, és a rendelkezésükre álló eszközöket, erőforrásokat.

14.45-16.15 Rövid távú akcióterv készítése: A résztvevők a gyakorlat során rövidtávra, pár hetes vagy hónapos időszakra tervezve megoldási tervet készítenek a gyerekközösség összetartó erejének növelése céljából. A gyakorlat során a résztvevőknek tudatosan kell eszközt választaniuk és használniuk, mely illeszkedik az adott problémához és figyelembe veszi a közösségi erőforrásokat valamint a résztvevő, mint pedagógus saját kompetenciahatárait.

16.30 – 18.00 Hosszú távú akcióterv készítése: A résztvevők a gyakorlat során hosszú távra, egész tanéves időtartamra vonatkozó cselekvési tervet készítenek a gyerekközösség összetartó erejének növelése céljából, és a gyerekek közti kapcsolatok minőségének javítása céljából. A gyakorlat során a résztvevőknek tudatosan kell eszközöket választaniuk, ezeket alkalmazniuk, és a cselekvési tervnek illeszkednie kell az iskolai élethez és a realitáshoz.

 

 

 

 

 

 

2017-08-01 / 2019-10-18

Problémás gyerekek az iskolában, az osztályközösségben és a tanórán

ANNOMENTÁL TÁRSSZERVEZÉS – A PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERBEN EGYÉB PONTKÉNT ELSZÁMOLHATÓ KÉPZÉS

ONLINE JELENTKEZÉS: ANNOMENTÁL honlapján keresztül

Előadók:
Tóth Andrea tanácsadó szakpszichológus
Baráth Noémi Emőke szociológus, kriminológus, PhD jelölt
Lipka Péter pszichopedagógus, művészetterapeuta, mozgás és táncterapeuta
Balogh Anna tanácsadó szakpszichológus
Varga Gabriella zeneterapeuta, meseterapeuta, művészetterapeuta

Időpont: 2019.11.15-16. (csütörtök-péntek)

Részvételi díj: 55.000Ft
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamra való belépés kizárólag a már előre befizetett tanfolyami díjjal lehetséges.

A KÉPZÉSRŐL

A kurzus címét elolvasva minden pedagógusnak eszébe jut az a gyerek, aki miatt szívesen részt venne egy színvonalas képzésen, amivel segíthetne neki vagy az osztálynak. A képzés elméleti és gyakorlati módszereket ismertet, amivel a problémás, nehéz gyerekek tanárai eszközöket ismernek meg, hogy segítsék az osztályt és az érintett gyereket. A képzés sajátélményű blokkal is rendelkezik, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját nehéz eseteiken dolgozni egy támogató szakmai légkörben. A képzést témában jártas pedagógusok, pszichológusok, szakpszichológusok vezetik.

A képzési program célja, hogy a résztvevők átfogó ismeretekkel rendelkezzenek a deviáns fejlődés hátterében álló pszichológiai tényezőkről, valamint pedagógiai módszereket ismerjenek meg, melyekkel segíthetik ezen gyerekek közösségbe illeszkedését és tanulmányi fejlődését. A kurzus során a résztvevőknek lehetőségük nyílik a saját eseteik megbeszélésére és megoldási alternatívák kidolgozására.

AKKREDITÁCIÓ PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERBEN: 

A képzést az Annomentál Kft. vette nyilvántartásba.

Problémás gyerekek az iskolában, osztályközösségben és a tanórán

Nyilvántartásba vételi szám:  E-001715/2017/D033

Annomentál Kft:  Felnőttképzési engedélyszám: E-001715/2017.

A pedagógus továbbképzési rendszerben egyéb pontként elszámolható, 20 pontot ér.

A képzés célcsoportja:

Bármely szakos pedagógus:

 • tanító
 • tanár
 • gyógypedagógus
 • kollégiumi nevelő
 • pszichológus
 • szociálpedagógus
 • fejlesztő pedagógus
 • nevelő
 • gyermekfelügyelő

Egyéb munkakörök:

 • szociális munkások, iskolai szociális munkások
 • fiatalkorúakkal segítő munkát végző szakemberek

Megbízás, funkció, beosztás szerinti ajánlás:

 • intézményvezető
 • intézményvezető-helyettes
 • diákönkormányzatot segítő pedagógus
 • gyermekvédelmi/ ifjúságvédelmi felelős
 • munkaközösség vezető
 • osztályfőnök
 • szabadidő-szervező
 • gyakorlóiskola-vezető tanár
 • óvodai szakvezető

Intézménytípusok, amelyben dolgozó pedagógusok számára ajánlott a továbbképzés:

 • Általános iskola
 • Szakiskola
 • Gimnázium
 • Szakközépiskola
 • Alapfokú művészetoktatási intézmény
 • Kollégium
 • Felzárkóztató intézmények
 • Gyermekvédelmi intézmények
 • EGYMI intézményei
 • EMMI intézményei
 • Javítóintézetek
 • Gyermekotthonok
 • Nevelőotthonok
 • Tanodák

Pontszámként nem elszámolható, de a tanfolyam elvégzéséről igazolást kap: minden egyéb területen dolgozó szakember, egyetemi, főiskolai hallgató, illetve mindenki, aki a tanfolyamon részt vesz.

HELYSZÍN:

Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5. /Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal, Széll Kálmán tértől 129-es busszal; vagy az Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal./

JELENTKEZÉS:

ONLINE JELENTKEZÉS: ANNOMENTÁL honlapján keresztül

BEFIZETÉS:

Átutalással az Annomentál Kft. bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag orvosi igazolás bemutatása esetén van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu

info@annomental.hu

+36 70 370 8500 (Vadaskert Alapítvány)

+36 30 597 5570 (ANNOMENTÁL Kft.)

PROGRAM

1.nap

09.00-10.30 A deviancia fogalma és a deviáns személyiségfejlődés

10.45-12.15 Fiatalkorúakra jellemző büntetendő devianciák, ezek iskolai környezetben megjelenő formái és a pedagógusok feladatai

13.00-14.30 Agresszív, indulatkontroll problémás gyerekek és serdülők az iskolában és az osztályközösségben

14.45-16.15 Eszköztár bővítés – módszertani feladatcsokor megismerése

16.30-18.00

Esetbemutatás, esetfeldolgozás – gyakorlati feladat, mely során a résztevők képet kapnak arról, hogy mennyire bonyolult és milyen sok szempontú egy deviáns viselkedésű gyerekkel a pedagógiai feladatok megoldása.

2.nap

09.00-10.30 Közösségi zaklatás, bullying – a „problémás” gyerekekkel együtt járó közösségi folyamatok

10.45-12.15 Pedagógiai eszköztár bővítés – módszertani blokk

13.00-14.30 Pedagógiai eszköztár bővítés – módszertani blokk

14.45-16.15 Esetek és akciótervek kidolgozása

16.30-18.00 Esetek és akciótervek kidolgozása

2017-08-01 / 2019-11-16